Organisatieonderdeel Psychologie

Naar website van organisatieonderdeel

Inklappen Medewerkers

Geen Klinische psychologie Ontwikkelingspsychologie Psychologische Functieleer Sociale, Gezondheids- & Organisatiepsychologie

Inklappen Expertises


Emotion
Priming
Psychopathology
Culture and Identity
cognitive science
visual perception
higher education
cognitive psychology
Fear
Avoidance
Fear Conditioning
Learning
Forgiveness
Interpersonal Relationships
Self-regulation
neuroscience
clinical psychology
Neuropsychology
genetics
neuroimaging
diversity
social identity
intra- & intergroup relations
professional development in organizations
Behavioral medicine
Vision Science
electrophysiology
magnetoencephalography (MEG)
Brain stimulation (tACS)
1. face perception
1. Reverse Correlation
Autobiographical Memory
Interpersonal Communication
Social Cognition
Child Development
Positive psychology, especially humor
health behavior
behavior change
self-licensing
self-control
consumer behaviour
aandacht
aandacht in visuele perceptie
actie controle
afleiding
afleiding tijdens het rijden
algometrie
Angstconditioneren
angststoornissen
arbeid en gezondheid
arbeid en gezondheid
autonome auto
autonoom rijden
Balans werk-privé
besliskunde
besluitvorming
bewustzijn
cognitie wetenschappen
cognitief modelleren
cognitieve ontwikkeling
cognitieve psychologie
conflict en mediation
creativiteit
depressie
disruptieve gedragsstoornissen (ADHD, ODD, CD)
doelen
dyadische data-analyse
elektroencephalografie (EEG)
EMDR
executieve functies
experience sampling techniques (smartphone reports, online diaries)
experimenteel onderzoek
Experimentele psychopathologie
experimenten als onderzoeksmethode
Exposure
externaliserende gedragsproblemen
eye tracking
fMRI; schizofrenie; ontwikkeling; adolescentie; frontostriataal netwerk
forensische psychologie: diagnostiek en behandeling van jeugdigen met externaliserende problematiek
Gedachtenonderdrukking
gedragsverandering
Gender issues at work
gezondheidsgedrag
Gezondheidspsychologie
Global mental health
Het Nieuwe Werken
hormonale regulatie van sociaal gedrag
human resource development
humane ethologie
imitatie
Interculturalisatie
interrupties
interventie
interventiekunde
klinische psychologie
klinische psychologie, psychotherapie, depressie, terugval preventie, chroniciteit, comorbiditeit
klinische psychologie, psychotraumatologie, verliesverwerking
kunstmatige intelligentie
kwantitatief onderzoek
kwantitatieve data-analyse
Lichaamsrepresentatie
licht verstandelijke beperking
lifespan development
longitudinale data-analyse
management van diversiteit
Matlab
Medische psychologie
menselijk visueel systeem
mens-machine interactie
methoden en statistiek
methodenleer
mindfulness
motivatie
Motoriek
Mplus
multitasken
nachtmerries
Neuroendocrinologie
neuroimaging
Neuropsychologie
onderwijs geven
Ontwikkeling van het babybrein
Ontwikkeling van psychopathologie (in het bijzonder autisme)
ontwikkelingspsychopathologie
Oordeels- en besluitvorming
OpenSesame
opvoeding
Organisatiecultuur en gedrag
organisatieverandering
oudertraining
persoonlijkheid en sociale relaties
persoonlijkheidsontwikkeling
Pijn
Positieve psychologie, in het bijzonder humor
Post-traumatische stress stoornis
posttraumatische stressstoornis
prestatiemanagement
preventie
probleemgestuurd onderwijs (PGO)
psychofarmacologie
Psychofysiologie
psychoimmunology
Psychologie
Psychologie van Arbeid en Gezondheid
psychologisch welbevinden
psychosociale aspecten bij reumatische aandoeningen
Psychosomatiek
Pupillometrie
Python
reclame & consumentengedrag
referentieel coderen van acties
Relatie tussen de ontwikkeling van de visuele (detail) perceptie en gezichtsverwerking
relatiepsychologie
Reukvermogen geur emoties communicatie
Roddelen
schoolpsycholoog
Social neuroscience
sociale cognitie
Sociale identiteit
Sociale inclusie
sociale informatieverwerking
sociale interactie
Sociale Neurowetenschappen
somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten
specialistische GGZ
statistiek
Stigma
supervisor post-academisch onderwijs
Tastwaarneming
therapeut-client alliantie
Toegepaste Cognitieve Psychologie
toegepaste psychologie
toegepaste psychologie
transitie naar ouderschap
Translationeel Onderzoek Eetstoornissen
Translationele Neurowetenschappen
trauma-gerichte behandeling
User Experience
vermoeidheid
visuele aandacht
visuele perceptie
Vooroordelen en discriminatie
Vrees & angst
Vrouwen naar de Top
Werk-privé balans
Wetenschappelijke presentaties (verbaal en schrift)
zelf-causatie ervaringen
zelfregulatie
zelf-regulatie
zelfregulatie, zelfcontrole, gezondheidsgedrag, consumentengedrag, nudges
ziektegedrag

Inklappen Vaardigheden

academisch schrijven
Advisering Samenwerking met externe partners, samenwerkingscontracten, internationale samenwerking
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Begrotingen maken
Beleidsadvisering
beugelen
Blackboard
Caracal
coach/trainer Hercules jeugd
coaching
cognitief modelleren
Cognitieve gedragstherapie
Cursus evaluaties (toets en evaluatieservice)
EMDR
Engels
Engels, vloeiend
Excel
Excel verticaal zoeken
fMRI
Formdesk
Formdesk
Formdesk (digitale formulieren ontwerpen en beheren)
Frans
gedrag
Gespreksvaardigheden
Grafische vormgeving
Het voeren en leiden van Socratische dialogen
Hormoon toediening
ICT-ondersteuning
Igitur (thesis uploaden)
Informatiebeveiliging
Internationalisering
IT advisering
IT beheer
leiding geven
Marketingadvies
Matching
Myworkplace (digitale leeromgeving studenten)
Narratieve Exposure Therapie (NET)
Nauwgezetheid
Nederlands, vloeiend
Nederlands, vloeiend
Neuroimaging
Notuleren
OER – onderwijsregeling
Onderwijs en onderzoek
Onderwijs taakstellingen
Oogbewegings-onderzoek
Opmaak digitale nieuwsbrieven (in Blinker)
Organisatie evenementen
Organisatiesensitiviteit
Osiris
Osiris Backoffice
Osiris Backoffice
Osiris docent (basis)
Osiris docent (geavanceerd)
Perscommunicatie
Persvoorlichting
Planmatig werken
Presenteren
programmeren
programmeren in E-prime
Projectbegrotingen maken
projectmanagement
Psychofysiologie
Psychotherapie
Python
QDS beheer
Roostering
SAP-SRM
Schematherapie
Slimforms
Social media
Studieadvisering
Studievoorlichting
Teambuilding
Tekstschrijven en redigeren
Turks
Voorzitten vergaderingen
Voorzitterschap
webredactie
Word advanced
word verzendlijsten

Inklappen Afdelingen