Organisatieonderdeel Psychologie

Naar website van organisatieonderdeel

Inklappen Medewerkers

Geen Klinische psychologie Ontwikkelingspsychologie Psychologische Functieleer Sociale, Gezondheids- & Organisatiepsychologie

Inklappen Expertises


Emotion
Priming
Psychopathology
Culture and Identity
cognitive science
visual perception
higher education
cognitive psychology
Fear
Avoidance
Fear Conditioning
Learning
Forgiveness
Interpersonal Relationships
Self-regulation
neuroscience
clinical psychology
Neuropsychology
genetics
neuroimaging
diversity
social identity
intra- & intergroup relations
professional development in organizations
Behavioral medicine
Vision Science
electrophysiology
magnetoencephalography (MEG)
Brain stimulation (tACS)
1. face perception
1. Reverse Correlation
Autobiographical Memory
Interpersonal Communication
Social Cognition
Child Development
Positive psychology, especially humor
health behavior
fairness
justice
morality
trust
radicalization
empirical research
behavior change
self-licensing
self-control
consumer behaviour
aandacht
actie controle
afleiding
afleiding tijdens het rijden
algometrie
Angstconditioneren
angststoornissen
arbeid en gezondheid
arbeid en gezondheid
autonome auto
autonoom rijden
Balans werk-privé
besliskunde
bewustzijn
coaching
cognitie wetenschappen
cognitief modelleren
cognitieve ontwikkeling
cognitieve psychologie
conflict en mediation
creativiteit
depressie
disruptieve gedragsstoornissen (ADHD, ODD, CD)
doelen
dyadische data-analyse
elektro-encefalografie (EEG)
elektroencephalografie (EEG)
EMDR
emotie
emotieregulatie
emotioneel eten
executieve functies
experience sampling techniques (smartphone reports, online diaries)
experimenteel onderzoek
experimenten als onderzoeksmethode
Exposure
externaliserende gedragsproblemen
eye tracking
fMRI; schizofrenie; ontwikkeling; adolescentie; frontostriataal netwerk
forensische psychologie: diagnostiek en behandeling van jeugdigen met externaliserende problematiek
Gedachtenonderdrukking
gedragsverandering
Gender issues at work
gezondheid
gezondheidsgedrag
Gezondheidspsychologie
Global mental health
Het Nieuwe Werken
hoogbegaafdheid
Horen
hormonale regulatie van sociaal gedrag
human resource development
humane ethologie
imitatie
Interculturalisatie
interrupties
interventie
interventiekunde
kinderen, familie
klinische psychologie
klinische psychologie, psychotherapie, depressie, terugval preventie, chroniciteit, comorbiditeit
klinische psychologie, psychotraumatologie, verliesverwerking
kunstmatige intelligentie
kwantitatief onderzoek
kwantitatieve data-analyse
Lichaamsrepresentatie
licht verstandelijke beperking
lifespan development
longitudinale data-analyse
management van diversiteit
Matlab
Medische psychologie
mens-machine interactie
methodenleer
mindfulness
motivatie
Motoriek
Mplus
multidimensionaal onderzoek
multitasken
Neuroendocrinologie
neuroimaging
Neuropsychologie
onderwijs geven
ontwikkeling van adolescenten
Ontwikkeling van het babybrein
Ontwikkeling van psychopathologie (in het bijzonder autisme)
ontwikkelingspsychopathologie
Oordeels- en besluitvorming
OpenSesame
opvoeding
Organisatiecultuur en gedrag
organisatieverandering
oudertraining
persoonlijkheid en sociale relaties
persoonlijkheidsontwikkeling
Pijn
Positieve psychologie, in het bijzonder humor
Post-traumatische stress stoornis
posttraumatische stressstoornis
prestatiemanagement
preventie
probleemgestuurd onderwijs (PGO)
psychofarmacologie
Psychofysiologie
psychoimmunology
Psychologie
Psychologie van Arbeid en Gezondheid
psychologisch welbevinden
Psychosomatiek
Pupillometrie
Python
rechtvaardiging
reclame & consumentengedrag
referentieel coderen van acties
Relatie tussen de ontwikkeling van de visuele (detail) perceptie en gezichtsverwerking
relatiepsychologie
Reukvermogen geur emoties communicatie
Roddelen
Ruimtelijke waarneming
schoolpsycholoog
Social neuroscience
sociale cognitie
Sociale identiteit
Sociale inclusie
sociale informatieverwerking
sociale interactie
Sociale Neurowetenschappen
somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten
statistiek
Stigma
supervisor post-academisch onderwijs
Tastwaarneming
therapeut-client alliantie
Toegepaste Cognitieve Psychologie
toegepaste psychologie
toegepaste psychologie
Toezicht
transcranial magnetic stimulation (TMS)
transitie naar ouderschap
Translationeel Onderzoek Eetstoornissen
Translationele Neurowetenschappen
trauma-gerichte behandeling
User Experience
vermoeidheid
visuele aandacht
vluchtelingen
Vooroordelen en discriminatie
Vrees & angst
Vrouwen naar de Top
Waarneming
Werk-privé balans
zelf-causatie ervaringen
zelfregulatie
zelfregulatie
zelf-regulatie
zelfregulatie, zelfcontrole, gezondheidsgedrag, consumentengedrag, nudges
ziektegedrag
Zien
Zintuigelijke eenheid
Zintuigelijke integratie
Zintuigelijke kalibratie

Inklappen Vaardigheden


academisch schrijven
Accuratesse (nauwkeurigheid)
Advisering Samenwerking met externe partners, samenwerkingscontracten, internationale samenwerking
Agendabeheer
Arbeidsrecht
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Begrotingen maken
Beleidsadvisering
beugelen
Blackboard
CAO (NU) kennis
Caracal
coach/trainer Hercules jeugd
coaching
coaching
cognitief modelleren
Cognitieve gedragstherapie (supervisor)
Competentiemanagement
Creatief
Cursus evaluaties (toets en evaluatieservice)
EEG
EMDR (II)
Engels
Engels
Engels, vloeiend
Excel
Excel verticaal zoeken
Eye Tracking
fMRI
Formdesk
Formdesk
Formdesk (digitale formulieren ontwerpen en beheren)
Frans
gedrag
Gespreksvaardigheden
Grafische vormgeving
Hay-systematiek, functiewaardering
Het voeren en leiden van Socratische dialogen
Hormoon toediening
ICT-ondersteuning
Igitur (thesis uploaden)
Informatiebeveiliging
Internationalisering
IT advisering
IT beheer
leiding geven
Marketingadvies
Matching
Myworkplace (digitale leeromgeving studenten)
Nauwgezetheid
Nederlands, vloeiend
Nederlands, vloeiend
Neuroimaging
OER – onderwijsregeling
Ondersteuning sollicitatieprocedures met People XS
onderwijs
Onderwijs en onderzoek
Onderwijs taakstellingen
Ontwikkeling websites
Oogbewegings-onderzoek
Opmaak digitale nieuwsbrieven (in Blinker)
Organisatie evenementen
Organisatiesensitiviteit
Osiris
Osiris Backoffice
Osiris Backoffice
Osiris docent (basis)
Osiris docent (geavanceerd)
Planmatig werken
Presenteren
programmeren
Projectbegrotingen maken
projectmanagement
Psychofarmacologie
Psychofysiologie
Psychotherapie
Pure
QDS beheer
Roostering
SAP-SRM
Secretaresse
Slimforms
Social media
Spaans
Studieadvisering
Studievoorlichting
Systeemtherapie (NVRG)
Teambuilding
Tekstschrijven en redigeren
Turks
Vacatureteksten opstellen
Voorzitten vergaderingen
Voorzitterschap
vragenlijstonderzoek
webredactie
Word advanced
word verzendlijsten

Inklappen Afdelingen