Organisatieonderdeel Utrecht Institute of Linguistics OTS

Naar website van organisatieonderdeel

Inklappen Medewerkers

Algemeen Contractresearch
Language and communication Language and education Language processing and language pathology Language structure: variation and change Language, logic and information Linguistic theory and language acquisition UiL OTS

Inklappen Expertises

Syntax
Morphology
Semantics
Pragmatics
Psycholinguistics
Data Analysis
first language acquisition
Prosody
Second language acquisition
Language comprehension
Information structure
computational linguistics
social media analysis
knowledge management
eLearning and language technology
Communication in social media
cognitive neuroscience
education research
interactive media
biofeedback
syntax (generative framework)
language contact
dialectology
syntax-phonology interface
(kwantitatieve) onderzoeksmethoden
(lexicale) semantiek
(Synchronous) Computer Mediated Communication
adjectieven
argumentatietheorie
argumenteren
artificial grammar learning
beeldverwerking
begrijpelijke taal
begrijpelijkheid van tekst
Bilingualism
communicatie in organisaties
computationele taalkunde
conceptuele semantiek
corpuslinguïstiek
Crisiscommunicatie
dialectologie
digital humanities
digitale geesteswetenschappen
documentontwerp
eerste taalverwerving
Engelse taal
ernstige spraak- en taalmoeilijkheden
evaluatie-onderzoek
Excuses
experimenten als onderzoeksmethode
eye tracking
financiële communicatie
fMRI; schizofrenie; ontwikkeling; adolescentie; frontostriataal netwerk
fonetiek
fonologie
Foreign Language Teacher Education
framing
gebruiksvriendelijkheid van websites
generatieve taalkunde
grammaticaontwikkeling
historische taalkunde
historische taalkunde
Hoge Middeleeuwen
Intercultural communcation
Intercultural Pragmatics
interculturele communicatie
interfaces (syntaxis/semantiek/pragmatiek)
interfaces (syntaxis/semantiek/pragmatiek)
Keltische invloeden in het Engels
Keltische talen en cultuur
machine learning
Magnetic Resonance Imaging (MRI)
mediakeuze
meertaligheid
metacognitief bewustzijn
methoden en statistiek
methoden van evaluatie
methoden van tekstontwerp en -evaluatie
Middel-Engels
migratie
morfosyntaxis
Motivation
multilevel analyse
naamkunde
neuroimaging
onderzoeksmethoden
Oud-Engels
overtuigen
overtuigende taal
pragmatiek
professionele ontwikkeling van docenten
psycholinguïstiek
rechtstheorie
retorica
Scandinavische invloeden in het Engels
semantic web
semantiek
semiotiek
sociolinguïstiek
sociolinguïstiek en onderwijs
spraak
spraak - fonetiek - motoriek - verwerving - pathologie
spraakperceptie
stemadvieshulpen
Support Vector Machines (SVM)
Syntax/Semantics/pragmatics and interface phenomea
taalcontact
taalkunde
taalonderwijs
taalonderzoek bij baby's
Taalontwikkelingsstoornissen, dyslexie, logopedie, klinische studies, interventie
taalpathologie
taaltypologie
taalvariatie
taalvariatie
taalverandering
taalverwerkingsprocessen
taalverwerving
Task-Based Language Teaching with Technology
technische communicatie
tekstanalyse
tekstkwaliteit
tekstontwerp
Telecollaboration
toegepaste taalkunde
tweede taalverwerving
tweetalig onderwijs (tto)
tweetaligheid
uitspraak
Virtual worlds and serious games
vragenlijsten
vreemdetalendidactiek
vroege Middeleeuwen
werkwoordsvormen
zinsbouw (generatieve grammatica)

Inklappen Vaardigheden

Inklappen Afdelingen