Organisatieonderdeel Educatie en Pedagogiek

Naar website van organisatieonderdeel

Inklappen Medewerkers

Educatie Geen Jeugd en Gezin Orthopedagogiek CMO Orthopedagogiek: Psychosociale Problemen

Inklappen Expertises

organisational learning
Instructional Design
teaching
teacher-student relationship
Hungarian language
entrepreneurship
language acquisition
qualitative research
practical reasoning
Mentoring in primary education
Mentor teachers
Emerging Adulthood
Family relationships
Mindfulness for Emerging Adults
Life skills for emerging adults
Transition to university
Intervening during student teachers' lessons
Child Development
corporate entrepreneurship
opportunity identification
educational research
randomized controlled trials
Motor development
Language exposure
Exploration behaviour
Embodiment
(peer) feedback
4C-ID Model
aandacht
adaptieve systemen
angst
angststoornissen
Antieke geschiedenis
assessment
Bewegingswetenschappen
Blended learning
Broer/zus-relaties
circumplexmodellen
coachen en trainen
coaching
cognitieve psychologie
computerondersteund samenwerkend leren
coöperatief leren
creativiteit
cue-utilization
culturele diversiteit in opvoeding en onderwijs
depressie
differentiatie
diversiteit
docent cognities
dyadische data-analyse
dyscalculie
Echtscheiding en kinderen
educatietechnologie
effectief onderwijzen
e-learning
empathie
Excellentie
executieve functies
externe representaties
eye tracking
Eye-tracking
filosofie van het onderwijs
Flipping the classroom
gedrag in organisaties
gedrag van docenten
gedragsproblemen
gen-omgeving interacties
Geschiedenisonderwijs
Gezinsrelaties
GZ psycholoog
hoogbegaafdheid
ICT en onderwijs
ICT en onderwijs
identiteitsontwikkeling
instructieontwerp
intelligentie
interesseontwikkeling
internationaal jeugd(straf)recht
interpersoonlijke theorie
jeugdcriminaliteit
jeugdstrafrecht
Kindermishandeling
kinderrechten
kritische perspectieven; kwalitatief onderzoek; gender; seksualiteit; etniciteit; diversiteit; sport
kunstmatige intelligentie
kwalitatieve data analyse
Learning analytics
leergemeenschappen
leeromgeving
Leeromgevingen
leerproblemen
leerprocessen van studenten en ondersteuning van opleiders in de context van middelbaar en hoger beroepsonderwijs
leerstijlen
leertheorieën
leiderschap in onderwijs
leiding geven aan leren
leraar
leraar-leerlingrelatie
lerarenopleiding
leren
Leren dmv praktijksimulaties
leren in organisaties
lezen
Lichaamsbeeld
Lid van Nederlands Instituut van Psychologen
Lid van Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie
longitudinale data analyse
longitudinale data-analyse
meertaligheid
metacognitie
migratie
motivatie
multidimensionaal onderzoek
multilevel analyse
multimedia methoden
onderwijs
Onderwijs en Onderzoek in Media, Educatie en Communicatie
onderwijs geven
onderwijsbestuur
onderwijsgeschiedenis
onderwijsonderzoek
Onderwijspsychologie
onderwijsvernieuwing
onderzoek naar innovatieve onderwijsmethoden en bijbehorende vragen over studieresultaten en professionaliteit van docenten
Online onderwijs
ontdekkend leren
ontwikkeling van adolescenten
ontwikkeling van beroepsmatige expertise met speciale aandacht voor de kenniscomponent
ontwikkeling van individuele kenmerken
ontwikkeling van meetinstrumenten
ontwikkelingspsychopathologie
opleidingsdidactiek
optimaliseren van de omgeving (gezin en school) voor jonge risicokinderen
opvoeding
ouder-kind relaties
pedagogiek en educatie
pedagogisch-didactisch handelen
peer-relaties
persoonlijkheid en sociale relaties
persoonlijkheidsontwikkeling
praktijkgemeenschappen
praktijkonderzoek
prematuur geboren kinderen
primair onderwijs
probleemgestuurd onderwijs (PGO)
probleemoplossing
professionalisering van individuen in organisaties
professionele ontwikkeling van docenten
professionele ontwikkeling van docenten
psychologie van het leren
psychologie van het leren
psychosociale aanpassing
rekenonderwijs
rekenonderwijs
rekenproblemen
relaties in de adolescentie
relaties met leeftijdgenoten
samenwerkend leren
school effectiviteit en -verbetering
school effectiviteit en -verbetering
Sociale inclusie
Sociale media
sociale netwerken
sociale netwerken
sociale relaties in het onderwijs
sociale relaties in het onderwijs
studiekeuze
supervisor post-academisch onderwijs
taalontwikkeling
taalontwikkelingsstoornis
taalstoornis
teacher judgment accuracy
teamleren
toetsing en beoordeling
transactionele analyse
tweede taalverwerving
vakoverstijgende vaardigheden
visuele perceptie
Vrees & angst
vroege regulatieproblemen
vroeggeboorte
vroegkinderlijke ontwikkeling
werkgeheugen
Zelfbeeld
zelf-controle
zelfregulatie
zelfregulatie
Zelfregulerend leren
zij-instromers in het voortgezet onderwijs

Inklappen Vaardigheden

Inklappen Afdelingen