Organisatieonderdeel Educatie & Pedagogiek

Naar website van organisatieonderdeel

Inklappen Medewerkers

Educatie Geen Jeugd & Gezin Orthopedagogiek CMO Orthopedagogiek: Psychosociale Problemen

Inklappen Expertises

Instructional Design
teaching
Psycholinguistics
teacher-student relationship
Hungarian language
developmental psychology
cognitive science
cognitive modeling
cognitive psychologie
language acquisition
first language acquisition
artificial intelligence
early child development
practical reasoning
Mentoring in primary education
Mentor teachers
Intervening during student teachers' lessons
Emerging Adulthood
Family relationships
Mindfulness for Emerging Adults
Life skills for emerging adults
Transition to university
(peer) feedback
4C-ID Model
aandacht
adaptieve systemen
angst
Antieke geschiedenis
assessment
Blended learning
circumplexmodellen
cluster 4 onderwijs
coachen en trainen
coaching
cognitieve psychologie
computerondersteund samenwerkend leren
coöperatief leren
creativiteit
cross-cultureel
culturele diversiteit in opvoeding en onderwijs
dagboekstudie
delinquentie
depressie
differentiatie
diversiteit
docent cognities
dyadische data-analyse
dyadische data-analyse
dyscalculie
Echtscheiding en kinderen
educatietechnologie
effectief onderwijzen
e-learning
empathie
epidemiologie
Excellentie
executieve functies
externe representaties
eye tracking
filosofie van het onderwijs
Flipping the classroom
gedrag van docenten
gedrag van organisaties
gedragsproblemen
geheimen en privacy
gen-omgeving interacties
gen-omgeving interacties
Geschiedenisonderwijs
GZ psycholoog
hoogbegaafdheid
ICT en onderwijs
ICT en onderwijs
identiteit
identiteitsontwikkeling
instructieontwerp
intelligentie
interesseontwikkeling
internationaal jeugd(straf)recht
interpersoonlijke theorie
jeugdcriminaliteit
jeugdstrafrecht
jong adolescenten (12-14 jaar)
jongeren
Kindermishandeling
kinderrechten
kosten-effectiviteit
kritische perspectieven; kwalitatief onderzoek; gender; seksualiteit; etniciteit; diversiteit;sport
kunstmatige intelligentie
kwalitatieve data analyse
Learning analytics
leergemeenschappen
leerkracht-leerling relaties
leeromgeving
Leeromgevingen
leerproblemen
leerprocessen van studenten en ondersteuning van opleiders in de context van middelbaar en hoger beroepsonderwijs
leerstijlen
leertheorieën
leiderschap in onderwijs
leiding geven aan leren
leraar
leraar-leerlingrelatie
lerarenopleiding
leren
Leren dmv praktijksimulaties
Lichaamsbeeld
Lid van Nederlands Instituut van Psychologen
Lid van Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie
longitudinale data analyse
longitudinale data-analyse
longitudinale data-analyse
meertaligheid
meta-analyse
metacognitie
methodenleer
metingen
middelengebruik
migratie
motivatie
Mplus
multidimensionaal onderzoek
multilevel analyse
multimedia methoden
Onderwijs en Onderzoek in Media, Educatie en Communicatie
onderwijs geven
onderwijsadministratie
onderwijsgeschiedenis
onderwijsonderzoek
Onderwijspsychologie
onderwijsvernieuwing
Online onderwijs
ontdekkend leren
ontwikkeling van adolescenten
ontwikkeling van individuele kenmerken
ontwikkeling van kinderen (0-12 jaar)
ontwikkeling van meetinstrumenten
ontwikkelingspsychopathologie
opleidingsdidactiek
optimaliseren van de omgeving (gezin en school) voor jonge risicokinderen
opvoeding
ouder-kind relaties
pedagogiek en educatie
pedagogisch-didactisch handelen
peerrelaties
peer-relaties
persoonlijkheid en sociale relaties
persoonlijkheid en sociale relaties
persoonlijkheidsontwikkeling
praktijkgemeenschappen
praktijkonderzoek
prematuur geboren kinderen
primair onderwijs
probleemgestuurd onderwijs (PGO)
probleemoplossing
professionalisering van individuen in organisaties
professionele ontwikkeling van docenten
psychologie van het leren
psychologie van het leren
psychosociale aanpassing
pubers / tieners
randomized controlled trials
rekenonderwijs
rekenonderwijs
rekenproblemen
relaties in de adolescentie
relaties in de adolescentie
relaties met leeftijdgenoten
roken
samenwerkend leren
smartphone surveys
Sociale media
sociale netwerken
sociale relaties in het onderwijs
studiekeuze
supervisor post-academisch onderwijs
survey methodologie
taalontwikkeling
taalontwikkelingsstoornis
taalstoornis
teamleren
toetsing en beoordeling
transactionele analyse
tweede taalverwerving
vakoverstijgende vaardigheden
volksgezondheid
voorzorg
vragenlijsten
vroeggeboorte
vroegkinderlijke ontwikkeling
werkgeheugen
wetenschapscommunicatie met algemeen publiek
Zelfbeeld
zelf-controle
zelfregulatie
zelfregulatie
Zelfregulerend leren
zij-instromers in het voortgezet onderwijs

Inklappen Vaardigheden

Inklappen Afdelingen