Organisatieonderdeel Onderzoekinstituut voor Filosofie en Religiewetenschap (OFR)

Naar website van organisatieonderdeel

Inklappen Medewerkers

Filosofie Religiewetenschap

Inklappen Expertises

islamic studies
islam
history of the Middle East
Middle East
cultural anthropology
contemporary history
material religion
anthropology of religion
religious pluralism
political philosophy
Visual Ethnography
pentecostalism
Ritual
anthropology of the senses
visual and material culture
digital media
religion and post-secular society
globalisation and popular culture
digital ethnography
West Africa
postcolonial studies
Animal Ethics
Applied Ethics
Bioethics
the pedagogy of teacher education
history of the book
Bahaism in Egypt in 19th/20th century
antieke wijsbegeerte
Antropologie, Islam, Marokko, populaire cultuur, muziek, politiek activisme
Arabisch
Augustinus
bekering
bekering in de Grieks-Romeinse Oudheid
berberologie
Bijbels Hebreeuws
biografie
boekgeschiedenis
christelijke ethiek
christendom
Christendom en migratie
Christendom in Afrika
codicologie
cultureel erfgoed
cultuurgeschiedenis
democratie en burgerschap
Descartes
dierethiek
discoursanalyse
editietechniek
erfgoed
esthetiek
ethiek
Europese integratie in heden en verleden
evangelie van Mattheus
familierelaties in de Oudheid
filosofie
filosofie van de geest
formele ethiek
geleefde religie
genderstudies
genderstudies
geschiedenis van de moderne filosofie
Geschiedenis van de vroegmoderne wijsbegeerte
Geschiedenis van Europese integratie
geschiedenis van identiteiten
globalisering en populaire cultuur
godsdienstfilosofie
godsdienstonderwijs
godsdienstvrijheid
godslastering
heterdoxe islam
ideeëngeschiedenis
intellectuele netwerken
interreligieuze dialoog
islam
islamitische kunst en architectuur
islamologie
jodendom
jongeren
katholicisme
kennistheorie
kerkgeschiedenis
kunstfilosofie
Leibniz
leiderschap
leraar
lerarenopleiding
levensbeschouwelijke vorming
levensbeschouwing & onderwijs
logica
Mannelijkheid
materialiteit
materiële religie
mediatisering van cultuur en maatschappij
Middelnederlandse taal en cultuur in Europees perspectief
Midden-Oosten
missie en zending in West-Afrika
Moslims in Europa
Nederlandse religiegeschiedenis
Nieuwe Testament
normatieve professionalisering
oecumenische theologie
onderwijsbeleid
oud-katholicisme
paleografie
parabels
peacebuilding en religie
pinksterkerken
pluralisme
politieke filosofie
postkoloniale kritiek
Praktische Filosofie
publieke debatten
queer theorie
rabbinica
Relaties Christendom-Islam (focus Afrika)
religie
religie en conflict
religie en de post-seculiere samenleving
religie en gender
religie en media
religie en publiek domein
religie en seksualiteit
religie en zingeving in literatuur en kunst
religie in Europa
religie in het publieke domein
religiegeschiedenis
religiestudies
religieus pluralisme
religieuze rituelen en offers
religiewetenschap
schoolorganisatie en identiteit
sjia
sjiitische islam
sociale bewegingen / middenveld
sociale geschiedenis
Spinoza
systematische theologie
The Royal Society of London
theologische esthetiek
theorieën van geweld
toegepaste ethiek
visuele cultuur
vrijzinnige theologie
vroeg christendom
vroeg en middeleeuws islamitisch Noord-Afrika
vroeg jodendom
vroege Kerk
vroegmoderne geschiedenis
vroegmoderne Verlichting
wetenschappelijke integriteit
wetenschapsfilosofie
wetenschapsgeschiedenis
zintuiglijkheid

Inklappen Vaardigheden

Inklappen Afdelingen