Organisatieonderdeel Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON)

Naar website van organisatieonderdeel

Inklappen Medewerkers

- Expertisecentrum Literair Vertalen
Genderstudies Literatuur Media en Performance Studies Middeleeuwse Cultuur Muziekwetenschap

Inklappen Expertises

ethics of becoming
narrative theory
semiotics
comparative literary theory
philosophy of history
film theory
Italian culture
Renaissance literature
gender
Theater and Society
Early Modern Europe (France-Italy)
media studies
gender studies
postcolonial critique
comparative literature
transgender studies
feminist theories
Cultural Memory Studies
Disability Studies
perpetrator studies
modern literature (19th-21st c); gothic studies; gender studies; cultural critique
cultural history
digital humanities
Dramaturgy
Performance studies
continental philosophy
queer feminism
Men and Masculinities
Feminist Theory
Anthropology and Gender
Balkan Studies
Bosnian/Croatian/Serbian Literature
Holocaust studies
feminisms of (sexual) difference
critical posthumanism
feminist philosophy
translation studies
queer theory
game & play studies
new media
game design
Improvisation
Anthropology of Music
gendered analysis in the global south
memory studies
critical theory
Ecocriticism
environmental humanities
Literature
Literary modernism
Irish literature
Bilingualism
James Joyce
American literature
Scenography
Theatre and performance studies
Music and Material Culture
Music notation
posthumanist theory
(post-)koloniale studies
(post-)kolonialisme en burgerschap
(verhalende) poëzie
actor-netwerktheorie
Animal studies
animatiefilm
antislavernij en abolitionisme
antropologie van de zintuigen
audiovisuele kunsten
augmented reality
avant-garde
Aziatisch-Amerikaanse geschiedenis
biografisch genre
boekgeschiedenis
Brian O'Nolan/Flann O'Brien/Myles na Gopaleen
casual politics
Chinese familie en gezinsstructuur
Chinese high-concept films
Christelijke apocriefe literatuur
collectieve herinnering
community art
conservering
creatief schrijven
Cultural Memory Studies
cultureel erfgoed
culturele antropologie
culturele herinnering
culturele herinnering
culturele transfer
cultuur en identiteit
cultuur van de Renaissance
cultuur van de Renaissance
cultuurgeschiedenis
cultuurgeschiedenis jaren zestig
cultuurgeschiedenis van de 19e eeuw
cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd
Cultuurtheorie
Dantes Divina Commedia
dataficatie
de historische roman
de lange 18e eeuw
debatten omtrent technologie en maatschappij
Digital society and culture
digitale communicatie
digitale cultuur
digitale geesteswetenschappen
digitale methoden
documentaires
draadloze technologie
dramaturgie
Duitse literatuur
Duitse literatuur en cultuur
Duitstalige hedendaagse literatuur
editietechniek
editietechniek
Eerste Wereldoorlogpoëzie
erfgoed en toerisme
etnomusicologie
Europese filosofie
Europese studies
Europese televisiegeschiedenis
Fabels en dierenverhalen
fanstudies
feminisme
feministische film
feministische kunstgeschiedenis
feministische theorie
film en televisie
filmgeschiedenis
filmindustrie
filmtheorie
Franse cultuur
Franse cultuur en literatuur
Franse taal en cultuur in Nederland in de moderne tijd
Franz Kafka
game & play studies
gender
gender en geschiedschrijving
gender en literatuur
gender en literatuur
generaties
geschiedenis van Frans taalonderwijs
geschiedenis van het feminisme
geschiedenis van muziektheorie en muziekwetenschap
geschiedenis van sociaal werk
geschiedtheorie
Globalisering
gothic
grotesque
herstelbetalingen
historiografie
historische taalkunde
Hoge Middeleeuwen
identiteit
interbellum
interculturele competentie
interculturele mediation
intermedialiteit
Italiaanse cultuur
Italiaanse cultuur
Italiaanse literatuur en cultuur
Joods-Italiaanse studies
Keltische talen en cultuur
kinderliteratuur
koloniale geschiedenis
kunst en engagement
kunstfilosofie
late Middeleeuwen
Late Oudheid
LibGuides
liedcultuur
liedcultuur
liederen en balladen
literair modernisme
literair modernisme
literair postmodernisme
literair vertalen
literaire autonomie
literaire biografie
literatuur
literatuur en (nieuwe) media
literatuur en herinnering
literatuur en herinnering
literatuur van de Renaissance
literatuurgeschiedenis
literatuurkritiek
literatuurtheorie
literatuurtheorie
macht
media
media als communicatie
Media and culture
media en diaspora
Media events
media technologies
media-archeologie
mediaecologie
mediageschiedenis
mediasatire
mediastudies
mediatechnologieën
mediatisering van cultuur en maatschappij
mediawijsheid
meertaligheid in handschrift en druk
Middeleeuws Frans
middeleeuws Latijn
middeleeuwse cultuur
middeleeuwse handschriften
Middeleeuwse heiligenverering
middeleeuwse iconografie
middeleeuwse literatuur
middeleeuwse literatuur en cultuur (Franstalig)
Middeleeuwse religies
middeleeuwse tweetaligheid
Middeleeuwse wetenschap en intellectuele cultuur
Middeleeuwsegeschiedenis
Middelnederlands
Middelnederlandse artesliteratuur
Middelnederlandse liedjes
Middelnederlandse literatuur
Middelnederlandse taal en cultuur in Europees perspectief
migratie
mobiele communicatie
mobiliteitsstudies
modere Nederlandse literatuur
moderne Nederlandse literatuur
moderne talenonderwijs
modernisme
muziek
Muziek en (Koude Oorlog-)politiek en diplomatie; muziek en postkoloniale theorievorming; opera
muziek en media
muziek van de Renaissance
muziekanalyse
muziektheorie
muzikale infrastructuur
na-oorlogse remigratie joodse musici
Narratieve analyse
nationalisme en transnationalisme
Nederlandse zangcultuur
negentiende en twintigste eeuw
nieuwe media
ondernemende wetenschap
onderwijs
onderwijsgeschiedenis
onderzoeksmethoden
onto-epistemologie van de muziek performance
oorlogsfotografie
Oostenrijkse literatuur
Oost-Europa
open access
orale cultuur
orale geschiedenis
participatieculturen
performance
poëtica
poëzie
Poëzie en poëzie-analyse
politiek activisme en rhetoriek
politiek van representatie
Politieke economie
populaire cultuur
populaire literatuur
populaire televisie (reality, shows, sport, etc.)
posthumanisme
postkoloniale geschiedenis
postkoloniale kritiek
postkoloniale theorie
precariteit studies
productiestudies
psychoanalyse
public history
publieke ruimte
receptiegeschiedenis
receptieonderzoek
relatie literatuur-wetenschap
representaties van waarheid en verzoening
retorica van het literaire essay
Reynaert de vos
Romaans
Schenkeriaanse theorie
semiotiek
social media
social media platforms
sociale rechtvaardigheid
spel
Suster Bertken
taal en identiteit
Taal en vertalen in de Middeleeuwen
Taal en vertalen in de Mideleeuwen
taalverwerving Duits
technologieën van het zien
teksteditie
televisie in transitie
televisiecultuur
televisiecultuur in de digitale omgeving
televisiegeschiedenis
televisietheorie
theater
theatergeschiedenis
theoretische geesteswetenschappen
theorie van cultuurwetenschappen
tijdschriftstudies
tijdschriftstudies
toneelpraktijken
toverlantaarn
transmedia storytelling
transnationalisme
utopieën
vakdidactiek
verbeelding van het Chinese in film
vergelijkende literatuurwetenschap
verhaaltheorie
vertaalstudies
vertaalstudies
vertalen Engels-Nederlands
verzorgingsstaat en globalisering
visuele antropologie
visuele cultuur
visuele representatie van geschiedenis
visuele studies
vroege Chinese film
vroege film
vroege Middeleeuwen
vroegmoderne literatuur en cultuur
vrouwenbewegingen
Walter Scott
wereldtentoonstellingen
West-Europese mediacultuur in de 19e eeuw
wetenschaps- en technologiestudies

Inklappen Vaardigheden

Inklappen Afdelingen