Organisatieonderdeel Dep. Talen, Literatuur en Communicatie

Naar website van organisatieonderdeel

Inklappen Medewerkers

Algemeen Arabisch
Communicatie- en informatiewetenschappen Duits Engels Expertisecentrum Literair Vertalen Fonetiek
Frans Italiaans Keltisch en Klassieken Latijn
Literatuurwetenschap Nederlands Portugees
Secretariaat Spaans Taalwetenschap Vertalen

Inklappen Expertises

Italian culture
Renaissance literature
gender
Theater and Society
Early Modern Europe (France-Italy)
Psycholinguistics
media studies
Culture and Identity
Disability Studies
Italian Modern and Contemporary Poetry
Literary Translation (Classics, Italian to English and English to Italian)
Censorship, politics, ecclesiastical and secular institutions
Italian-Americans, Italian Emigration
Italo Calvino
Discourse strategies (rhetoric & semiotics)
Gabriele d'Annunzio
Poetry & Visual Arts (Roberto Sanesi)
Italian Identity
Italian Popular Music / Opera Librettos
perpetrator studies
first language acquisition
Prosody
Second language acquisition
Language comprehension
Information structure
migration
translation studies
myth rewriting
exile
modern myths
myth analysis
computational linguistics
social media analysis
knowledge management
eLearning and language technology
religious conversion
Literary modernism
Irish literature
Bilingualism
James Joyce
American literature
cognitive neuroscience
education research
interactive media
biofeedback
Communication in social media
posthumanist theory
humour studies
The Reformation
Early modern drama
Shakespeare
jest books
(kwantitatieve) onderzoeksmethoden
(post-)koloniale studies
(post)kolonialisme
(Synchronous) Computer Mediated Communication
(verhalende) poëzie
adjectieven
American/cultural studies
Animal studies
antislavernij en abolitionisme
argumentatietheorie
argumenteren
artificial grammar learning
auteurschap
avant-garde
beeldverwerking
begrijpelijke taal
begrijpelijkheid van tekst
Bilingualism
boekgeschiedenis
Brian O'Nolan/Flann O'Brien/Myles na Gopaleen
collectieve herinnering
communicatie in organisaties
computationele taalkunde
corpuslinguïstiek
creatief schrijven
Crisiscommunicatie
Culturele bemiddelaars
culturele herinnering
culturele herinnering
culturele identiteit
culturele transfer
culturele transfer
Culturele transfers
Cultuur en Identiteit
cultuur en identiteit
cultuur van de Renaissance
cultuur van de Renaissance
cultuurgeschiedenis
cultuurgeschiedenis jaren zestig
cultuurgeschiedenis van de 19e eeuw
Cultuurgeschiedenis van de Nieuwste Tijd
cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd
Dantes Divina Commedia
de historische roman
de lange 18e eeuw
dialectologie
digital humanities
digitale geesteswetenschappen
documentontwerp
Duitse literatuur
Duitse literatuur en cultuur
Duitstalige hedendaagse literatuur
editietechniek
editietechniek
eerste taalverwerving
Eerste Wereldoorlog
Eerste Wereldoorlogpoëzie
Engelse taal
Environmental Humanities
erfgoed en toerisme
ernstige spraak- en taalmoeilijkheden
evaluatie-onderzoek
Excuses
experimenten als onderzoeksmethode
Fabels en dierenverhalen
film en televisie
financiële communicatie
fMRI; schizofrenie; ontwikkeling; adolescentie; frontostriataal netwerk
fonetiek
fonologie
Foreign Language Teacher Education
framing
Franse cultuur
Franse cultuur en literatuur
Franse taal
Franse taal en cultuur in Nederland in de moderne tijd
Franz Kafka
gebruiksvriendelijkheid van websites
gender en literatuur
gender en literatuur
generatieve taalkunde
geschiedenis van Frans taalonderwijs
geschiedenis van het feminisme
Geschiedenisonderwijs
geschiedtheorie
grammaticaontwikkeling
Handschriften & Oude Drukken
hedendaagse poëzie
Historische Franse letterkunde
historische Nederlandse letterkunde
historische taalkunde
historische taalkunde
Hoge Middeleeuwen
ideologiekritiek
intellectuele geschiedenis
interbellum
Intercultural communcation
Intercultural Pragmatics
interculturele communicatie
interculturele competentie
interculturele mediation
interfaces (syntaxis/semantiek/pragmatiek)
interfaces (syntaxis/semantiek/pragmatiek)
intermedialiteit
Italiaanse cultuur
Italiaanse cultuur
Italiaanse geschiedenis
Italiaanse literatuur en cultuur
Joods-Italiaanse studies
Keltische invloeden in het Engels
Keltische talen en cultuur
kinderliteratuur
kunstfilosofie
late Middeleeuwen
liedcultuur
liedcultuur
literair modernisme
literair modernisme
literair postmodernisme
literair vertalen
literaire autonomie
literatuur
literatuur en (nieuwe) media
literatuur en herinnering
literatuur en herinnering
literatuur van de Renaissance
literatuurgeschiedenis
literatuurkritiek
literatuurtheorie
literatuurtheorie
machine learning
Magnetic Resonance Imaging (MRI)
mediakeuze
mediastudies
meertaligheid
meertaligheid in handschrift en druk
metacognitief bewustzijn
methoden en statistiek
methoden van evaluatie
methoden van tekstontwerp en -evaluatie
Middeleeuws Duits
Middeleeuws Frans
middeleeuwse cultuur
middeleeuwse handschriften
middeleeuwse literatuur
middeleeuwse literatuur
middeleeuwse literatuur en cultuur (Franstalig)
Middeleeuwse parodiën
middeleeuwse tweetaligheid
Middeleeuwse verhalende literatuur
Middeleeuwse wetenschap en intellectuele cultuur
Middeleeuwsegeschiedenis
Middel-Engels
Middelnederlands
Middelnederlandse artesliteratuur
Middelnederlandse liedjes
Middelnederlandse literatuur
Middelnederlandse taal en cultuur in Europees perspectief
migratie
mobiliteitsstudies
modere Nederlandse literatuur
Moderne Nederlandse Letterkunde
moderne Nederlandse literatuur
moderne talenonderwijs
modernisme
morfosyntaxis
Motivation
multilevel analyse
muziek
naamkunde
Narratieve analyse
nationalisme en transnationalisme
negentiende en twintigste eeuw
negentiende-eeuwse kunst
neuroimaging
onderwijsgeschiedenis
onderzoeksmethoden
Oostenrijkse literatuur
Oud-Engels
overtuigen
overtuigende taal
patronage
Performance poëzie
poëtica
poëzie
Poëzie en poëzie-analyse
politiek activisme en rhetoriek
politieke en religieuze satire
populaire cultuur
populaire cultuur
populaire literatuur
posthumanisme
posthumanisme
Pragma-dialectiek
pragmatiek
precariteit studies
professionele ontwikkeling van docenten
psycholinguïstiek
receptiegeschiedenis
receptieonderzoek
rechtstheorie
relatie literatuur-wetenschap
retorica
retorica van het literaire essay
Reynaert de vos
satire
Scandinavische invloeden in het Engels
science fiction/speculative fiction
semantic web
semantiek
semiotiek
Sociale poëzie
sociolinguïstiek
sociolinguïstiek en onderwijs
spraak
spraakperceptie
stemadvieshulpen
Support Vector Machines (SVM)
Suster Bertken
Syntax/Semantics/pragmatics and interface phenomea
taal en identiteit
Taal en vertalen in de Middeleeuwen
Taal en vertalen in de Mideleeuwen
taalcontact
taalkunde
taalonderwijs
taalontwikkeling
taalontwikkelingsstoornis
taalpathologie
taaltypologie
taalvariatie
taalvariatie
taalverandering
taalverwerkingsprocessen
taalverwerving
taalverwerving
taalverwerving Duits
Task-Based Language Teaching with Technology
technische communicatie
tekstanalyse
teksteditie
tekstkwaliteit
tekstontwerp
Telecollaboration
theatergeschiedenis
tijdschriftstudies
toegepaste taalkunde
toneelpraktijken
transnationalisme
tweede taalverwerving
tweetalig onderwijs (tto)
tweetaligheid
uitspraak
utopieën
vakdidactiek
vakdidactiek
vakdidactiek Geschiedenis
vergelijkende literatuurwetenschap
verhaaltheorie
vertaalstudies
vertaalstudies
vertalen Engels-Nederlands
vertalen Italiaans-Nederlands
Virtual worlds and serious games
visuele cultuur
vragenlijsten
vreemdetalendidactiek
vroege Middeleeuwen
vroegmoderne Franse letterkunde
vroegmoderne literatuur en cultuur
Vrouwelijk schrijverschap
Walter Scott
werkwoordsvormen
Wetenschapscommunicatie
wetenschapsstudies
Zeventiende-eeuwse literatuur
zinsbouw (generatieve grammatica)

Inklappen Vaardigheden

Inklappen Afdelingen