Organisatieonderdeel


Inklappen Medewerkers

Geen

Inklappen Expertises

first language acquisition
Prosody
Second language acquisition
Language comprehension
Information structure
Men and Masculinities
Feminist Theory
Anthropology and Gender
Anthropology
Museum Studies
Heritage Studies
syntax (generative framework)
language contact
dialectology
syntax-phonology interface
(kwantitatieve) onderzoeksmethoden
(lexicale) semantiek
(Synchronous) Computer Mediated Communication
Anatomische tekeningen van Rubens
Arabisch
argumentatietheorie
beeldende kunst tot 1850
begijnen
begrijpelijke taal
begrijpelijkheid van tekst
boekgeschiedenis
burgerinitiatieven
Christelijke apocriefe literatuur
conceptuele semantiek
de Bijbel in zijn oudoosterse context
digital humanities
Digital society and culture
digitale geesteswetenschappen
documentaires
documentontwerp
economische geschiedenis
economische samenwerking
ethiek
experimenten als onderzoeksmethode
feministische epistemologie
film en televisie
financiële communicatie
fonetiek
Foreign Language Teacher Education
framing
gebruiksvriendelijkheid van websites
gilden
hedendaagse geschiedenis van China
historiografie van het feminisme
historische Nederlandse letterkunde
hongersnoden en voedselcrises
huwelijkspatronen
instituties voor collectieve actie
Intercultural communcation
Intercultural Pragmatics
interdisciplinaire studies
invloed van Antieke kunst op Renaissance kunst
islamitische kunst en architectuur
Islamitische wereld
islamologie
Italiaanse Renaissance tekenkunst
kunstfilosofie
late Middeleeuwen
late oudheid
Late Oudheid
Leonardo da Vinci
literatuur en (nieuwe) media
literatuurtheorie
markegenootschappen
markten voor 1800
Media and culture
media technologies
mediastudies
menselijk kapitaal en economische groei
mensenrechten
methoden en statistiek
methoden van evaluatie
methoden van tekstontwerp en -evaluatie
Michelangelo
middeleeuws Latijn
middeleeuws latijn
Middeleeuwse heiligenverering
middeleeuwse iconografie
middeleeuwse literatuur
Middeleeuwse religies
Middelnederlandse artesliteratuur
Middelnederlandse literatuur
Motivation
multilevel analyse
muziek
Nederlandse religiegeschiedenis
nieuw materialisme
onderzoeksmethoden
overtuigende taal
Pragma-dialectiek
Praktische Filosofie
productiestudies
professionele ontwikkeling van docenten
psycholinguïstiek
receptieesthetiek
rechtstheorie
relatie tussen kunsttheorie en de praktijk van de schilder
religie en cultuur
religie en gender
religie en moderniteit/postmodernisme
retorica
rol van vrouwen binnen economische ontwikkeling
satire
semiotiek
Sociaal-economische kunstgeschiedenis. Verzamelgeschiedenis. Kunsthistorische documentatie.
social media platforms
spraak
spraakperceptie
stemadvieshulpen
Taalontwikkelingsstoornissen, dyslexie, logopedie, klinische studies, interventie
Task-Based Language Teaching with Technology
technische communicatie
tekstanalyse
tekstontwerp
Telecollaboration
theorie van cultuurwetenschappen
toegepaste ethiek
toegepaste taalkunde
tweede taalverwerving
tweetalig onderwijs (tto)
uitspraak
vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit universiteit Utrecht
Virtual worlds and serious games
vragenlijsten
vreemdetalendidactiek
vroeg en middeleeuws islamitisch Noord-Afrika
vroege Middeleeuwen
vroege middeleeuwen
vroegmoderne literatuur en cultuur
wetenschappelijke integriteit
Wetenschapscommunicatie
wetenschapsfilosofie

Inklappen Vaardigheden

Inklappen Afdelingen