Focusgebied Future Food Utrecht

Naar website van focusgebied

Medewerkers

Bètawetenschappen Bètawetenschappen Biologie Bètawetenschappen Faculteitsbureau Bètawetenschappen Farmaceutische wetenschappen Bètawetenschappen Scheikunde Diergeneeskunde Departement Biochemie en Celbiologie Diergeneeskunde Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij Diergeneeskunde Departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren Diergeneeskunde Institute for Risk Assessment Sciences Geesteswetenschappen Dep. Filosofie en Religiewetenschap Geesteswetenschappen Dep. Media- en Cultuurwetenschappen Geesteswetenschappen Dep. Talen, Literatuur en Communicatie Geesteswetenschappen Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON) Geesteswetenschappen Onderzoekinstituut voor Filosofie en Religiewetenschap (OFR) Geesteswetenschappen Utrecht Institute of Linguistics OTS Geowetenschappen Aardwetenschappen Geowetenschappen Copernicus Institute of Sustainable Development Geowetenschappen Sociale Geografie en Planologie Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Departement Economie Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Departement Rechtsgeleerdheid Sociale Wetenschappen Sociale Wetenschappen Maatschappijwetenschappen Sociale Wetenschappen Psychologie Universitaire Bestuursdienst Directie Human Resources Universitaire Bestuursdienst Directie Onderwijs & Onderzoek