Afdeling Onderzoekinstituut voor Filosofie en Religiewetenschap (OFR) Religiewetenschap

Naar website van afdeling

Inklappen Medewerkers

Inklappen Groepen


Inklappen Expertises

islamic studies
islam
history of the Middle East
Middle East
material religion
anthropology of religion
religious pluralism
political philosophy
contemporary history
Visual Ethnography
pentecostalism
Ritual
anthropology of the senses
visual and material culture
the pedagogy of teacher education
history of the book
Bahaism in Egypt in 19th/20th century
Antropologie, Islam, Marokko, populaire cultuur, muziek, politiek activisme
Arabisch
Augustinus
bekering
bekering in de Grieks-Romeinse Oudheid
berberologie
Bijbels Hebreeuws
christelijke ethiek
christendom
Christendom en migratie
Christendom in Afrika
cultureel erfgoed
cultuurgeschiedenis
democratie en burgerschap
discoursanalyse
erfgoed
esthetiek
ethiek
Europese integratie in heden en verleden
evangelie van Mattheus
familierelaties in de Oudheid
geleefde religie
genderstudies
genderstudies
Geschiedenis van Europese integratie
geschiedenis van identiteiten
globalisering en populaire cultuur
godsdienstfilosofie
godsdienstonderwijs
godsdienstvrijheid
godslastering
heterdoxe islam
interreligieuze dialoog
islam
islamitische kunst en architectuur
islamologie
jodendom
jongeren
katholicisme
kerkgeschiedenis
leiderschap
leraar
lerarenopleiding
levensbeschouwelijke vorming
levensbeschouwing & onderwijs
Mannelijkheid
materialiteit
materiële religie
mediatisering van cultuur en maatschappij
Midden-Oosten
missie en zending in West-Afrika
Moslims in Europa
Nederlandse religiegeschiedenis
Nieuwe Testament
normatieve professionalisering
oecumenische theologie
onderwijsbeleid
oud-katholicisme
parabels
peacebuilding en religie
pinksterkerken
pluralisme
politieke filosofie
postkoloniale kritiek
publieke debatten
queer theorie
rabbinica
Relaties Christendom-Islam (focus Afrika)
religie
religie en conflict
religie en de post-seculiere samenleving
religie en gender
religie en media
religie en publiek domein
religie en seksualiteit
religie en zingeving in literatuur en kunst
religie in Europa
religie in het publieke domein
religiegeschiedenis
religiestudies
religieus pluralisme
religieuze rituelen en offers
religiewetenschap
schoolorganisatie en identiteit
sjia
sjiitische islam
sociale bewegingen / middenveld
sociale geschiedenis
systematische theologie
theologische esthetiek
theorieën van geweld
visuele cultuur
vrijzinnige theologie
vroeg christendom
vroeg en middeleeuws islamitisch Noord-Afrika
vroeg jodendom
vroege Kerk
wetenschapsgeschiedenis
zintuiglijkheid

Inklappen Vaardigheden