Afdeling Geen


Inklappen Medewerkers

prof. dr. Wiljan van den Akker
prof. dr. Keimpe Algra
Daria Bahtina-Jantsikene MA
prof. dr. Bob Becking
Myrthe Bergstra MA
prof. dr. Jos van Berkum
prof. dr. Deryck Beyleveld
dr. Ingrid Biesheuvel
prof. dr. Josine Blok
Brenda Boelijn-Beuse
Kay Boers MA
Dr. S.P. van Bommel
prof. dr. Mauro Bonazzi
dr. Mary Bouquet
dr. Bram Bouwens
mr. drs. Inez Braber
prof. dr. Kiene Brillenburg Wurth
prof. dr. Bert van den Brink
prof. dr. Frans Brom
Merel de Bruin MA
dr. Paul Brusse
dr. G van Bueren
dr. Michel Buijs
dr. Jan Casalicchio
dr. Tessa van Charldorp
prof. dr. Aoju Chen
dr. Ni Cheng
Candice Ilona Cornelis BA
prof. dr. Norbert Corver
prof. dr. Roberta D'Alessandro
prof. dr. Tine De Moor
prof. dr. José van Dijck
Jessica Dijkman
dr. Charlotte Dikken
dr. Arjan van Dixhoorn
Anniek van Doornik MSc
Niels Driegen MA
Sven Edelstein
dr. Anita Eerland
dr. Sanne Elling
dr. Robert Flierman
Alberto Frasson MA
dr. A Gelderblom
prof. dr. Ellen Gerrits
Nadezda Goldberg MA
dr. Mo Gordon MA
prof. dr. Rick de Graaff
Kor Grit
drs. Cathelijne Habets
dr. Björn 't Hart
dr. Hado van Hasselt
dr. Carolien van den Hazelkamp
dr. Ernst van den Hemel
dr. Herman Hendriks
dr. Susanne Hennecke
Carolien Hennekam MA
dr. Marloes Herijgers
Sven Hermans
prof. dr. Hans Hoeken
dr. Bregje Holleman
prof. dr. mr. Paul van den Hoven
dr. Rosalie Iemhoff
Hans van der Jagt
dr. Kristi Jauregi Ondarra
prof. dr. Franciska de Jong
drs. Yvonne de Jong
Sanne Jongeleen
dr. Maaike Jongenelen
dr. Suzanne Kleijn
dr. Berma Klein Goldewijk
prof. dr. Marjo van Koppen
Imke Kruitwagen MA
prof. dr. Michael Kwakkelstein
Susanna van Laatum MA
prof. dr. Christian Lange
drs. Andrea van Leerdam
Julie Leijtens-Daems MA
prof. dr. Leo Lentz
dr. Sterre Leufkens
prof. dr. O Lie
dr. Menno Lievers
Moniek Lijster MSc
Willemijn van der Linden
Liquan Liu
dr. Anya Luscombe-Serlie
Toa Maes MA
dr. Pim Mak
prof. dr. Annette Merz
dr. Marije Michel
dr. Hannah de Mulder
K. Nardini MA
drs. Ivo Nieuwenhuis
Kirstin Nillesen MSc
dr. Jacomine Nortier
dr. Simon O'Meara
prof. dr. Frits van Oostrom
dr. Eva Poortman
Anna-Luna Post MA
prof. dr. Hugo Quené
prof. dr. Els Rose
dr. Eddy Ruys
dr. Willemien Sanders
prof. dr. Paul Schnabel
Jolien Scholten MA
dr. M Schouten
dr. Marijn Schraagen
Rosanne Severs MA
Gerdineke van Silfhout
dr. Natalia Slioussar
dr. van der Sman
Luana Sorgini MA
drs. Quirine van der Steen
Marieke Steijvers MA
Florentine Sterk MA
prof. dr. Chris Stolwijk
Silvia Terenghi MA
dr. Craig Thiersch PhD
dr. Jan ten Thije
John Tholen MA
prof. dr. Iris van der Tuin
Annelies Tukker MA
prof. dr. Pieter van der Veer
dr. Simone Veld
Sarah Vermij
prof. dr. Yoad Vinter Seggev
dr. Kirsten Vis
prof. dr. Arnoud Visser
Joanna Wall
dr. Lisanne van Weelden
René van Weeren BA
Franca Wesseling MA
dr. Joke van der Wiel
Wenjun Yu MA
drs. Bernadette de Zeeuw
Jingwei Zhang MA
dr. Sandrine Zufferey

Inklappen Groepen


Inklappen Expertises

first language acquisition
Prosody
Second language acquisition
Language comprehension
Information structure
Men and Masculinities
Feminist Theory
Anthropology and Gender
Anthropology
Museum Studies
Heritage Studies
syntax (generative framework)
language contact
dialectology
syntax-phonology interface
(kwantitatieve) onderzoeksmethoden
(lexicale) semantiek
(Synchronous) Computer Mediated Communication
Anatomische tekeningen van Rubens
Arabisch
argumentatietheorie
beeldende kunst tot 1850
begijnen
begrijpelijke taal
begrijpelijkheid van tekst
boekgeschiedenis
burgerinitiatieven
Christelijke apocriefe literatuur
conceptuele semantiek
de Bijbel in zijn oudoosterse context
digital humanities
Digital society and culture
digitale geesteswetenschappen
documentaires
documentontwerp
economische geschiedenis
economische samenwerking
ethiek
experimenten als onderzoeksmethode
feministische epistemologie
film en televisie
financiële communicatie
fonetiek
Foreign Language Teacher Education
framing
gebruiksvriendelijkheid van websites
gilden
hedendaagse geschiedenis van China
historiografie van het feminisme
historische Nederlandse letterkunde
hongersnoden en voedselcrises
huwelijkspatronen
instituties voor collectieve actie
Intercultural communcation
Intercultural Pragmatics
interdisciplinaire studies
invloed van Antieke kunst op Renaissance kunst
islamitische kunst en architectuur
Islamitische wereld
islamologie
Italiaanse Renaissance tekenkunst
kunstfilosofie
late Middeleeuwen
late oudheid
Late Oudheid
Leonardo da Vinci
literatuur en (nieuwe) media
literatuurtheorie
markegenootschappen
markten voor 1800
Media and culture
media technologies
mediastudies
menselijk kapitaal en economische groei
mensenrechten
methoden en statistiek
methoden van evaluatie
methoden van tekstontwerp en -evaluatie
Michelangelo
middeleeuws latijn
middeleeuws Latijn
Middeleeuwse heiligenverering
middeleeuwse iconografie
middeleeuwse literatuur
Middeleeuwse religies
Middelnederlandse artesliteratuur
Middelnederlandse literatuur
Motivation
multilevel analyse
muziek
Nederlandse religiegeschiedenis
nieuw materialisme
onderzoeksmethoden
overtuigende taal
Pragma-dialectiek
Praktische Filosofie
productiestudies
professionele ontwikkeling van docenten
psycholinguïstiek
receptieesthetiek
rechtstheorie
relatie tussen kunsttheorie en de praktijk van de schilder
religie en cultuur
religie en gender
religie en moderniteit/postmodernisme
retorica
rol van vrouwen binnen economische ontwikkeling
satire
semiotiek
Sociaal-economische kunstgeschiedenis. Verzamelgeschiedenis. Kunsthistorische documentatie.
social media platforms
spraak
spraakperceptie
stemadvieshulpen
Taalontwikkelingsstoornissen, dyslexie, logopedie, klinische studies, interventie
Task-Based Language Teaching with Technology
technische communicatie
tekstanalyse
tekstontwerp
Telecollaboration
theorie van cultuurwetenschappen
toegepaste ethiek
toegepaste taalkunde
tweede taalverwerving
tweetalig onderwijs (tto)
uitspraak
vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit universiteit Utrecht
Virtual worlds and serious games
vragenlijsten
vreemdetalendidactiek
vroeg en middeleeuws islamitisch Noord-Afrika
vroege middeleeuwen
vroege Middeleeuwen
vroegmoderne literatuur en cultuur
wetenschappelijke integriteit
Wetenschapscommunicatie
wetenschapsfilosofie

Inklappen Vaardigheden