Afdeling Departement Rechtsgeleerdheid Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen

Naar website van afdeling

Inklappen Medewerkers

Inklappen Groepen


Inklappen Expertises

competition law
criminal procedure
human rights law
Enforcement of EU law
Financial supervision
EU criminal law
Comparative criminal law
Juvenile Justice
Hungarian criminal law
European Public Prosecutor's Office
surveillance and mobility
EU protection of Fundamental Rights
Asset recovery
bedrijfscriminaliteit
bestuursstrafrecht
Bijkomende gevolgen van straf
bijzonder strafrecht
brandstichting
brandstichting en brandstichters
corporate crime
corruptie
criminaliteit, psychische stoornis en kunst
criminaliteit, strafrecht en sociale controle
criminologie
detentierecht
detentierecht
doorwerking van EU recht in de strafrechtspleging
drugssmokkel
Enforcement of EU policies
EU recht
European criminal law
Europees strafrecht
Europese Unie
fataal huiselijk geweld (kinderdoding, partnerdoding, ouderdoding)
financieel strafrecht
forensische psychologie
formeel strafrecht
Fundamental rights
georganiseerde misdaad
Geschiedenis van de forensische psychiatrie en psychologie
Groene criminologie
hermeneutiek
Jeugdbescherming, Jeugdstrafrecht, Jeugdcriminologie
klinische criminologie
kwalitatief onderzoek
Latijns Amerika
materieel strafrecht
mensenrechten
milieucriminologie
organized crime
overheidsaansprakelijkheid
psychisch gestoorde gedetineerden
psychologische rapportage pro Justitia
rechtstheorie
regulering en toezicht op financiële markten en instellingen
sanctierecht
straf- en bestuursrecht
strafrecht en mensenrechten
strafrechtsfilosofie
strafrechtsvergelijking
Verklaring Omtrent het Gedrag
Victims' rights
Wildlife trade
witteboordencriminaliteit

Inklappen Vaardigheden