Afdeling Departement Rechtsgeleerdheid Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie

Naar website van afdeling

Inklappen Medewerkers

Prof. dr. Henk Addink
mr. drs. Sanne Akerboom
Lisa Ansems LLM
Prof. dr. Chris Backes LLM
Mr. Tim Bleeker
Mr. dr. Martje Boekema
Mr. dr. Marlon Boeve
Prof. dr. Kees van den Bos
mr. drs. Renetta Bos
Prof. dr. Alex Brenninkmeijer
Mr. dr. Berthy van den Broek
Dr. mr. René Brouwer
Mr. dr. Anoeska Buijze
Dr. Susanne Burri
Drs. Natasja Costeris
mr. Geertje Creijghton
Mr. Geertje Creijgton-Sluyk
Dr. Liping Dai LLM
Mr. dr. Willemijn van Doorn-Hoekveld
mr. dr. Jacobien van Dorp MA
Mr. Thijs van Duffelen
Mr. dr. Antonius Duijkersloot
prof. mr. Annelies Freriks
Prof. mr. Janneke Gerards
mr.dr. H.K. (Herman Kasper) Gilissen
Niels Graaf MA LLM
Mr. Dr. Hilke Grootelaar BA
Mr. dr. Frank Groothuijse
Mr. Lisette ten Haaf
Sim Haket LLM
Sander van Hees LLM
Prof. mr. Ton Hol
Mr. Leonie Huijbers MA
Dr. mr. Liesbeth Hulst MSc BSc
Erin Jackson LLM
Dr. Davor Jancic
Mr. Manon Julicher MA
Prof. mr. dr. Gerdy Jurgens
Dr. Andrea Keessen
Mr. dr. Jeroen Kiewiet
Dr. Nelleke Koffeman LLM
Mr. Titia de Kramer
Prof. dr. Henk Kummeling
Mr. Karlijn Landman
Prof. dr. Philip Langbroek
Heqing Ma
Prof. dr. Elaine Mak
Awaludin Marwan SH, MH, MA
Mr. dr. Daphina Misiedjan
Mr. dr. Coen Modderman
Dr. Paulien de Morree
Duncan Munabi LLM
Prof. mr. Remco Nehmelman
Annette Oostermeijer
Mr. dr. Rolf Ortlep
mr. dr. Stefan Philipsen
dr. Jesse Reynolds
Belen Rhebergen
Mr. drs. Thomas Riesthuis
Prof. mr. Marleen van Rijswick
Corrie van Rooijen
Mr. Jan Willem van Rossem
Prof. dr. Ben Schueler
mr. drs. Vincent Seminck
dr. mr. Marc Simon Thomas
dr. Erie Tanja
Mr. dr. Imelda Tappeiner
Dr. Jet Tigchelaar
Mr. drs. André Verburg
Prof. mr. Rick Verschoof
Maddalena Visser LLM
mr. Jos Vleugel
Dr. mr. Bald de Vries
Prof. mr. Rob Widdershoven
Mr. Paulien Willemsen
Mr. Eva Winters
Mr. Wouter Zorg

Inklappen Groepen


Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing
Netherlands Institute for the Law of the Sea
Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe
Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law

Inklappen Expertises

legal drafting, legal discourse analysis, alternative dispute resolution, socio-legal research, etc
European administrative law
enforcement law
administrative law
access to documents
regulation and supervision of financial markets and institutions
constitutional law
fairness
justice
morality
trust
radicalization
empirical research
Comparative Constitutional Law (with a focus on Africa)
philosophy and theory of institutions
Empirical legal studies
academische en juridische vaardighden
adaptatie aan klimaatverandering
afvalstoffenrecht
behoorlijkheidsnormen
bestuursrecht
Binnenlands bestuur
Biorecht
complexiteit
Constitutioneel recht
Democratie
Duits idealisme
duurzaamheid
Empirisch juridisch onderzoek
Empirisch juridisch onderzoek
energiebeleid
Ervaren procedurele rechtvaardigheid
Europees arrestatiebevel
Europees bestuursrecht
Europees bestuursrecht
Europees constitutioneel recht
Europees en vergelijkend staatsrecht
Europees recht
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
filosofie van de mensenrechten
Frans staatsrecht
gender en recht
gendergelijkheid
gerechtelijke procedures
governance
grondrechten
Grondrechten. EVRM. EU-Grondrechtenhandvest. Rechterlijke toetsing.
handhavingsrecht
identiteit en recht
intellectuele geschiedenis
juridisch onderwijs
juridische beroepsethiek
justitiebeheer
klimaatadaptatie
kwaliteitszorg
legaliteit
mensenrechten
Methodologie van de rechtsfilosofie
methodologie van rechtsgeleerd onderzoek
milieurecht
Multidisciplinair onderzoek en onderwijs
naamrecht
natuurbeschermingsrecht
Nederlands bestuursrecht
Nederlands bestuursrecht
ombudsman
omgevingsrecht
omgevingsrecht en beleid
onafhankelijkheid en autonomie van de rechterlijke macht
openbaarheid van bestuur
Parlementaire geschiedenis
parlementaire zaken en democratie in de EU
planschade en nadeelcompensatie
politieke filosofie
Prenatale beschermingsmaatregelen
publiekrechtelijke rechtsvergelijking
Recht & gedrag; recht & psychologie; Empirical Legal Studies; Onderzoeksmethoden; Conflictoplossing
rechterlijke toetsing
rechtmatige overheidsdaad
rechtsfilosofie
rechtsgeschiedenis
Rechtspleging en rechterlijke organisatie
rechtspraak en rechterlijke organisatie
rechtssociologie
rechtstheorie
rechtstheorie
rechtstheorie en -filosofie
rechtsvergelijking
reflexieve modernisering
Regionale samenwerking
regulering en toezicht op financiële markten en instellingen
Regulering van (kunstmatige) voortplanting
Regulering van medische biotechnologie
risico
risicomaatschappij
Ruimtelijke ordeningsrecht
sociaal recht
sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht
staatsrecht
Staatsrecht
staatsrechttheorie en –filosofie
toewijzing van rechtszaken
transnationale gerechtelijke samenwerking
transnationale rechtstheorie
transparantie
vakdidactiek
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
vergelijkend bestuursrecht
voorzorg
vraagstukken omtrent levenseinde en kwaliteit van leven
vrijheid van meningsuiting
waterbeleid
waterrecht
waterrecht
Wet openbaarheid van bestuur
woonwagenbeleid

Inklappen Vaardigheden