Prof. dr. Paul Schnabel

Prof. dr. Paul Schnabel

UU
p.schnabel@uu.nl

Publicaties

2016

Vakpublicaties

Schnabel, P., ten Dam, G., Douma, T., van Eijk, R., Tabarki, F., van der Touw, A., Verweij, J., & Visser, M. (2016). Ons Onderwijs 2032: Eindadvies. Platform Onderwijs2032. http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2016/01/Ons-Onderwijs2032-Eindadvies-januari-2016.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/346309/Ons_Onderwijs2032_Eindadvies_januari_2016.pdf?sequence=1
Schnabel, P., Meyboom-de Jong, B., Schudel, W. J., Cleiren, C. P. M., Mevis, P. A. M., Verkerk, M. J., van der Heide, A., Hesselmann, G., & Stultiëns, L. F. (2016). Voltooid leven: Over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. Adviescommissie Voltooid Leven. https://www.bnr.nl/binaries/1000/26/01/rapport-voltooid-leven.pdf
Schnabel, P. (2016). Alles van iets of iets van alles; verschillen in verzamelen. De Nieuwe Smaak, (1), 6-10.
Schnabel, P. (2016). Arbeidsparticipatie in verandering in Nederland en in het leven van de Nederlanders. In T. Loonen, & A. Schepen (Eds.), Financiële planning. : Inzichten uit wetenschap en praktijk (pp. 181-192). FFP.

Populariserende publicaties

Schnabel, P. (2016). Individualisering en de politiek. In R. van Boxtel et al. (Ed.), Redelijk radicaal.: Vijftig jaar D66 (pp. 169-186). Uitgeverij Balans.
Schnabel, P. (2016). Zin in koffie, koffie in zinnen. In I. van der Bent (Ed.), Koffie? (pp. 8-10). Parool.

2015

Vakpublicaties

Schnabel, P., & van Broekhuizen, B. J. M. (2015). Met verzamelaars in zee: Theo Scholten lezing. In Sculptuurstudies 2011-2013 (pp. 62-67)

2014

Vakpublicaties

Schnabel, P. (2014). Het verhaal van Jozef. In Luister! Over de kracht van verhalen: 65 vertellingen voor Christien Brinkgreve (pp. 155-157). Universiteit Utrecht.
Schnabel, P., & Vervoorn, C. (Ed.) (2014). De sociaal-economische kracht van sport. In M. Baart de la Faille-Deutekom, & V. Dekkers (Eds.), De kracht van sport (pp. 9-20). Pallas Publications.
Schnabel, P., Koops, W. (Ed.), Levering, B. (Ed.), & de Winter, M. (Ed.) (2014). Het eind van het taboe op de seksualiteit. In Over kinderen en seks (pp. 31-42). SWP.
Schnabel, P., Bekkers, W. (Ed.), Gispen, W. H. (Ed.), Jansen, C. (Ed.), & Noyons, W. (Ed.) (2014). Wandelen langs een fietsroute. In Recht te voet: Vreemde vogels en vrije geluiden uit juridisch Utrecht (pp. 13-19). Rozenberg Publishers.
Schnabel, P., Besamusca, E. N. (Ed.), & Verheul, J. (Ed.) (2014). Distinctive within the global fold? In Discovering the Dutch: On Culture and Society of The Netherlands (pp. 83-94). Amsterdam University Press, Uitgeverij Salomé.

2013

Vakpublicaties

Schnabel, P. (2013). Jezus gaat wel ver. In Bergrede 2013 (pp. 11-37).
Schnabel, P. (2013). Onbeheersbaar en onbreekbaar erfgoed. In Onbeheersbaar erfgoed: Zonder kennis geen keuze (pp. 27-36). Van Til.
Schnabel, P. (2013). Hetzelfde land anders. In Mijn droom voor ons land: Inspiratie voor de koning (pp. 89). Nieuw Amsterdam Uitgevers.
Schnabel, P. (2013). Van Paars 2 naar Rutte II: Toespraak van Paul Schnabel bij zijn afscheid van het Sociaal en Cultureel Planbureau, 11 maart 2013. SCP.
Schnabel, P. (2013). Verdraagzaamheid en verdragzaamheid. In X. van Eck (Ed.), Vormen van verdraagzaamheid: Religieuze (in)tolerantie in de gouden eeuw (pp. 79-86). W Books.
Schnabel, P. (2013). De toekomst van Europa: Een interview met Jürgen Habermans. In Jürgen Habermans - Een toekomst voor Europa (pp. 11-20). Boom.
Schnabel, P. (2013). Van 2000 naar 2013: Van een gelukkig naar een ongelukkig jaar. In Jaarverslag 2012-2013 Commissaris van de Koning in Zuid-Holland (pp. 40-48)
Schnabel, P. (2013). i-Cultuur: Schnabels inspirerende inzichten. Boekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, (94), 12-83.
Schnabel, P. (2013). Sprekend op schrift. Sociaal en Cultureel Planbureau.

2012

Vakpublicaties

Schnabel, P. (2012). Nadenken over het Nationaal vrijheidsonderzoek. Onderzoek Uitgelicht (uitgave Nationaal Comité 4 en 5 mei).
Schnabel, P. (2012). Cultuuroverdracht: hoe eerder, hoe natuurlijker. Boekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, (92), 6-14.
Schnabel, P. (2012). A gentle man. In Liber Amicorum voor Alexander Rinnooy Kan (pp. 152). Sociaal-Economische Raad.
Schnabel, P. (2012). Meer zorg dankzij het eigen huis. Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, (1).
Schnabel, P., Veldheer, V., Jonker, J-J., van Noije, L., & Vrooman, C. (2012). Epiloog. In Een beroep op de burger: Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid (pp. 323-331). SCP.
Schnabel, P. (2012). An epilogue to serve as a preface. In Knowledge Peace Freedom. The Treaty of Utrecht revisited: Centre for the Humanities (pp. 16-21).
Schnabel, P. (2012). Welvarend, vredig...en chagrijnig. De God van Nederland, (no. 2).
Schnabel, P. (2012). Maatschappelijke ontwikkelingen in en om de gezondheidszorg. In D. J. Bakker, D. Post, J. J. Polder, & M. J. Verkerk (Eds.), Een vitale toekomst: Onze gezondheidszorg in 2040 (pp. 47-54). Reed Business.
Schnabel, P. (2012). Rare jaren. Atlas Contact.

2011

Vakpublicaties

Schnabel, P. (2011). Gelukkig, de meeste mensen doen nog mee! Brabants dagblad.
Schnabel, P. (2011). Alternatieve troonrede. NRC Next / NRC Handelsblad.
Schnabel, P. (2011). Er blijft veel te doen. De Psychiater, 18(10), 17.
Schnabel, P. (2011). De maakbaarheid van de kunstenaar. In De kracht van cultuur en media: Liber Amicorum Judith van Kranendonk (pp. 14). Nationaal Archief.
Schnabel, P. (2011). Stroom is sloom. Go! Mobility, 1(2), 3. https://www.raivereniging.nl/artikel/gomobility-magazine.html
Schnabel, P. (2011). Een blik van over de grens. De integratie van etnische minderheden in Nederland. In J. Ackaert, & T. van Regenmortel (Eds.), Gelijk oversteken. Een staalkaart van bevindingen rond integratie (pp. 217-233). Vandenbroeke.
Schnabel, P. (2011). OGGZ, terug van weg geweest? Epidemiologisch bulletin, 46(2/3), 1-2.
Schnabel, P. (2011). How should we define health? British Medical Journal, 343, 235-238.
Schnabel, P. (2011). De twee kanten van de flexmedaille. In Bewogen reis, bevlogen branche: 50 jaar ABU (pp. 120-125)
Schnabel, P. (2011). Een zegen voor kunst en cultuur. Vergrijzing als kans. Boekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, (86), 6-12.
Schnabel, P. (2011). Het tanende gezag van de wetenschap. Milieu / VVM, 17(1), 30-32.
Schnabel, P. (2011). De gammacanon. Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen. De Volkskrant en J.M. Meulenhoff.

2010

Vakpublicaties

Schnabel, P. (2010). Een commissie voor een betere toekomst. Goud, jubileummagazine Revalidatiefonds, 55.
Schnabel, P. (2010). Autozorg: de mobiele zorgvrager gaat zijn eigen weg. In C. J. van Kranenburg (Ed.), Europa en de Nederlandse zorgverzekering (pp. 78-96). Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.
Schnabel, P. (2010). Cultureel erfgoed sociaal en politiek gezien. In Erfgoed NU, Neerlands hoop, Erfgoed en Politiek (pp. 33-40)
Schnabel, P. (2010). Mecenaat voor de podiumkunsten. In Tien jaar kansen geven.: VandenEnde Foundation 2001-2011 (pp. 15-22). VandenEnde Foundation.
Schnabel, P. (2010). Het gevaar van de macht der gewoonte. Verkeerskunde, (2).
Schnabel, P. (2010). Geen gemakkelijke tijd. Christen Democratische Verkenningen, jaargang 30(winter 2010).
Schnabel, P. (2010). Vertrouwen maakt het leven gemakkelijk en gevaarlijk. M & O, (6), 17-24.
Schnabel, P. (2010). Steeds meer mensen aan het werk. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, (4), 378-379.
Schnabel, P. (2010). Maatschappijleer vroeger. In R. van Otterdijk (Ed.), Veertig keer maatschappijleer: Bespiegelingen bij het veertigjarig jubileum van de NVLM (pp. 8-9)
Schnabel, P. (2010). Een sterke tweede pijler: Naar een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenen. Rijksoverheid.
Schnabel, P. (2010). Greep op ons eigen bestaan: introductie Gammacanon. De Volkskrant.
Schnabel, P. (2010). Een planbureau voor Brabant? In E. Edelmann (Ed.), PON Jaarboek 2010 (pp. 63-68).

Populariserende publicaties

Schnabel, P. (2010). De Gammacanon is klaar: afsluiting Gammacanon. De Volkskrant.

Overige resultaten

Schnabel, P. (2010). Ethiek en zakendoen. 5-11. Economie en Moraliteit, Den Haag, Netherlands.

2009

Vakpublicaties

Schnabel, P. (2009). De Europese Unie wordt niet bedankt. Democraat, 25.
Schnabel, P. (2009). ...in het nu wat worden zal. In Cultuur en media in 2015 (pp. 66-75). Ministerie van OCW.
Schnabel, P. (2009). Krimp of verplaatsing: Daling lokale bevolkingsomvang bij een groeiende landelijke bevolking. Demos, 25(1), 2-3.
Schnabel, P. (2009). Zeeland op weg. In Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020 (pp. 18-24). ROVZ.
Schnabel, P. (2009). 35 jaar wetenschappelijk onderzoek naar de psyche. In HFDZKN: uitgave t.g.v. 60 jaar Fonds Psychische Gezondheid (pp. 40-42)
Schnabel, P. (2009). Met ons gaat het slecht. Maarten, (17).
Schnabel, P. (2009). Omzichtige omgang. In P. Dekker, & E. van Rooyen (Eds.), Interculturele omgangsvormen (pp. 43-45). Synthesis.
Schnabel, P. (2009). De schaduwen en schimmen van het Wajong-spel. In Beperkt maar niet begrensd.: Negen essays over participatie van jongeren met een beperking. (pp. 27-32). RMO.
Schnabel, P. (2009). Nationalität und Identität. Wie eine Lösung zum Problen wurde. In F. Wielenga, & L. Geeraedts (Eds.), Jahrbuch 2008 Zentrum für Niederlande-Studien (pp. 23-34). Aschendorff Verlag.
Schnabel, P. (2009). Wat meer aan het werk. In Open en onbevangen: De noodzaak van politieke vrijzinnigheid (pp. 188-197). Uitgeverij Balans.
Schnabel, P. (2009). Het belang van gedeelde kennis. Boekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, (79), 74-78.
Schnabel, P. (2009). Op grote schaal kleinschalig of op kleine schaal grootschalig. In J. L. T. Blank (Ed.), Schaal op maat: Essays over schaalvergroting in zorg en onderwijs (pp. 29-35). Shaker Publishing.
Schnabel, P. (2009). Overgewicht. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 87(7), 279-280.
Schnabel, P. (2009). Waar het publieke het persoonlijke raakt. In P. van Dijk, & M. Huibregtsen (Eds.), De publieke zaak, inspiratie voor een nieuwe dynamiek in de samenleving (pp. 13-19). Uitgeverij Business Contact.
Schnabel, P. (2009). Kunst voor wie? Kunst van wie? Bulletin van de Vereniging Rembrandt, (1), 5-9.

Populariserende publicaties

Schnabel, P. (2009). Thorbecke, Escher, Hundertwasser: op zoek naar het huis van de provincie. In Intelligent Verbinden: Liber amicorum ter gelegenheid van het afscheid van Wim van de Donk als voorzitter WRR (pp. 93-95). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Overige resultaten

Schnabel, P. (2009). Extra aandacht. Een halve eeuw telefonische hulpdienst en een halve eeuw sociale verandering. Een halve eeuw telefonische hulpdienst en een halve eeuw sociale verandering.. 902-914.

2008

Vakpublicaties

Schnabel, P. (2008). Immigration and Identity. In P. Harrington (Ed.), Essays on Integration and Participation (pp. 29-36). Demos.
Schnabel, P. (2008). Anders in beeld: de oudere aan het begin van de 21e eeuw. Geron, 10(4), 4-8.
Schnabel, P. (2008). Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. In S. Knepper, & J. Kortenray (Eds.), De vertrouwenscrisis.: Over het krakend fundament van de samenleving (pp. 15-24). Meulenhof.
Schnabel, P. (2008). Kijken tussen de oren. Fonds Psychische.

2007

Vakpublicaties

Schnabel, P. (2007). Land in zicht. Het Financieele Dagblad.

2004

Populariserende publicaties

Schnabel, P. (2004). Kort gehouden. Het Financieele Dagblad.

2000

Vakpublicaties

Schnabel, P. (2000). De multiculturele illusie. In Forum, Essays 1998-2006 Forum / Uitgeverij Ger Guijs.

1999

Vakpublicaties

Schnabel, P. (1999). Individualisering en sociale integratie. SUN.

Overige resultaten

Sandfort, T. G. M., de Graaf, R., Bijl, R. V., & Schnabel, P. (1999). Sexual orientation and mental health: data from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Poster session presented at Twenty-Fifth Annual Meeting of the International Academy of Sex Research, Stony Brook, New York.

1997

Wetenschappelijke publicaties

Schnabel, P. (1997). De Geestelijke Gezondheidszorg, de regio en het zorglandschap. In O. Koekebakker (Ed.), Zorg voor morgen. Ontwerpen voor de gezondheidszorg. (pp. 31-33). 010 Publishers.
Schnabel, P. (1997). Het wijken van het Roomse leven. De grote pretentie en de kleine preoccupaties van de geestelijke bevrijders. In H. Westhoff (Ed.), Op gepaste afstand. Over de veranderde relatie tussen ziel en zuil. (pp. 38-54). Valkhof Pers.
Schnabel, P. (1997). Dwalen in het huis van de geest. In J. J. E. Everdingen, & B. P. R. Gersons (Eds.), Huis van de geest. (pp. 173-180). Boom/Belvédère.
Schnabel, P. (1997). The mental health services: more than psychiatry alone. In A. J. P. Schrijvers (Ed.), Health and Health Care in the Netherlands (pp. 119-131). De Tijdstroom.
Schnabel, P. (1997). Over de hoge waarden van lage waarden. Boekmancahier, 31, 31-37.
Schnabel, P. (1997). Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997: de som der delen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 141(40), 1900-1903.

Vakpublicaties

Schnabel, P. (1997). Public health and mental health. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 75(5), 217.
Schnabel, P. (1997). Bookreview Oxford textbook of public health. Vol. I, II, III. Tijdschrift voor Geneeskunde, 141, 2088-2089.
Schnabel, P. (1997). Bookreview Quality management of medical specialist care in the Netherlands. Tijdschrift voor Geneeskunde, 141, 2314.
Schnabel, P. (1997). Voorwoord. In M. Slerps (Ed.), Als het mij overkomt... Zicht op hulp bij ernstige psychische problemen. (pp. 3-5). NPI.

1996

Wetenschappelijke publicaties

Schnabel, P. (1996). Meer geluk dan wijsheid. De zoektocht naar een betere geestelijke volksgezondheid. Tijdschrift voor Gezondheidsbevordering, 17(1), 5-14.
Milders, C. F. A., & Schnabel, P. (1996). De januskop van de psychiatrie. Waarden en wetenschap. Van Gorkum.
Schnabel, P. (1996). Het jonge en het oude gezicht in de psychiatrie. In C. F. A. Milders, & P. Schnabel (Eds.), De januskop van de psychiatrie. Waarden en wetenschap. (pp. 151-159). Van Gorkum.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/21081/schnabel_96_hetjongeenhetoudegezicht.pdf?sequence=2
Schnabel, P. (1996). The definition of health, two perspectives: Psychiatry or community based mental health care. In L. J. Gunning-Schepers, G. J. Kronjee, & R. A. Spasoff (Eds.), Fundamental questions about the future of health care (pp. 187-213). Sdu/WRR.

Vakpublicaties

Schnabel, P. (1996). Ten geleide. In J. Dankers, & J. van der Linden (Eds.), Van regenten en patiknten. De geschiedenis van de Willem Arntsz Stichting. (pp. 7-11). Boom.
Schnabel, P. (1996). Bookreview De vertaling van wetenschap. Nederlandse sociologie in praktijk. NRC Handelsblad, 20 juni.
Schnabel, P. (1996). Bookreview Ouderdoding als ultiem delict. NRC Handelsblad, 30 nov.
Schnabel, P. (1996). Bookreview Why Freud was wrong. Sin science and psychoanalysis. NRC Handelsblad, 13 januari.
Schnabel, P. (1996). Bookreview Virtually Normal.An argument about homosexuality. NRC Handelsblad, 9 maart.
Schnabel, P. (1996). De chronisch psychiatrische patiknt: Van verblijven naar blijven. Rekenschap : Humanistisch tijdschrift voor wetenschap en cultuur, 43(3), 148-156.
Schnabel, P. (1996). Bookreview Quality management of medical specialist care in the Netherlands. NRC Handelsblad, 28december.
Schnabel, P. (1996). Bookreview Ziek in de zin der wet. De interpretatie van ziekteverzuim door verzekeringsgeneeskundigen en rapporteurs. NRC Handelsblad, 1 januari.
Schnabel, P. (1996). Bookreview Social support in elderly people with chronic diseases. Does it really help? NRC Handelsblad, 2 november.

1995

Wetenschappelijke publicaties

Schnabel, P. (1995). Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Oost-Europa. In C. A. L. Hoogduin (Ed.), Jaarboek voor Psychiatrie en Psychotherapie (5) (pp. 239-255). Bohn Stafleu van Loghum.
Schnabel, P. (1995). Overheid tussen overlaten en overhalen. Een eeuw van wisselende verhoudingen in de zorg voor ziekte en gezondheid. In R. B. M. Rigter (Ed.), Overheid en gezondheidszorg in de twintigste eeuw (pp. 9-29). Erasmus Publishing.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/21083/schnabel_95_overheidtussenoverlatenenoverhalen.pdf?sequence=2

Vakpublicaties

Schnabel, P. (1995). De weerbarstige geestesziekte. SUN.
Schnabel, P. (1995). Bookreview Approaching hysteria: Disease and its interpretations. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 43, 2205-2206.
Hoogduin, C. A. L., Schnabel, P., Vandereycken, W., van der Velden, K., & Verhulst, F. C. (1995). Jaarboek voor Psychiatrie en Psychotherapie (5). Bohn Stafleu van Loghum.
Schnabel, P. (1995). Een kwestie van beter worden? De Gazet, 3, 11.
Schnabel, P. (1995). Kan de GGD geprivatiseerd worden? Tijdschrift voor sociale geneeskunde, 8, 539.
Schnabel, P. (1995). Bookreview Inleiding in de medische sociologie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

1982

Wetenschappelijke publicaties

Schnabel, P. (1982). Tussen stigma en charisma: een analyse van de relatie tussen nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid. [Doctoral thesis 3 (Research UU / Graduation NOT UU), Erasmus University Rotterdam]. http://hdl.handle.net/1765/32088