Dr. Peter Pelzer

Vening Meineszgebouw A
Princetonlaan 8a
3584 CB Utrecht

Dr. Peter Pelzer

Universitair hoofddocent
Geography & Education
06 48 150 450
p.pelzer@uu.nl

Dr. Peter Pelzer is universitair hoofddocent aan het Departement Sociale Geografie en Planologie en programmadirecteur Onderwijs voor Professionals bij de Faculteit Geowetenschappen. In 2023 werd hij verkozen tot docent van het jaar van de Universiteit Utrecht. Hij is tevens verbonden aan de Urban Futures Studio en de Utrecht Young Academy. In zijn onderzoek, onderwijs en publieke betrokkenheid is hij gefascineerd door planologie, langetermijndenken en verbeelding. Deze thema's verbindt hij aan een voortdurende pedagogische zoektocht met verschillende gemeenschappen and publieken.