Prof. dr. Peter Groenewegen

Vening Meineszgebouw A
Princetonlaan 8a
Kamer 6.82
3584 CB Utrecht

Prof. dr. Peter Groenewegen

Hoogleraar
Urban Geography
p.p.groenewegen@uu.nl

Ik doe onderzoek op het gebied van de sociale aspecten van gezondheid en gezondheidszorg, ofwel medische sociologie. Het gaat daarbij om vragen als hoe komt het dat mensen uit hogere sociale lagen minder ziek zijn en langer leven dan mensen uit lagere strata, hoe komt het dat in regio's met meer ziekenhuisbedden mensen voor een zelfde operatie langer in het ziekenhuis liggen dan in gebieden met minder ziekenhuisbedden, en hoe veranderingen van de institutionele structuur van gezondheidszorgsystemen tot stand komen. Om deze vragen te beantwoorden worden uit algemene theorieën en modellen hypothesen afgeleid over verschijnselen in de gezondheidszorg. Deze hypothesen worden in empirisch onderzoek geconfronteerd met de werkelijkheid. Mijn onderzoek kan daarom worden omschreven als theoriegestuurd onderzoek naar gezondheids(zorg)vraagstukken.

De specifieke onderwerpen waaraan ik heb gewerkt en de komende tijd zal werken, hebben onder meer betrekking op variaties in medisch handelen. Daarin worden de relaties onderzocht tussen het aanbod van voorzieningen en het gebruik ervan. Het onderzoek vindt plaats op verschillende schaalniveaus, variërend van het macroniveau van de institutionele structuur van verschillende gezondheidszorgsystemen in Europa, tot het microniveau van de beslissingen van specialisten in ziekenhuizen. Verder houd ik me bezig met de sociologie van de professies. Daarbij wordt gekeken naar veranderingen in gezondheidszorgberoepen en vergelijkingen met andere beroepen. Ten slotte houd ik me ook bezig met prestaties (‘performance’) van organisaties in de gezondheidszorg, zoals verpleeghuizen of thuiszorgorganisaties.

In het onderwijs in de doctoraalfase ben ik een van de docenten van het onderdeel Effectiviteit van organisaties (theoriefase en leeronderzoek).

Leeropdracht
Ruimtelijke en sociale aspecten van gezondheid en gezondheidszorg