Pieter Liefrink is vanaf februari 2023 als promovendus verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging en het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.  Zijn promotieonderzoek ziet op algoritmische strafvordering binnen het openbaar ministerie. Daarnaast is hij voor 2,5 dagen per week werkzaam als senior juridisch medewerker modernisering wetboek van strafvordering bij het openbaar ministerie.