Profiel

Philomeen Lelieveldt is als docent-onderzoeker verbonden aan de opleiding Media en Cultuur van faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten bewegen zich op het snijvlak van muziek, kunst- en mediabeleid. In 2017/18 werkt zij als onderzoeksfellow bij het Instituut voor Beeld en Geluid. 

In de periode 2018 - 2019 werkt zij aan een onderzoek naar de relatie tussen de Nederlandse muziekwereld en de radio, ten behoeve van een overzichtswerk naar 100 jaar Radio in Nederland (H.Wijfjes, ed; te verschijnen november 2019) 

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Gegenereerd op 2018-09-23 14:39:39
Curriculum vitae Download PDF
Gegenereerd op 2018-09-23 14:39:39
Sleutelpublicaties

Lelieveldt, Philomeen (2013). Omroeporkesten in Nederland. Een beleidshistorische verkenning. Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1/2, 2013 (LXIII), (pp. 138-168) (31 p.). Journal was published in June 2014.

Lelieveldt, P.B. & van Leeuwen, J.A. (2008). Prick up your Ears! De Idealen van Vrije Autonome Radio in Nederland, 1969-2006. Tijdschrift voor mediageschiedenis, 11 (1), (pp. 66-90) (25 p.).

Lelieveldt, P.B. (2006). Free Autonomous Radio in the Netherlands, an Outline of the current Situation. In G. Föllmer & S. Thiermann (Eds.), RELATING RADIO. Communities, Aesthetics, Access. Beiträge zur Zukunft des Radios. Leipzig: Spector Books.

Buys, K. & Lelieveldt, P.B. (2001). De openbare omroep en de productie en verspreiding van kunstmuziek in België en Nederland. In L.P. Grijp (Eds.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (pp. 596-604) (9 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press, Uitgeverij Salomé.

Alle publicaties
  2018
  2017
Lelieveldt, P. (23-05-2017) Invited speaker Utrechts Muziek Overleg Musicscape Utrecht, monitor van muziek in de stad
  2016
Lelieveldt, P. (24-06-2016) Participant Expertmeeting kennisagenda cultuurparticipatie LKCA/Min. van OC en W Den Haag (24-06-2016) Lezing, Musicscape, monitor van muziek in de stad (invited speaker)
Lelieveldt, P. (23-08-2016) Invited speaker TivoliVredenburg Utrecht, Culturele Metropool in Ontwikkeling
  2014
Lelieveldt, P. (20-06-2014) Invited speaker Conference International perspectives on Engagement and Participation in the Arts Utrecht (20-06-2014 - 21-06-2014) "What’s up in town this week? Knowledge-based policy making as an alternative for a policy based on the implicit and taken-for-granted well-known”, with Evert Bisschop Boele.
Lelieveldt, P. (10-09-2014) Invited speaker International Conference on Cultural Policy Research Barcelona (10-01-2012) Changing times and paradigms, difficult times for the Dutch Council for Culture; co-presentation with Toine Minnaert
Lelieveldt, P. (09-05-2014) Participant Expertmeeting over de toekomst van het muzikale erfgoed. (09-05-2014) Expertmeeting over de toekomst van het muzikale erfgoed, Boekmanstichting Amsterdam
Lelieveldt, P. (01-03-2014) Invited speaker History, Theory and Analysis: Interactions, Conflicts, Resolutions, Joint meeting of the VvM, KvNM and KVMG The Hague (28-02-2014 - 01-03-2014)
  2013
Lelieveldt, P. (2013) Member Concertzender (External organisation) Raad van advies De Concertzender (Utrecht)<br/><br/>The Concertzender is an independent radio station run solely by a group of passionate volunteers and funded by public and private donations. It strives to bring you a broad variety of the highest qu
Lelieveldt, P. (15-03-2013) Invited speaker Studiemiddag over omroeporkesten in Belgie en Nederland brussel (15-03-2013) Omroeporkesten in Nederland, een beleidshistorische verkenning
Lelieveldt, Philomeen (2013). Omroeporkesten in Nederland. Een beleidshistorische verkenning. Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1/2, 2013 (LXIII), (pp. 138-168) (31 p.). Journal was published in June 2014.
Lelieveldt, P. (01-04-2013) Invited speaker Roosevelt Academy The future of classical Music
  2012
Lelieveldt, P. (2012) Invited speaker radioprogramma Viertakt op Zaterdag (18-01-2012) Deelnemer debat over Nieuwe concertvormen
Lelieveldt, P. (2012) Invited speaker Erfgoed of innovatie, de toekomst van het orkestbedrijf (01-01-2012) Interview met Philomeen Lelieveldt
Lelieveldt, P. (2012) Invited speaker Miranda van Drie, Erfgoedinstelling of innovatiefabriek? De toekomst van het orkestbedrijf (01-01-2012) interview met Philomeen Lelieveldt door Miranda van Drie
  2011
Lelieveldt, P. (27-10-2011) Invited speaker symposium omroeporkesten (Koninklijke Vlaamse Academie voor België van Kunsten en Wetenschappen, Brussel) (27-01-2011) Een Muziekcentrum van, voor of buiten de omroep? Dilemma's in het Nederlandse muziekbeleid
Lelieveldt, P. (2011) Invited speaker MCN muziekcafe (16-01-2011) lid panel discussie over vrouwelijke componisten
Lelieveldt, P. (14-09-2011) Invited speaker Conference Radio Evolution University of Braga, Portugal (14-01-2011) Listener's feedback on Public Service Classical Music radio,
Lelieveldt, P.B. (24-06-2011). over de toekomst van het Festival Oude Muziek Utrecht. De Volkskrant [online]
Lelieveldt, P. (01-03-2011 01-07-2011) Member Raad voor Cultuur (External organisation) extern adviseur bij de disciplinecommissie Muziek en Muziektheater van de Raad voor Cultuur<br/><br/>Advies bezuiniging cultuur 2013-2016, Noodgedwongen keuzen.
Lelieveldt, P. (2011) Member wettelijk adviesorgaan regering en parlement (Event) extern adviseur commissie muziek en muziektheater raad voor cultuur. Advisering cultuurbezuinigingen.
  2010
Lelieveldt, P. (2010) Member koepelorganisatie voor Europese muziekvakopleidingen (Event) lid internationale accreditatiecommissie Conservatorium en opleiding muziekwetenschap /muziekradio Hochschule fur Musik te Karlsruhe (DL)
Lelieveldt, P. (2010) Member wettelijk adviesorgaan regering en parlement (Event) extern adviseur commissie muziek en muziektheater Raad voor Cultuur tbv advisering omroeporkesten
  2009
Lelieveldt, P. (01-06-2009 01-07-2010) Member advisering over het orkestenbestel (Event) Extern adviseur bij de disciplinecommissie Muziek en muziektheater van de Raad voor Cultuur
Lelieveldt, P.B. (18-02-2009). Reken klassieke concerten niet af op bezoekersaantallen. NRC Handelsblad opinie
  2008
Lelieveldt, P.B. & van Leeuwen, J.A. (2008). Prick up your Ears! De Idealen van Vrije Autonome Radio in Nederland, 1969-2006. Tijdschrift voor mediageschiedenis, 11 (1), (pp. 66-90) (25 p.).
  2006
Lelieveldt, P.B. (2006). Focus op Radio, een literatuurverkenning over de positie van klassieke en andere kunstmuziek op de publieke radio, mede in internationale verhoudingen. In C. Smithuijsen (Eds.), Hoe wordt muziek radiogeniek? Amsterdam: Boekmanstichting.
Lelieveldt, P.B. (2006). Free Autonomous Radio in the Netherlands, an Outline of the current Situation. In G. Föllmer & S. Thiermann (Eds.), RELATING RADIO. Communities, Aesthetics, Access. Beiträge zur Zukunft des Radios. Leipzig: Spector Books.
Lelieveldt, P.B. & van Leeuwen, J. (05-10-2006). Free autonomous radio stations in the Netherlands: Breeding grounds or jamming stations?. Conference Releating Radio.
Lelieveldt, P.B., Grazell, J. & Velde, V. (2006). Inventarisatieonderzoek naar de subsidiering van muziekensembles en kleinschalige muziektheatergezelschappen. (1 p.). Utrecht: OGC -afdeling Kunstbeleid en Management, Fac. Letteren, Universiteit Utrecht.
Lelieveldt, P. (2006) Invited speaker muziekprogrammering van de radio (24-01-2006) muziekprogrammering van de radio
  2005
Lelieveldt, P. (13-06-2005) Invited speaker seminar klassieke muziekmanagement, Hogeschool voor de kunsten Utrecht Utrecht (13-01-2005) De samenstelling van het luisterpubliek en de implicaties voor de klassieke radioprogrammering
Lelieveldt, P.B. (2005). Nie sollst du mich befragen. De geheime adviezen van de Commissie van Advies inzake bevordering der Toonkunst van Rijkswege, 1918 - 1939. In B van der Boom & F.S. Gaastra (Eds.), Kerk, Cultuur en Koloniën Opstellen over Nederland rond 1900 (pp. 109-132) (24 p.). z.pl.: Uitgeverij Balans.
Lelieveldt, P. (05-03-2005) Invited speaker Conference Over the waves, music in/and broadcasting Hamilton, Canada (05-01-2005) Redefining the classical repertoire. Public service classical music radio and its listeners in the Netherlands
  2004
Lelieveldt, P. (26-06-2004) Invited speaker Radio Active, over het belang van vrije radio (OT 301, Amsterdam) (26-01-2004) de publieke taak van radio
Lelieveldt, P.B. (2004). Voor en na de papierversnipperaar, ervaringen van een archiefonderzoeker. Het Archievenblad, 108 (7), (pp. 34-35) (2 p.).
  2003
Lelieveldt, P.B. (2003). "Weg met de Engelsche jazzbands uit Duitschland", Nederlandse musici demonstreren tegen de concurrentie van buitenlandse vakgenoten. In R. Buikema & M. Meijer (Eds.), Cultuur en migratie in Nederland, kunsten in beweging 1900-1980 (pp. 75-93) (19 p.). Den Haag: SDU.
  2002
Lelieveldt, P.B. (2002). Musiker zwischen U- und E-Musik, Der Werdegang einiger niederländischer Symphonieorchester. Muziek en wetenschap, (2001) 7 (3), (pp. 319-335) (17 p.).
  2001
Buys, K. & Lelieveldt, P.B. (2001). De openbare omroep en de productie en verspreiding van kunstmuziek in België en Nederland. In L.P. Grijp (Eds.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (pp. 596-604) (9 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press, Uitgeverij Salomé.
Lelieveldt, P.B. (2001). Muziek in het Oosten. De concertpodia in de provincies Gelderland en Overijssel. Deel 1: Gemengde podia en podia voor klassieke muziek. (51 p.). Groningen: Kunst en kunstbeleid, Rijksuniversiteit Groningen.
  1999
Lelieveldt, Philomeen & Tichelaar, Wilma (1999). Strijkkwartetten in Nederland - de marktpositie van het Schönberg Kwartet en het Mondriaan Kwartet. (46 p.). Ministerie van OCW.
  1998
  1997
Lelieveldt, P. (12-09-1997) Invited speaker Conferentie 'Kunstbedrijven' (Amsterdam) (12-01-1997) Lezing voor de opleiding 'muziek' in de specialisatie Kunstbeleid & Management
Lelieveldt, P. (19-08-1997) Invited speaker 16th International Congress of the International Musicological Society London (19-01-1997) We are not Hurdy-gurdies
  1991
Lelieveldt, Philomeen & Jeths, Willem (1991). Elisabeth Kuyper. H. Metzelaar (ed), Zes Vrouwelijke Componisten (pp. 85-118) (23 p.). Zutphen: Walburg Pers.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-23 14:39:39

2017 - 2019: Muziek en Radio

In 2017/18 als Fellow bij Instituut voor Beeld en Geluid werkzaam, i.h.k. van het project 100 jaar Radio (H.Wijfjes); Onderzoek naar de relatie tussen de muziekwereld en de radio, ter voorbereiding van een hoofdstuk over Muziek en Radio in het boek 100 jaar Radio (red. H. Wijfjes), te verschijnen in 2019.

 

 

Musicscape Utrecht Live 2011, 2013 en 2016   

Hoe ziet het muzikale landschap in Groningen en Utrecht eruit? Welke genres live muzikaal aanbod manifesteren zich op welke podia, door wie wordt het verzorgd, voor wie? Dat was de hoofdvraag in de onderzoeksprojecten van Philomeen Lelieveldt en Evert Bisschop Boele, waarvan de datasets beschikbaar zijn gemaakt in de DATAVERSE CITY MUSICSCAPES (Universiteit Utrecht, 2018). Wij ontwikkelden een format in Microsoft Excel waarmee het mogelijk wordt om een landschap te schetsen van het volledige muzikale aanbod in een stad (Musicscape), waarin niet alleen activiteiten in reguliere concertzalen, maar ook die in niet reguliere locaties, zoals cafés, restaurants, clubs, kerken, winkelcentra en open lucht, zijn opgenomen. De Utrechtse databases zijn samengesteld met studenten van de opleiding Media en Cultuur. Van hen zijn ook recensies opgenomen over concerten in de onderzoeksperiodes. (Utrecht december 2011, 2013, 2016)

 

 

Gegenereerd op 2018-09-23 14:39:39
Op dit moment verzorgt dr. Philomeen Lelieveldt de volgende cursus(sen):
Gegenereerd op 2018-09-23 14:39:39
Nevenfuncties

Lid jury Boekman Dissertatie Prijs, voor kunst, cultuur en beleid (2018)

Voorzitter Stichting Tera de Marez Oyens Fonds

Bestuurslid Leo Smit Stichting

Adviseur Stichting de Concertzender

Gegenereerd op 2018-09-23 14:39:40
Volledige naam
dr. P. Lelieveldt Contactgegevens
Muntstraat 2-2a

Muntstraat 2-2A
Kamer T 1.11
3512 EV  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8231
Postadres
Muntstraat 2A Muntstraat
NULL    UTRECHT

Afspraken en contact via email. P.Lelieveldt at uu.nl

Gegenereerd op 2018-09-23 14:39:40
Laatst bijgewerkt op 06-09-2018