Leeropdracht
Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Benoemingsdatum 01-10-2002
Oratiedatum 19-04-2005
Profiel

Hij publiceert regelmatig over management en organisatie van publieke dienstverlening - in het bijzonder hoe strategisch Human Resource Management kan bijdragen aan het creëren van publieke waarde in de zorg en het onderwijs -, over veranderingen in arbeidsverhoudingen en organisaties, over leiderschap en motivatie in (publieke) organisaties, en over leeftijdsbewust personeelsbeleid als antwoord op veranderingen in de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt.

Wetenschappelijke expertises
publieke waarden en public service motivation
economische crisis
bezuinigingen en de publieke dienstverlening
Gegenereerd op 2018-09-21 14:28:19
Curriculum vitae

Peter Leisink studeerde Engelse taal- en letterkunde en Sociologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1989 op een proefschrift over arbeidsverhoudingen en medezeggenschap.

Hij werkte als universitair (hoofd)docent bij de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen (ASW), in het bijzonder op het terrein van Arbeid, Management en Organisatie. Vanaf de start van USBO is hij mede-verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van het onderwijs en het onderzoek. Sinds 2002 is hij als hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap verbonden aan USBO.
Vanwege zijn onderzoek op het gebied van arbeidsverhoudingen in Europa verbleef hij in 1993 als visiting senior fellow aan de Business School van de University of Warwick (UK). Hij participeerde in verschillende internationale onderzoeksprojecten gefinancierd door de Europese Commissie: ‘Learning in partnership: responding to the restructuring of the European steel and metal sectors’ (2001-2005), ‘The social regulation of European transnational companies’ (2004-2007), ' Social dialogue and public services in the aftermath of the economic crisis' (2011-2013) en 'New challenges for public services social dialogue' (2013-2015). Hij is lid van het Editorial Panel van de European Journal of Industrial Relations, en co-chair van de Study Group Public Personnel Policies van de European Group for Public Administration.

Hij verzorgt executive onderwijs, in het bijzonder op het gebied van leiderschap en strategisch HRM.

Gegenereerd op 2018-09-21 14:28:19

Nederlandstalige publicaties sinds 2000

Artikelen

 • Thijssen, J.G.L., Knies, E. & Leisink, P.L.M. (2016) Vergrijzing en loopbaanverwachting bij de politie: De betekenis van ervaringsopbouw en ontwikkelingsondersteuning. Tijdschrift voor HRM, editie 2016, nr. 6: 1-23.
 • Thijssen, J.G.L., Matthys, M.E.L., & Leisink, P.L.M. (2015) Professionele identiteitsproblemen van sociale stijgers: Een theoretische verkenning, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 31(1): 9-28
 • Kok-van Meer, A, P. Leisink, J. Thijssen & S. Kraus-Hoogeveen (2014) Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 23(2):4-20.
 • De Lange, W., Leisink, P. & knies, E. (2011) Fundamenteel vernieuwen van HRM beleid: lerend vernieuwen in de praktijk. Tijdschrift voor HRM, jrg. 14, no. 3 (2011
 • Levensfasebewust diversiteitbeleid: de vernieuwing van HR-beleid bij verzekeraar Achmea. (met E. Knies en W. de Lange), Tijdschrift voor HRM, jrg. 13, no. 4, pp. 53-85. (2010).
 • Gemotiveerd voor de publieke zaak. (met B. Steijn). Bestuurswetenschappen, 63 (1), pp. 10-28. (2009).
 • Wie wil er (nou) voor de overheid werken? (met E. Knies). Bestuurswetenschappen, 62 (4), 14-35 (2008)
 • ‘Forse’ ambtenaren? De effecten van HRM bij de rijksoverheid’. (met B. Steijn en P. van der Parre). Bestuurskunde, jrg. 15, nummer 3, pp. 38-44 (2006).
 • Ouderenbeleid in ontwikkeling: oriëntatie op een veelbewogen thema. (met J.G.L. Thijssen). Tijdschrift voor HRM,  jrg. 9, no. 1, pp. 21-41 (2006).
 • Modernisering van de Grafimedia-CAO in de jaren negentig; toenemende differentiatie: het einde van de CAO als integratiekader?'(met H.Leisink). Sociaal Maandblad Arbeid, jrg. 55, nr. 5, pp. 197-207 (2000).
 • Multimedia en regionaal ontwikkelingsbeleid. Informatie en Informatiebeleid, Jrg. 18, No. 6, pp. 34-39 (2000).

Hoofdstukken in boeken 

 •  Thijssen, J.G.L., Leisink, P.L.M., & Van der Heijden, B.I.J.M. (2013), Betekenis van opleiding en ervaring voor inzetbaarheid op oudere leeftijd. In A. de Lange & B. van der Heijden (red), Een levenlang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: Interventies, best practices en integrale benadering. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet, pp. 377-403.
 • Human Resource Management. ( met P.Boselie en W. Vandenabeele) In M. Noordegraaf, K. Geuijen & A. Meijer (red). Handboek Publiek Management. (2011).
 • Van vervroegd uitstromen naar langer doorwerken. (met J.G.L. Thijssen). In W. de Lange en J. Thijssen (red), De waardevolle senior; personeelsbeleid voor oudere werknemers, pp. 9-20. (2007).
 • Ervaringspatroon en beroepsmatige obsoletie van oudere werknemers’. met J.G.L. Thijssen). In W. de Lange en J. Thijssen (red), De waardevolle senior; personeelsbeleid voor oudere werknemers, pp. 81-94. (2007).
 • Arbeid en ICT in onderzoek, redactie i.s.m. R. Batenburg e.a. (2002).

 

Onderzoeksrapporten

 • Leisink, P.L.M. & J. Imants (2018) Samenwerken aan beter onderwijs: Een verkenning van de verhouding tussen strategisch personeelsbeleid (HRM) en professional governance in theorie en praktijk van het voortgezet onderwijs. Rapport in opdracht van de sectortafel vo. Utrecht: USBO.
 • Knies, E. & Leisink, P.L.M. (2017). De staat van strategisch personeelsbeleid (HRM) in het VO. Utrecht: USBO. 51 pp.
 • Knies, E., Leisink, P.L.M. & Van de Noort, M. (2015), New challenges for public services social dialogue: integrating service user and workforce involvement in the Netherlands.  http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/management/Social-Dialogue-and-Austerity-EU.aspx
 • Leisink, P. & P. Boselie (2014). Strategisch HRM voor beter onderwijs. Een bijdrage aan de professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Utrecht: USBO. 40 pp.
 • 'Langer doorwerken met beleid: de praktijk van ouderenbeleid in arbeidsorganisaties', i.s.m. J.Thijssen en E. Walter. (2004).

 

International publications since 2000

Articles

 • Leisink, P.L.M., Knies, E. & Van Loon, N. (2018). Does public service motivation matter? A study of participation in various volunteering domains. International Public Management Journal.
 • Knies, E., Leisink, P.L.M. & Kraus-Hoogeveen, S. (2018) Frontline managers’ contribution to mission achievement: A study of how people management affects thoughtful care. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 42(2): 166-184.
 • Knies, E., Leisink, P.L.M. & Van de Schoot, R. (2017) People management: Developing and testing a measurement scale. International Journal of Human Resource Management.
 • Van Harten, J., Knies, E. & Leisink, P.L.M. (2017). Dealing with a changing work environment: hospital job type contingencies. Journal of Health Organization and Management, 31(6): 647-664.
 • Van Loon, N.M., Leisink, P.L.M., Knies, E. & Brewer, G. (2016) Employee red tape: Developing and validating a new two-dimensional measure, Public Administration Review, 76(4): 662-673.
 • Van Loon, N.M., Andersen, L., Kjeldsen, A., Vandenabeele, W.V., Leisink, P.L.M. (2016) Only when the societal impact is high? A panel study of the relationship between public service motivation and perceived performance, Review of Public Personnel Administration, DOI:10.1177/0734371X16639111
 • Van Harten, E.J., Knies, E. & Leisink, P.L.M. (2016), 'Employer's investments in hospital workers' employability and employment opportunities', Personnel Review, 45(1): 84-102.
 • Van Loon, N. M., Vandenabeele, W. and Leisink, P. (2015). Clarifying the relationship between public service motivation and in-role and extra-role behaviours: The relative contributions of person-job and person-organization fit. American Review of Public Administration, DOI: 10.1177/0275074015617547, 1-21
 • Van Loon, Nina Mari, Vandenabeele, Wouter & Leisink, Peter (2015). On the bright and dark side of public service motivation - the relationship between PSM and employee wellbeingPublic Money and Management, 35 (5), (pp. 349-356) (8 p.).
 • Leisink, P.L.M. & Bach, S. (2014) Economic crisis and municipal public service employment: comparing developments in seven EU Member States, Transfer European Review of Labour and Research,  20 (3): 327-342
 • Weske, U., Leisink, P.L.M. & Knies, E. (2014) Local government austerity policies in the Netherlands: the effectiveness of social dialogue in preserving public service employment, Transfer European Review of Labour and Research, 20 (3): 403-416.
 • Knies, E. & P.L.M. Leisink (2014). Leadership behavior in public organizations: A study of supervisory support by police and medical centre middle managers. Review of Public Personnel Administration, 34 (3): 108-127.
 • Vandenabeele, W., L. Andersen & P. Leisink (2014) Leadership in the public sector: a tale of general principles and particular features. Review of Public Personnel Administration, 34 (3): 79-83.
 • Knies, E. & P. Leisink (2014), Linking people management and extra-role behaviour: results of a longitudinal study. Human Resource Management Journal, 24(1): 57-76.
 • Loon, N.M., P.L.M. Leisink & W.V. Vandenabeele (2013), Talking the talk of public service motivation: How public organization logics matter for employees’ expressions of PSM, International Journal of Public Administration, 36 (14): 1007-1019.
 • Investigating the structure and meaning of public service motivation across populations: Developing an international instrument and addressing issues of measurement invariance. (with Kim, S., W. Vandenabeele, B. Wright, L. Andersen, F. Cerase, R. Christensen, C. Desmarais, M. Koumenta, P. Leisink, B. Liu, J. Palidauskaite, L. Pedersen, J. Perry, A. Ritz, J. Taylor, P. De Vivo, B. Wright). Journal of Public Administration Research and Theory. Advance Access September 10, 2012.
 • Line managers’ support for older workers. (with E. Knies). International Journal of Human Resource Management, 22, (9), 1899-1914. (2011).
 • Public service motivation and job performance of public sector employees in the Netherlands. (with B. Steijn). International Revue of Administrative Sciences, 75 (1), 35-52 (2009).
 • Public management reforms and public sector employment relations in the Netherlands. (with B. Steijn). International Journal of Public Sector Management, Vol. 20, No. 1, pp. 34-47. (2007).
 • Company-level Strategies for Raising Basic Skills: A Comparison of Corus Netherlands and UK. (with I. Greenwood). European Journal of Industrial Relations, Vol. 13, No. 3, pp. 341-360. (2007).
 • Organizational Commitment among Dutch public sector employees. (with B. Steijn). International Review of Administrative Sciences, Vol. 72, No. 2, pp. 187-201. (2006).
 • The dual evolution of Europeanization and varieties of governance. (with R. Hyman), European Journal of Industrial Relations, 11 (3), pp. 1-10 (2005).
 • Can public management reform be allied with staff participation? The case of public bus transport in the Netherlands. Review of Public Personnel Administration, 24 (4), pp. 348-360 (2004).
 • The European Sectoral Social Dialogue and the Graphical Industry. European Journal of Industrial Relations, Vol. 8, No. 1, pp. 99-115. (2002).
 • Multimedia Clusters: do regional policies have a critical edge? Trends in Communication, 4, pp. 115-127. (2002).
 • Multimedia industry networks and regional economic development policies. The case of the Netherlands'. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung/Quarterly Journal of Economic Research, Vol..69 , No. 4, pp. 575-587. (2000).

Edited volumes 

 • Leisink, P., P. Boselie, M. van Bottenburg & D. Hosking (eds) (2013), Managing Social Issues: A Public Values Perspective. Cheltenham, UK/Northampton, MA, USA: Edward Elgar
 • Public Sector Leadership: International Challenges and Perspectives. (co-edited with J. Raffel and A. Middlebrooks). (Edward Elgar, 2009).
 • Industrial Relations in the New Europe: Enlargement, Integration and Reform. (co-edited with B. Steijn and U. Veersma). (Edward Elgar, 2007).
 • Organizational Relationships in the Networking Age. (co-edited with Willem Koot and Paul Verweel). (Edward Elgar, 2003)

 

Chapters 

 • Andersen, L., Leisink, P., & Vandenabeele, W. (2019). Public personnel policies and HRM: Developments within the field and in the (long) history of the EGPA Study Group on public personnel policy. In: E. Ongaro (ed.). Public administration in Europe: The contribution of EGPA, pp. 123-134. London: Palgrave Macmillan.
 • Leisink, P.L.M. & Knies, E. (2018) Public personnel reforms and public sector HRM in Europe, In: E. Ongaro & S. Van Thiel (eds) The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. pp. 243-259. London: Palgrave.
 • Andersen, L., Leisink, P.L.M., & Vandenabeele, W. (2017)  Human Resources Practices and Research in Europe. In: N. Riccucci (ed) Public Personnel Management: Current Concerns, Future Challenges, 6th ed. pp. 12-27. London: Routledge.
 • Knies, E. & Leisink, P.L.M. (2017), People management in the public sector, in C.J. Brewster & J.L. Cerdin (eds), Not for the money: People management in mission driven organisations. pp. 15-46. London: Palgrave.
 • Taris, T., Leisink, P.L.M., Schaufeli, W. (2017) Understanding educator stress: The  Job Demands-Resources Model, in T. McIntyre, S. McIntyre & D. Francis (eds) Educator Stress: An occupational health perspective. pp. 237-260. London: Springer.
 • Brewster, C., Boselie, P., Leisink, P. & Alfes, K. (2016) Beyond the private sector – International HRM in the Not for Profit Sectors, In  M. Dickmann, C. Brewster & P. Sparrow (eds). International Human resource Management: Contemporary Issues in Europe (3rd ed). Routledge.
 • Leisink, P. (2016), The economic crisis in the Netherlands: Spurring public service and employment relations reform. In S. Bach & L. Bordogna (eds) Public service management and employment relations in Europe: Emerging from the crisis? pp. 164-190. New York: Routledge.
 • Thijssen, Jo, Knies, Eva & Leisink, Peter (2014). Aging as a career development challenge in organisations. In Neil Chalofsky, Tonette Rocco & Lane Morris (Eds.),Handbook of human resource development (pp. 265-280) (16 p.). San Francisco, CA: Wiley.
 • Steen, Trui, Van den Berg, Casper,  Leisink, Peter (2014). The Netherlands. In Monty Van Wart, Annie Hondeghem & Edwin Schwella (Eds.), Leadership and Culture: Comparative models of top civil servant training. (pp. 199-215) (17 p.). Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave. 
 • Knies, Eva, Leisink, Peter & Thijssen, Jo (2014). The role of line managers in motivation of older workers. In Matthijs Bal, Dorien Kooij & Denise Rousseau (Eds.), Aging Workers and the Employee-Employer Relationship (pp. 72-86). Springer.
 • Leisink, P., P. Boselie, M. van Bottenburg & D. Hosking (2013), Introduction. In: P. Leisink, P. Boselie, M. van Bottenburg & D. Hosking (eds), Managing Social Issues: A Public Values Perspective. Cheltenham, UK/Northampton, MA, USA: Edward Elgar
 • Vandenabeele, W., P. Leisink & E. Knies (2013),Public value creation and strategic human resource management: Public service motivation as a linking mechanism In: P. Leisink, P. Boselie, M. van Bottenburg & D. Hosking (eds), Managing Social Issues: A Public Values Perspective. Cheltenham, UK/Northampton, MA, USA: Edward Elgar
 • Berkel, R. van & P. Leisink(2013),Both sides now: Theoretical perspectives on the link between social and HR policies in promoting labour market participation In: P. Leisink, P. Boselie, M. van Bottenburg & D. Hosking (eds), Managing Social Issues: A Public Values Perspective. Cheltenham, UK/Northampton, MA, USA: Edward Elgar
 • Leisink, P., P. Boselie, M. van Bottenburg & D. Hosking(2013),Concluding analysis. In: P. Leisink, P. Boselie, M. van Bottenburg & D. Hosking (eds), Managing Social Issues: A Public Values Perspective. Cheltenham, UK/Northampton, MA, USA: Edward Elgar
 • A high performance work system in a multi-stakeholder context. (with E. Knies and P. Boselie).  in: T. Dundon & A. Wilkinson (eds). (2011).
 • Introduction. (with J. Raffel and A. Middlebrooks).  In: J. Raffel, P. Leisink and A. Middlebrooks (eds). Public Sector Leadership: International Challenges and Perspectives. (Edward Elgar, 2009)
 • Conclusion. (with J. Raffel and A. Middlebrooks).  In: J. Raffel, P. Leisink and A. Middlebrooks (eds). Public Sector Leadership: International Challenges and Perspectives. (Edward Elgar, 2009).
 • Public Service Motivation, Recruitment, Attraction and Selection. (with B. Steijn). In: J. Perry & A. Hondeghem (eds). Motivation in public management. The call of public service. Pp. 118-135. (Oxford University Press, 2008).
 • Industrial Relations in the New Europe. (with B. Steijn and U. Veersma). In: P. Leisink, B. Steijn and U. Veersma (eds). Industrial Relations in the New Europe: Enlargement, Integration and Reform,  pp. 1-19. (Edward Elgar, 2007).
 • Concluding analysis. (with B. Steijn and U. Veersma). In: P. Leisink, B. Steijn and U. Veersma (eds). Industrial Relations in the New Europe: Enlargement, Integration and Reform,  pp. 235-256. (Edward Elgar, 2007).
 • Retention or retirement: the relevance of line managers’ characteristics to their activities towards older workers. (with J.G.L. Thijssen and E. Walter). In: T.S. Rocco & J.G.L. Thijssen (eds), Older workers, new directions; employment and development in an ageing labour market. Miami: Florida International University. Pp. 1-12. (2006).
 • Self Managing Teams: Practice and Rhetoric of Organisational Performance and Bonding. In: B. van Hees & P. Verweel (eds), Deframing Organisational Concepts. pp. 46-69. (Liber and Copenhagen Business School Press, 2006).
 • The Netherlands: modernisation, participation and strategic choice. In: D. Farnham, A. Hondeghem, A. Horton (Eds), Staff Participation and Public Management Reform: Some International Comparisons. (Palgrave, 2005).
 • The information industry: towards Post-Fordist employment relations?. In: J. Lind, H. Knudsen, H. Jorgensen (eds), Labour and Employment Regulation in Europe, pp. 71-89. (P.I.E.-Peter Lang, 2004).
 • On becoming a freelance creative professional. (with E. van Wijk) In: T. Elgaard Jensen & A. Westenholz (eds), Identity in the age of the new economy, pp. 99-121. (Edward Elgar, 2004).
 • Organizational relationships in the networking age: an introduction. (with W. Koot and P. Verweel). In W. Koot, P. Leisink, P. Verweel (eds), Organizational relationships in the networking age, pp. 1-18. (Edward Elgar, 2003).
 • Commitment and community in organizations. (with J.Boessenkool and P.Verweel). In W.Koot, P.Leisink, P. Verweel (eds), Organizational relationships in the networking age, pp. 21-43. (Edward Elgar, 2003).
 • Organizational relationships in the networking age: a concluding analysis. (with W. Koot and P. Verweel). In W. Koot, P. Leisink, P. Verweel (eds), Organizational relationships in the networking age, pp. 291-305. (Edward Elgar, 2003).
 • Making sense of democratic participation in the information and communication industry. In M. Gold, G. Kester, E. Zammit (eds), New Frontiers of Participation at Work, pp. 101-125. (Ashgate, 2003).
 • Multimedia clusters and business development in the Netherlands. In P. Herder & W. Thissen (eds) Critical Infrastructures (Lemma Publishers, 2001). 

 

^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-21 14:28:19
Project:
Duurzame inzetbaarheid van ziekenhuispersoneel
01-07-2012 tot
Algemene projectbeschrijving 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Duurzame inzetbaarheid van ziekenhuispersoneel
01-07-2012 tot
Algemene projectbeschrijving 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
The Transition from School to the Labour Market: Laying the Foundations for Lasting Labour Participation
01-06-2011 tot
Algemene projectbeschrijving 
Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
Het verfijnen van Public Service Motivation theorie: De rol van de aansluiting tussen individu en baan en individu en organisatie in individuele prestaties 01-02-2011 tot 31-01-2015
Algemene projectbeschrijving
Public service motivation (PSM), the motivation to serve the public good, is an important factor in the performance of public organizations. However, the relationship between an individual’s PSM and performance is unclear. Moreover, the importance of PSM for the various occupational groups in the public sector is also uncertain. We propose to study whether person-job and person-organization fits mediate the relationship between PSM and performance for several occupational groups in the public sector. The proposed study aims at filling gaps in the knowledge on the relationship between PSM and performance. A quantitative research design is proposed to test hypotheses. 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden

Hij publiceert regelmatig over management en organisatie van dienstverlenende organisaties, over de bijdrage van strategisch human resource management aan de kwaliteit van dienstverlening van organisaties in de publieke en non-profit sector, over leiderschap en motivatie van werknemers in (publieke) organisaties, over inzetbaarheid, leeftijdsbewust personeelsbeleid en diversiteitsbeleid als antwoord op veranderingen in de beroepsbevolking, over veranderingen in arbeidsverhoudingen en organisaties (in de context van globalisering, informatisering en toenemende diversiteit).
Onderzoek naar bovenstaande onderwerpen deed hij in verschillende sectoren, zoals de rijksoverheid, gemeenten, politie, verzorging- en verpleeghuizen, ziekenhuizen, openbaar vervoer, financiële dienstverlening en grafimedia-industrie.

Lopende onderzoeksprojecten: overbodige bureaucratie/duurzame inzetbaarheid van ziekenhuispersoneel/ managing social issues/social dialogue and the public services in the aftermath of the economic crisis

In de afgelopen jaren adviseerde hij diverse organisaties bij organisatievernieuwingen op het gebied van HR-beleid en de regeling van arbeidsvoorwaarden, duurzame inzetbaarheid, levensfasebewust personeelsbeleid, en diversiteitbeleid.

Gegenereerd op 2018-09-21 14:28:19
Nevenfuncties

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Nederlandse School voor Onderwijsmanagement.

Gegenereerd op 2018-09-21 14:28:19
Volledige naam
Prof. dr. P.L.M. Leisink Contactgegevens
Bijlhouwerstraat

Bijlhouwerstraat 6
Kamer 0.11
3511 ZC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6661
Telefoonnummer afdeling 030 253 8101
Gegenereerd op 2018-09-21 14:28:19
Laatst bijgewerkt op 16-09-2018