Hij publiceert regelmatig over management en organisatie van publieke dienstverlening - in het bijzonder hoe strategisch Human Resource Management kan bijdragen aan het creëren van publieke waarde in de zorg en het onderwijs -, over veranderingen in arbeidsverhoudingen en organisaties, over leiderschap en motivatie in (publieke) organisaties, en over leeftijdsbewust personeelsbeleid als antwoord op veranderingen in de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt.

Leeropdracht
Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Oratiedatum
19-04-2005