Mr. dr. Pauline Jacobs
p.jacobs@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-19 08:00:51


Profiel

Pauline Jacobs (1982) is als universitair docent straf- en strafprocesrecht verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Zij is verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing.

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
strafrecht en mensenrechten
sanctierecht
Gegenereerd op 2017-11-19 08:00:51
Curriculum vitae

Pauline Jacobs studeerde van 2001 tot 2006 Nederlands recht (strafrecht en privaatrecht) aan de Universiteit van Tilburg, waar zij in 2007 ook de research master in law afrondde. Vervolgens was zij werkzaam als promovenda en docent bij het departement Strafrechtswetenschappen van Tilburg University. In 2012 is zij gepromoveerd op het proefschrift 'Force-feeding of Prisoners and Detainees on Hunger Strike. Right to Self-Determination versus Right to Intervention'. 

In 2013 werkte zij als docent bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Momenteel is Pauline werkzaam als universitair docent straf- en strafprocesrecht bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

 

Gegenereerd op 2017-11-19 08:00:51

Tijdschriftartikelen

 • P. Jacobs & R. Lawson, 'Special de levenslange gevangenisstraf. Woord vooraf', Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bull. 2017, nr. 2, p. 183-184.
 • P. Jacobs, 'Licht aan de tunnel voor de levenslang gestrafte? De door de staatssecretaris voorgestelde en reeds doorgevoerde wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf beschouwd in het licht van artikel 3 EVRM', Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bull. 2017, nr. 2, p. 188-204.
 • L.R. Glas, P. Jacobs & J. Krommendijk, 'Terugblik op Straatsburg. Interview met voormalig EHRM-rechter Jos Silvis', Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bull. 2017, nr. 1, p. 47-68.
 • P. Jacobs, ‘Vreemde ogen dwingen? Internationaal toezicht op detentie’, Pastorale Verkenningen. Tijdschrift voor het justitiepastoraat 2016, vol. 11, no. 3, p. 24-29.
 • P. Jacobs & A.M. van Kalmthout, 'Toezicht op vrijheidsbeneming in Nederland. CAT in de zak?!', NJB    2015, nr. 12, p. 752-756.
 • P. Jacobs & P.T.C. van Kampen, ‘Dutch ‘ZSM Settlements’ in the Face of Procedural Justice: The Sooner the Better?’, Utrecht Law Review 2014, vol. 10, issue 4, p. 73-85.
 • P. Jacobs, 'Detentiekwesties en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: actuele ontwikkelingen', Sancties 2014, nr. 1, p. 3-13.
 • 'Dwangvoeding aan gedetineerden in hongerstaking. Over een dwalende Raad van State en botsende belangen', NJB 2013, nr. 24, p. 1571-1573.
 • P. Jacobs, ‘Dwangvoeding aan gedetineerden in hongerstaking – tien jaar na Volkert van der G.’, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bull. 2012, nr. 6, pp. 677-691.
 • P. Jacobs & J. den Otter, 'Hongerstakers in de isoleercel' (column Mens en Rechten), Medisch Contact 2011, nr. 15, p. 913.
 • P. Jacobs & M.M. Knapen, `Zestien en zeventienjarigen in vreemdelingenbewaring: tussen wal en schip?!', Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 2007, nr. 5, p. 108-114.

Boeken

 • J. Claessen, P. Jacobs, S. Meijer & J. Ouwerkerk (red.), Mensbeelden en strafrecht (foto- en interviewboek), Den Haag: SDU Uitgevers 2014.
 • J. Ouwerkerk, T. de Wit, J. Claessen, P. Jacobs & S. Meijer (red.), Hoe te reageren op misdaad? Op zoek naar de hedendaagse betekenis van preventie, vergelding en herstel, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013.
 • P. Jacobs, Force-feeding of Prisoners and Detainees on Hunger Strike. Right to Self-Determination versus Right to Intervention (diss. Tilburg), Antwerpen: Intersentia 2012.

 Boekdelen

 • P. Jacobs, ‘Health Care in Prison’, in: A.P. den Exter (ed.), European Health Law, Antwerp: Maklu 2017, pp. 561-577.
 • P. Jacobs, 'The Development of Rechtsburgerschap of Prisoners: A National and European Perspective', in: F. de Jong (ed.), Overarching Views of Crime and Deviancy. Rethinking the Legacy of the Utrecht School, The Hague: Eleven International Publishing 2015, pp. 385-399.
 • J. Claessen, P. Jacobs, S. Meijer & J. Ouwerkerk, ‘Woord vooraf’, in: J. Claessen, P. Jacobs, S. Meijer & J. Ouwerkerk (red.), Mensbeelden en strafrecht (foto- en interviewboek), Den Haag: SDU Uitgevers 2014, p. 7.
 • J. Ouwerkerk, T. de Wit, J. Claessen, P. Jacobs & S. Meijer, 'Inleiding', in: J. Ouwerkerk, T. de Wit, J. Claessen, P. Jacobs & S. Meijer (red.), Hoe te reageren op misdaad? Op zoek naar de hedendaagse betekenis van preventie, vergelding en herstel, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013, pp. 13-18.
 • P. Jacobs, 'Commentaar bij Artikel 15 GW', in: E.M.H. Hirsch Ballin & G. Leenknegt (red.), Tilburgs commentaar op de Grondwet 2013, gepubliceerd op www.nederlandrechtsstaat.nl.
 • P. Jacobs, 'Food for Thought: the CPT and Force-Feeding of Prisoners on Hunger Strike', in: M.S. Groenhuijsen, T. Kooijmans & Th.A. de Roos (eds.), Fervet Opus. Liber Amicorum Anton van Kalmthout, Apeldoorn: Maklu 2010, pp. 103-112.
 • P. Jacobs, 'Hongerstaking in detentie', in: E.R. Muller & P.C. Vegter (red.), Detentie. Gevangen in Nederland, Alphen aan den Rijn: Kluwer 2009, pp. 453-489.

Annotaties

 • P. Jacobs, noot bij: EHRM 14 juni 2016, Pugzlys vs Polen, Sancties 2017, nr. 1, p. 47-50.
 • P. Jacobs, noot bij: Beroepscommissie RSJ 19 mei 2015, Sancties 2015, nr. 6, pp. 326-336.
 • P. Jacobs, noot bij: Beroepscommissie RSJ 3 december 2013, Sancties 2014, nr. 6, pp. 389-399.
 • P. Jacobs, noot bij: Beroepscommissie RSJ 15 februari 2013, Sancties 2013, nr. 5, pp. 290-293.
 • P. Jacobs, noot bij: Beklagcommissie Detentiecentrum Noord-Holland, locatie Schiphol 8 augustus 2013, Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013, afl. 15, p. 1698-1703.
 • P. Jacobs, noot bij: EHRM 17 januari 2013, Karabet vs Oekraïne, EHRC 2013, afl. 6, p. 1257-1273.
 • P. Jacobs, noot bij: Beroepscommissie RSJ 1 mei 2012, Sancties 2013, nr. 1, pp. 31-34.
 • P. Jacobs, noot bij: Beroepscommissie RSJ 16 juli 2012, Sancties 2013, nr. 1, pp. 45-49.
 • P. Jacobs, noot bij: Beroepscommissie RSJ 27 oktober 2011, Sancties 2012, nr. 3, pp. 167-170.
 • P. Jacobs, noot bij: Beroepscommissie RSJ 23 maart 2012, Sancties 2012, nr. 6, pp. 333-338.

Artikelen in kranten

 • E. van Ginniken, J.A.A.C. Claessen, P. Jacobs, S. Meijer, 'Laat veroordeelde niet betalen voor kosten proces', opinie Volkskrant 30 november 2015.
 • S. Meijer, W. de Zanger, J.A.A.C. Claessen, P. Jacobs & J. Ouwerkerk, 'Met celstraf zou kous voor gedetineerde af moeten zijn', opinie Volkskrant 3 juli 2015.
 • P. Jacobs, ‘Gedetineerde beslist zelf over zijn hongerstaking’, opinie Trouw 30 mei 2013.
 • P. Jacobs e.a., ‘Opsluiten, alleen als het niet anders kan’, gepubliceerd in verschillende GPD-dagbladen, zoals BN De Stem op 7 september 2012.
 • P. Jacobs e.a., ‘Jonge strafrechtdeskundigen pleiten voor een humaan      strafrecht’, NJB 2011, nr. 17, p. 1163 (ook gepubliceerd in verschillende GPD dagbladen).

Overig

 • P. Jacobs, 'Licht aan het einde van de tunnel voor de levenslang gestrafte?', blog Montaigne Centrum, 24 mei 2017, gepubliceerd op http://blog.montaignecentre.com/index.php/nl/.
 • M. Boone, P. Jacobs & J. Lindeman, DETOUR- Towards Pre-trial Detention as Ultimo Ratio, Working paper, October 2016, gepubliceerd op http://www.irks.at/detour/.
 • P. Jacobs, Leidraad Juridische aspecten van hongerstakingen, Johannes Wier Stichting voor mensenrechten en gezondheidszorg, 2015, gepubliceerd op https://www.johannes-wier.nl/.
 • P. Jacobs, 'Ondervragingen, dwangvoeding en gezondheidszorgprofessionals'      (bespreking van R. Goodman & M.J. Roseman (eds.), Interrogations, Forced Feedings,      and the Role of Health Professionals, Harvard University Press      2009), Cultuur Migratie      Gezondheid 2010, nr. 1, pp. 47-48.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-19 08:00:51

Pauline Jacobs is coördinator van, en verzorgt onderwijs in, de vakken Strafrechtelijke sancties en Human rights from a comparative law perspective (bachelor & master). Ook geeft zij onderwijs in het vak Strafprocesrecht (bachelor). Daarnaast begeleidt zij studenten bij het schrijven van hun  strafrechtelijke masterscriptie.

Verder is zij lid van de examencommissie bachelor en coordineert zij samen met mr. Antoinette Bakker het Juridisch Spreekuur Gedetineerden (JSG).

Gegenereerd op 2017-11-19 08:00:51
Nevenfuncties

Pauline is kernlid van Stichting Mens en Strafrecht, redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM/NJCM-Bulletin), bestuurslid van de Vereniging voor Penitentiair recht en Penologie en vaste annnotator voor het blad Sancties.

Gegenereerd op 2017-11-19 08:00:51
Volledige naam
Mr. dr. P. Jacobs Contactgegevens
Nicolaas Beetshuis

Boothstraat 6
Kamer 1.09
3512 BW  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7593
Telefoonnummer afdeling 030 253 7125
Gegenereerd op 2017-11-19 08:00:51
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017