Drs. Paul Adriaanse

Drs. Paul Adriaanse

Directeur onderwijs voor professionals
Facultaire Service Organisatie
Geesteswetenschappen
p.adriaanse@uu.nl

Paul Adriaanse (1965) is manager en senior-adviseur van USBO Advies, een onderzoeks- en adviesbureau van USBO voor externe opdrachtgevers op het gebied van uiteenlopende organisatie- en communicatievraagstukken. Paul Adriaanse studeerde Bedrijfskunde in Groningen (1984-1990). Daarna doceerde hij Communicatiemanagement en Kunst en Communicatie aan de Universiteit Utrecht en was tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de Vakgroep Massacommunicatie en PR van de Universiteit Utrecht.

In de periode 1992 – 1996 was hij als organisatie-adviseur verbonden aan Berenschot BV, bij zowel de adviesgroep Overheid en Non-Profit als de adviesgroep Communicatie. In zowel deze functie als zijn huidige functie heeft hij als adviseur en interimmanager ruime ervaring opgedaan met complexe veranderingsprocessen.

Hij is gespecialiseerd in vragen rondom strategiebepaling en organisatie-ontwerp en –veranderingsprocessen. In zijn aanpak combineert hij resultaatgerichtheid met aandacht voor de drijfveren van professionals in sterk wisselende werkomgevingen. Hij heeft veel ervaring met het motiveren van medewerkers in vastgelopen of conflictueuze organisaties.

Paul Adriaanse treedt regelmatig op binnen de Post-academische opleidingen van USBO. Daarnaast leidt hij regelmatig workshops over diverse onderwerpen. Hij is mede auteur van het boek ´Tekens van de nieuwe tijd´, dat in 2000 verscheen bij Elsevier en bestuurslid van de stichting Storm, organisator van o.a. het jaarlijkse Tweetakt festival en de Kleine Biënnale. Van begin 2004 tot halverwege 2005 was hij tevens interim-directeur van Cultuur Centrum Parnassos.

In 2006 is hij tevens interim-directeur van het Bureau Communicatie van de Universiteit van Amsterdam.