Dr. Pascale van Zantvliet

Postdoc onderzoeker
Educatie
Onderzoeker
Educatie
p.i.vanzantvliet@uu.nl

Als postdoctoraal onderzoeker en teamlid van de Dynamics of Youth community Youth Education & Life Skills heb ik een dubbele rol bij de Universiteit Utrecht.

In mijn onderzoek streef ik ernaar inzichten uit de sociologie, pedagogie en onderwijskunde te combineren en een participatieve aanpak te hanteren. Ik ben gefascineerd door de manier waarop mensen samenwerken, vooral in diverse contexten waar perspectieven op verschillende onderwerpen heel verschillend kunnen zijn. Op welke manier kunnen we de kansen die verschillende perspectieven met zich meebrengen optimaliseren, en op welke manier kunnen de uitdagingen die dit met zich meebrengt het beste worden aangepakt (zowel op individueel als op contextueel niveau)? In de context van onderwijs bestudeer ik het proces van samenwerkend leren en welke rol deze onderwijsaanpak kan hebben voor burgerschapsvorming, en voor het ontwikkelen van de vaardigheden die jongeren nodig hebben om te participeren in een diverse samenleving, zoals perspectief nemen en conflicthantering.

Als projectteamlid van de Youth Education & Life Skills community wil ik graag bijdragen aan waardevol onderwijs door (nieuwe) samenwerkingen tussen onderzoekers, professionals en jongeren op het gebied van onderwijs en levensvaardigheden te faciliteren.

Daarnaast neem ik deel aan het leernetwerk Jongerenparticipatie in Onderzoek (geïnitieerd door de School for Participation) waar onderzoekers van verschillende instellingen kennis en ervaringen uitwisselen om de kwaliteit van jongerenparticipatie in onderzoek te waarborgen en te verbeteren.