dr. Paul Herfs
P.G.P.Herfs@uu.nl

Sociale Wetenschappen - Universitaire Bestuursdienst
Bedrijfsmaatschappelijk werker
Algemene Directie
Gegenereerd op 2018-09-21 12:11:31


Profiel

Paul Herfs werkt sinds mei 2005 als vertrouwenspersoon (personeel) voor de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij als onderzoeker verbonden aan de Vakgroep Onderwijskunde (FSW). In 1990 maakte hij de overstap naar de toenmalige Hoofdafdeling Studentenzaken. Daar werkte hij als studentendecaan voor buitenlandse studenten. In 2001 werd hij adjunct directeur van Bureau Buitenland. Hij was verantwoordelijk voor studentenmobiliteit en voor de contacten met de Vreemdelingenpolitie en de IND.

In 2009 promoveerde hij op een proefschrift getiteld "Buitenlandse artsen in Nederland". Met de doelgroep buitenlandse artsen deed hij veel ervaring op tijdens zijn werk als studentendecaan en als adviseur van interuniversitaire Commissie Instroom Buitenlandse Artsen. 

Sinds 2011 is hij als gastonderzoeker verbonden aan het European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER). Het onderzoek dat hij in dit verband doet, ligt in het verlengde van het onderzoek dat leidde tot zijn proefschrift.

 

 

Strategische thema's / focusgebieden
Gegenereerd op 2018-09-21 12:11:31
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Lindhout, Paul, van Gulijk, Coen, Teunissen, Truus, Swuste, Paul, van Guldener, Viola, Chambon, Monique, Herfs, Paul, Paul, Jeanette & Ale, Ben (01-07-2017). Taal en veiligheid: een groeiend nieuw werkveld. Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap, 30 (2), (pp. 27-38) (12 p.).
  2017 - Vakpublicaties
Herfs, Paul & Teunissen, Marcel (07-12-2017). Assessment struikelblok voor buitenlandse artsen. Medisch Contact, 72 (49), (pp. 28-29) (2 p.).
Herfs, Paul (01-11-2017). Experiences of a Dutch ombudsman at Canadian Universities. In Rob Behrens & Josef Leidenfrost (Eds.), Higher Education Ombudsmen as Beacons: Towards a fair and transparent European Higher Education Area - Report on the 13th ENOHE annual conference in Strasbourg, France (28-30 June 2017) (pp. 174-182) (9 p.). Vienna.
Herfs, Paul, Leidenfrost, Josef & Rothwangl, Anna-Katharina (26-06-2017). Ombudsing at Canadian universities through the eyes of a Dutch ombudman. ENOHE Occasional Paper (pp. 19-27) (9 p.).
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Herfs, Paul & Gishti, Olta (05-02-2016). Migration and health effects in the Netherlands. In Andre Renzaho (Eds.), Globalisation, Migration and Health - Challenges and Opportunities (pp. 305-328) (24 p.). London: Imperial College Press.
  2016 - Vakpublicaties
Herfs, Paul (01-11-2016). De ombudsman: geen overbodige luxe - Pleidooi voor een nuttige functionaris.. THeMA : Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 23 (4), (pp. 53-58) (6 p.).
Herfs, Paul (2016). Ombudsing at Canadian universities through the eyes of a Dutch ombudsman. The Journal of California Caucus of College and University Ombuds, XIII, (pp. 22-36) (14 p.).
Herfs, Paul (25-02-2016). Syrische tandartsen in Nederland; wat staat hen te wachten?. Dentz, Jaargang 8 (nummer 1), (pp. 42-45) (4 p.).
Herfs, Paul (21-01-2016). Taaltoets Europese artsen moet strenger. Medisch Contact, 71 (3), (pp. 38-40) (3 p.).
  2015 - Vakpublicaties
Herfs, Paul & Teppema, Sytske (10-02-2015). De ombudsman personeel in het hoger onderwijs: een onbetwiste aanwinst. Tijdschrift voor Klachtrecht, 1, (pp. 10-12) (3 p.).
Herfs, Paulus (13-02-2015). Naar een veiliger BIG-register. Nederlands Tandartsenblad, nr. 2, (pp. 16-17) (2 p.).
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Herfs, Paulus (14-10-2014). Aspects of medical migration with particular reference to the United Kingdom and the Netherlands. Human Resources for Health, 12 (12:59) (7 p.).
  2014 - Vakpublicaties
Teppema, Sytske & Herfs, Paul (2014). Handboek Ombudsman Personeel Hoger Onderwijs. (116 p.). Brave New Books.
Herfs, P.G.P. & Teppema, Sytske (2014). Ombudsman Personeel: Aanwinst voor het Hoger Onderwijs. THeMA : Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 21 (2), (pp. 48-52) (5 p.).
Herfs, Paul & Teppema, Sytske (2014). The merits of a staff ombudsman in higher education - a plea for the widespread introduction of a Staff Ombudsman in the Higher Education system in the Netherlands. The Journal of California Caucus of College and University Ombuds, XI (2), (pp. 17-25) (9 p.).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Herfs, P.G.P. (24-03-2013). De assessment procedure voor buitenlandse artsen: een balans na 7 jaar. (35 p.). Utrecht: Univeristeit Utrecht.
  2013 - Vakpublicaties
Herfs, Paul (2013). Buitenlandse artsen: kostenpost of pure winst?. Magazine voor Vrouwelijke Artsen met Power (VNVA), (pp. 16-17) (2 p.).
Lindhout, Paul, Teunissen, Truus, Kleve, Roelf & Herfs, Paul (01-06-2013). Goede praktijken bij taalproblemen in de zorg. Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg, 23 (3), (pp. 34-38) (5 p.).
  2012 - Vakpublicaties
Herfs, Paul & Saïdi, Mohammed (2012). Inschrijving van internationale studenten in de GBA van Utrecht - een succesvolle werkwijze. Burgerzaken en Recht, 19 (7), (pp. 17-19) (3 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Herfs, Paul (2011). International Medical Graduates in the Netherlands - A future of medical doctors or cleaners?. (241 p.). Utrecht: VDM Verlag Dr. Muller.
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Herfs, Paul (2010). Buitenlandse artsen effectief buitengesloten. Asiel en migrantenrecht, 1 (2), (pp. 68-71) (4 p.).
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Herfs, P.G.P. (01-10-2009). Buitenlandse arts in Nederland - diplomawaardering, competenties en aanvullende opleiding na assessment. Cultuur migratie gezondheid, 6 (3), (pp. 130-137) (8 p.).
Herfs, P.G.P. (31-03-2009). Buitenlandse artsen in Nederland. (272 p.).
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Herfs, Paul (2008). Buitenlandse artsen en de erkenning van hun artsdiploma's in Nederland. MigrantenRecht, 23 (2), (pp. 53-57) (5 p.).
Herfs, Paul, Schrijvers, Guus, Kater, Loek & Haalboom, Jeen (2008). Buitenlandse artsen in Nederland. MigrantenRecht, 23 (8), (pp. 288-293) (6 p.).
Herfs, Paul & Haalboom, Jeen (2008). Studievoortgangsproblemen van buitenlandse artsen die instromen in een hoger jaar van de opleiding geneeskunde. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 27 (2), (pp. 90-97) (8 p.).
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Herfs, Paul, Kater, Loek & Haalboom, Jeen (2007). Het zelfoordeel van buitenlandse artsen over hun VWS-assessment-competenties bij de start van de opleiding geneeskunde in Nederland. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 26 (4), (pp. 184-194) (10 p.).
Herfs, Paul, Kater, L. & Haalboom, J.R.E. (20-07-2007). Non-EEA-doctors in EEA-countries: doctors or cleaners?. Medical Teacher, 29 (4), (pp. 383-389) (7 p.).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Herfs, Paul (09-12-2006). Een goede medische opleiding houdt rekening met de geloofsovertuiging en cultuuropvattingen van studenten. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 150 (49), (pp. 2720) (1 p.).
  2006 - Vakpublicaties
Herfs, Paul (26-01-2006). Is Nederland toe aan een Nt2-examen programma 3?. In F. Schoordijk & L. Taal-Appelqvist (Eds.), Nederlands leren na het Staatsexamen Nt2-II - Symposiumbundel ter gelegenheid van het afscheid van Hans Maureau (pp. 24-29) (6 p.).
  2004 - Vakpublicaties
Herfs, Paul (08-03-2004). Taakoverdracht van Vreemdelingendiensten naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs; een ongevraagd advies. (14 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Herfs, Paul (2003). Tribune: Retention Policy for Ethnic Minority Students. Higher Education in Europe, XXVIII (3), (pp. 361-369) (9 p.).
  2003 - Vakpublicaties
Herfs, Paul (2003). Beleid ten aanzien van buitenlandse studenten in het Nederlands Hoger Onderwijs. Journaal Vreemdelingenrecht, Jaargang 2 (1), (pp. 14-17) (4 p.).
Herfs, Paul (2003). Het verblijfsrecht van buitenlandse studenten in relatie tot de invoering van het bachelor-masterstelsel in het Nederlandse hoger onderwijs. Journaal Vreemdelingenrecht, Jaargang 2 (8), (pp. 377-382) (6 p.).
  2001 - Vakpublicaties
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Herfs, Paul (2000). Verslag van het symposium Spreektaal Medisch Nederlands. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 19 (6), (pp. 225-230) (6 p.).
  2000 - Vakpublicaties
Haalboom, J.R.E., Herfs, P.G.P., Pescher-ter Meer, A., van Palenstein-Helderman, L. & van Bekedam, L.M. (2000). Hoe zit het met staan? Cursus Nederlands voor anderstalige artsen. (187 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  1999 - Vakpublicaties
Haalboom, J.R.E. & Herfs, P.G.P. (1999). Buitenlandse artsen in de opleiding tot arts. Bulletin medisch onderwijs, 17, (pp. 166-172) (7 p.).
Haalboom, J.R.E. & Herfs, P.G.P. (1999). Utrecht ontwikkelt module voor bijscholing buitenlandse artsen. Transfer, 6, (pp. 28-29) (2 p.).
  1998 - Vakpublicaties
Haalboom, J.R.E. & Herfs, Paul (30-10-1998). De inpassing van buitenlandse artsen in het Nederlands medisch curriculum. Medisch Contact, 53 (44), (pp. 1415-1417) (3 p.).
Bos, Bart, Ham, Esther & Herfs, Paul (1998). Mentorproject Antilliaanse en Arubaanse studenten Universiteit Utrecht. (40 p.). Utrecht: Expertisecentrum Allochtonen Hoger Onderwijs.
  1995 - Wetenschappelijke publicaties
Herfs, Paul (1995). Student Counselling at Utrecht University. International Journal for the Advancement of Counselling, 18 (4), (pp. 263-273) (11 p.).
  1994 - Vakpublicaties
Herfs, Paul (1994). Verslag van een studiereis naar Aruba, Bonaire en CuraƧao. (16 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-21 12:11:31
Nevenfuncties

Adviseur van het bestuur van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen (sinds december 2015).

Bestuurslid van de Dr. F.P. Fischer Stichting (sinds april 2016).

Gegenereerd op 2018-09-21 12:11:31
Volledige naam
dr. P.G.P. Herfs Contactgegevens
Spinoza Hall (U)

Kriekenpitplein 18a
Kamer -
3584 EC  UTRECHT

Spinoza Hall (U)

Kriekenpitplein 18a
Kamer 0.01
3584 EC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 9988
Gegenereerd op 2018-09-21 12:11:31
Laatst bijgewerkt op 14-12-2017