Mr. dr. Paulien de Morree

Universitair docent
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
p.e.demorree@uu.nl

Paulien de Morree is met name betrokken (geweest) bij het onderwijs voor de volgende vakken:

- Inleiding staats- en bestuursrecht

- Constitutioneel recht

- Algemene leerstukken grondrechten

- Fundamental rights in national and European perspective (Engels)

- De toekomst van de rechtsstaat

- Studentenparlement

- Scriptiecoordinatie master staats- en bestuursrecht.

Paulien de Morree is één van de docenten van de online cursus (MOOC) over Human Rights and Open Societies

In 2014 heeft Paulien de Morree de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) behaald.