Mr. dr. Paulien de Morree

Universitair docent
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
p.e.demorree@uu.nl
  • Mede-oprichter en voorzitter van Stichting Initiatives for Peace and Human Rights, een Nederlandse non-profit organisatie die zich inzet voor mensenrechteneducatie en rechtshulp in het Grote Merengebied in Afrika (www.siphr.nl). 

Eerdere functies:

  • Van februari 2013 tot augustus 2014: voorzitter van de promovendiraad van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.