Mr. dr. Paulien de Morree

Universitair docent
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
p.e.demorree@uu.nl

Paulien de Morree is als universitair docent verbonden aan de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie. Daarnaast is zij als SIM Fellow betrokken bij het Netherlands Institute of Human Rights (SIM). Zij heeft Algemene Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid (cum laude) gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na haar studies heeft zij als onderzoeker meegewerkt aan een door NWO gesubsidieerd onderzoek naar de immuniteit van parlementsleden in diverse Europese rechtsstelsels en was zij secretaris van de Commissie Meijers, de permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht. In oktober 2016 promoveerde zij op een proefschrift over het verbod van misbruik van recht in artikel 17 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

LinkedIn