Dr. Daudi van Veen

Universitair docent
Interdisciplinaire sociale wetenschap

Daudi van Veen is universitair docent bij de afdeling Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen en het European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) van de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar intergroepsrelaties bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Hij is vooral geïnteresseerd in de rol die opvoeding en onderwijs spelen bij het vormen van etnische identiteit en attitudes. Hij is betrokken bij de bacheloropleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap en de onderzoeksmaster Migration, Ethnic Relations, and Multiculturalism.

Links