Prof. dr. Peter Ben Smit

Bijzonder hoogleraar
Oud Katholiek Seminarie
Religiewetenschap
06 11 757 851
p.b.a.smit@uu.nl

In mijn onderzoek staat de vorm, structuur en identiteit van christelijke gemeenschappen centraal. Dit houdt onder meer in:  

- Onderzoek naar opvattingen over gemeenschap in het vroege Christendom, met aandacht voor ritueel, politieke aspecten (Romeinse Rijk), vragen rondom autoriteit en gender, en de plaats van heilige teksten.  

- Onderzoek naar de manier waarop Christelijke gemeenschappen zich tot elkaar verhouden ("oecumenische theologie"), in het bijzonder wat de oecumenische beweging betreft en daarbinnen de Anglicaanse, Rooms-Katholieke en Orthodoxe tradities. Dit houdt ook betrokkenheid bij het NWO project "Blueprints of Hope" in, over politieke en kerkelijke eenwording in Europa (1930-1960).

- Onderzoek naar de relatie tussen modellen van gemeenschap in de Christelijke traditie en andere ontwerpen voor samenlevingen. Dit omvat onder meer de interrelatie tussen mensen en de rest van de wereld (interface ecologie/theologie) en vragen rondom participatie (participatiemaatschappij).

Ik werk ook aan de Vrije Universiteit als hoogleraar Contextuele Bijbelinterpretatie, gegevens over mijn werk daar kunnen hier gevonden worden: https://research.vu.nl/en/persons/peter-ben-smit

 

 

 

Leeropdracht
Oude katholieke kerkstructuren (alsmede inhoudende geschiedenis en leerstellingen van de oud-katholieke kerken) vanwege het Oud-Katholiek Seminarie
Oratiedatum
30-11-2011