prof. dr. Peter van Lieshout
P.A.H.vanLieshout@uu.nl
Gegenereerd op 2018-06-19 02:56:45


Leeropdracht
theorie van de zorg
Gegenereerd op 2018-06-19 02:56:45
Alle publicaties
  Boeken - Wetenschappelijke publicaties
Brinkgreve, C.D.A. & van Lieshout, P.A.H. (1999). Geregelde gevoelens. (198 p.). Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.
Boeije, H.R., Dungen, A.W.L., Grypdonck, M.H.F. & van Lieshout, P.A.H. (1997). Een verzorgde toekomst; Toekomstscenario's voor verpleging en verzorging. Lochem: De Tijdstroom.
Hutschemaekers, G., Hosman, C. & van Lieshout, P.A.H. (1997). Geestelijke Volksgezondheid. De geschiedenis en de stand van zaken. (180 p.). Houten: Stafleu.
Boeije, H.R., van den Dungen, G., Pool, A., Grypdonck, M.H.F. & van Lieshout, P.A.H. (1997). Toekomstscenario's verpleging en verzorging. (258 p.). Utrecht: De Tijdstroom.
van Lieshout, P.A.H. & du Bois, M. (1995). The Dutch Welfare System. Berlijn: Schduble Verlag.
  Artikelen - Wetenschappelijke publicaties
van Lieshout, P.A.H. (1999). Algemene leveringsvoorwaarden. Zorgvisie, 29 (4), (pp. 6-7) (2 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1999). Innovatie in zorg en welzijn. Tijdschrift voor de sociale sector, 12, (pp. 28-33) (6 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1999). Kansen en bedreigingen. Zorgvisie, 29 (6), (pp. 6-7) (2 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1999). Molochen. Zorgvisie, 29 (1), (pp. 23) (1 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1999). Sturen op resultaat. Zorgvisie, 29 (8), (pp. 6-7) (2 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1999). Ten aanval. Zorgvisie, 29 (10), (pp. 6-7) (2 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1999). Tenminste houdbaar tot. Zorgvisie, 19 (5), (pp. 6-7) (2 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1999). Van onderzoek naar kennismanagement. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 6, (pp. 313-315) (3 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1999). Verzekeringskarakter. Zorgvisie, 29 (7), (pp. 6-7) (2 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1999). Vriend of vijand. Zorgvisie, 29 (9), (pp. 8-9) (2 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1999). Wie is er bang van Europa?. Zorgvisie, 29 (3), (pp. 6-7) (2 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1999). Wraak. Zorgvisie, 29 (11), (pp. 6-7) (2 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1997). Kinderopvang: verschillende markten, verschillende produkten. Sociale wetenschappen, 40 (4), (pp. 88-94) (7 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1996). De gemeente komt terug. Zorgvisie, 26 (13), (pp. 14-14) (1 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1995). De politiek urgentie van een zorgbeleid. Socialisme en Democratie, 52 (6), (pp. 251-273) (23 p.).
van Lieshout, P.A.H., Lemmens, F. & De Ridder, D.T.D. (1995). Integration in Psychotherapy; Different Strategies. Journal of Contemporary Psychotherapy, 24 (4), (pp. 245-259) (15 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1995). Openbare geestelijke gezondheid. MGV : Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 50 (3), (pp. 342-343) (2 p.).
  Artikelen - Vakpublicaties
van Lieshout, P.A.H. (1997). Beleidsrationaliteit. Zorgvisie, 27 (13), (pp. 4-11) (8 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1997). De betekenis van gebouwen. Zorgvisie, 27 (1), (pp. 18-18) (1 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1997). De sociale stad. Tijdschrift voor de sociale sector, 51 (9), (pp. 4-11) (8 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1997). Het einde van de thuiszorg. Zorgvisie, 27 (5), (pp. 21-21) (1 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1997). Knippen en scheren. Zorgvisie, 27 (9), (pp. 16-16) (1 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1997). Thuiszorg zonder grenzen? Extramuralisering vereist verbreding van het dienstenaanbod. Tijdschrift voor verzorgenden, 29 (3), (pp. 8-13) (6 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1996). De grenzen van de zorgsector. Tijdschrift voor de sociale sector, 50 (5), (pp. 4-10) (7 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1996). Functionele begroting doorbreekt verkokering. Zorg en welzijn, 2 (19), (pp. 9-9) (1 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1996). Perspectief, alstublief. Zorgvisie, 26 (9), (pp. 14-14) (1 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1996). Recht op zorg. MGV : Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 16, (pp. 694-695) (2 p.).
van Lieshout, P.A.H. (1996). Van communie tot communitarisme. Tijdschrift voor de sociale sector, 50 (1/2), (pp. 30-32) (3 p.).
  Artikelen - Populariserende publicaties
van Lieshout, P.A.H. (18-07-1996). Ongelijke zorg voor vergelijkbare handicaps. Trouw
van Lieshout, P.A.H. & Cremers, P. (16-09-1996). Zonder koerscorrectie loopt de zorg vast. NRC, (pp. 1-1) (1 p.).
  Boekdelen / hoofdstukken - Wetenschappelijke publicaties
van Lieshout, P.A.H. (1999). Identiteit in zorg en welzijn. In J.P. Balkenende & T.J. van der Ploeg (Eds.), Behoud en vernieuwing van identiteit. De toekomst van maatschappelijke organisaties in een tijd van fusies en schaalvergroting. (pp. 76-87) (12 p.). Utrecht: Lemma.
van Lieshout, P.A.H. (1997). De rol van het middenbestuur in de afstemmng tussen vraag en aanbod in de gezondheidszorg. In R. Beuse (Eds.), Besturen in het midden (pp. 184-196) (13 p.). IPO.
van Lieshout, P.A.H. (1996). Wat willen clienten. In H. Dokter, P. van Lieshout & B. Schadi (Eds.), Zorg aan huis. Een stand van zaken (pp. 31-40) (10 p.). Utrecht: De Tijdstroom.
van Lieshout, P.A.H. (1995). De bezorgde toekomst. In A. Struyvenberg (Eds.), In dubio abstine. Overwegingen bij het gezondheidsonderzoek (pp. 7-20) (14 p.). RGO.
van Lieshout, P.A.H. (1995). Over probleemdefinities. In E. Hallensleben (Eds.), Samenwerken voor stedelijk welzijn (pp. 63-69) (7 p.). Den Haag: Ministerie van VWS.
van Lieshout, P.A.H. (1995). The Development of the Dutch Welfare State. In M. du Bois & P. van Lieshout (Eds.), The Dutch Welfare System (pp. 20-40) (21 p.). Berlijn: Schaube Verlag.
de Wit, C. & van Lieshout, P.A.H. (1995). Theory and Practice of Community Development. In H. Campfens (Eds.), Social Policy: an international comparison (pp. 360-375) (16 p.). Toronto, Canada: Toronto University Press.
van Lieshout, P.A.H. (1995). Volksgezondheidsbeleid en de ontwikkeling van de zorgsector. In J. Drewes & G. van Heteren (Eds.), Volksgezondheid met beleid. Verkenningen van een breukvlak (pp. 53-66) (14 p.). RvZ.
  Boekdelen / hoofdstukken - Vakpublicaties
van Lieshout, P.A.H. (1997). Het scheiden van wonen en zorg. In O. Koekebakker (Eds.), Zorg voor morgen. Ontwerpen voor de gezondheidszorg (pp. 18-21) (4 p.). Rotterdam: Uitgeverij 010.
van Lieshout, P.A.H. (1997). Mensen met mogelijkheden. In G.H.M.M. ten Horn, W.H.E. Buntinx, E.Th. Klapwijk, P.A.H. van Lieshout, A. Vos-Olyslager & B. van Zijderveld (Eds.), Handboek vraaggerichte zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. (pp. 14-14) (1 p.). Utrecht: De Tijdstroom.
van Lieshout, P.A.H. (1996). Verschuivende zorgconcepten en de antwoorden daarop. In L. Boon (Eds.), Zorgvisies en management (pp. 7-14) (8 p.). Amsterdam: Sympoz.
van Lieshout, P.A.H. (1996). Zorg onderzocht. In J. Bastiaanse (Eds.), 9x0plus0, Onderzoek en ontwikkeling in de verpleging en verzorging (pp. 39-47) (9 p.). Utrecht: De Tijdstroom.
  Artikelen in bundels / proceedings - Wetenschappelijke publicaties
Boeije, H.R., Dungen, A.W.L., Pool, A., Grypdonck, M.H.F. & van Lieshout, P.A.H. (1997). Future scenarios for nursing in the Netherlands (abstract). 2nd European Nursing Congress'Empowerment of the chronically ill. A challenge for nursing'
  Boekredactie - Wetenschappelijke publicaties
Dokter, H., van Lieshout, P.A.H. & Schadi, B. (1996). Zorg aan huis. Een stand van zaken. Utrecht: De Tijdstroom.
  Rapporten - Vakpublicaties
van Lieshout, P.A.H., Stoelinga, B., van der Velden, J. & van den Bos, T. (1995). Chronisch zieken en gehandicapten. (47 p.). Utrecht/Amsterdam: NIZW/Universiteit van Amsetrdam.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-06-19 02:56:45
Nevenfuncties

2014 - heden   Voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie De Alliantie

2014 - heden   Voorzitter Bestuur Stichting Topklinische GGZ

2014 – heden  Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Jeugd Instituut (NJi)

2012 - heden   Voorzitter QANU, Quality Assurance Netherlands Universities

2012 - heden   Voorzitter Raad van Toezicht Careyn: V&V-organisatie in West-Nederland

2011 - heden  Lid Curatiorium SID (Society for International Development)

2004 - heden   Lid Wetenschappelijke Adviesraad Stichting Instituut Gak

 

2014 – heden  Columnist Financieel Dagblad

 

2010 - heden   Columnist Internationale Samenwerking (nu: OneWorld)

 

Gegenereerd op 2018-06-19 02:56:45
Volledige naam
prof. dr. P.A.H. van Lieshout Contactgegevens
Willem C. van Unnikgebouw

Heidelberglaan 2
Kamer -
3584 CS  UTRECHT

Onbekend Gebouw

Onbekend 9999
Kamer -
9999 AA  ONBEKEND

Gegenereerd op 2018-06-19 02:56:45
Laatst bijgewerkt op 13-12-2017