Profiel

Pieter Huistra is universitair docent theorie van de geschiedenis in het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Voorheen was hij postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven en Aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, eveneens aan de KU Leuven.

Zijn onderzoek betreft de wetenschapsgeschiedenis in breedste zin, reikend van de geesteswetenschappen tot de natuur- en biomedische wetenschappen. Hij promoveerde in 2013 op een proefschrift over de Nederlandse geschiedbeoefening in de negentiende eeuw (Bouwmeesters, zedenmeesters. Geschiedbeoefening in Nederland tussen 1830 en 1870), dat in een publieksversie zal verschijnen bij uitgeverij Vantilt. Daarna richtte hij zijn onderzoek op de negentiende-eeuwse Belgische anatomie en twintigste-eeuwse reizende wetenschappers.

Zijn huidige onderzoek kent twee krachtlijnen. Ten eerste combineert hij in zijn onderzoek en onderwijs historiografie en geschiedfilosofie: hij doceert vakken als Grondslagen van de Geschiedenis en Inleiding Geschiedwetenschap en betracht in zijn onderzoek een historische epistemologie met als centrale vraag: hoe wordt historische kennis waar? Ten tweede bestudeert hij de wetenschappelijke instituties zoals funding agencies en onderzoekt hij hoe deze twintigste-eeuwse instellingen de infrastructuur, de praktijk en de inhoud van de wetenschap hebben vormgegeven.

 

Gegenereerd op 2018-08-20 07:17:54
Alle publicaties
  Boekdelen / hoofdstukken
Huistra, P.A. (2014). Scalpel, schop en camera - Anatomie als medische discipline in de negentiende eeuw. Vesalius. Het lichaam in woord en beeld Davidsfonds.
Huistra, P.A. (2012). The documents of Feith - The centralization of the archive in nineteenth-century historiography. The making of the humanities II: From early modern to modern disciplines (pp. 357-375). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Huistra, P.A. (2011). Feithelijkheden. Groninger geschiedbeoefening, archivarissen en hun archiefstukken in de volle 19e eeuw. Historisch Jaarboek Groningen 2011 (pp. 52-67).
  Artikelen
Huistra, P.A. & Deblon, Veronique (2017). Het geheim van de anatoom. Adolphe Burggraeve en de ontwikkeling van de Belgische anatomie in de negentiende eeuw. Studium (Rotterdam, Netherlands), 9 (4), (pp. 202-216) (15 p.).
Huistra, P.A. & Claes, Tinne (2016). ‘Il importe d’établir une distinction entre la dissection et l’autopsie’ - Lijken en medische disciplinevorming in laatnegentiende-eeuws België. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 131 (3), (pp. 26-53).
Huistra, P.A. & Wils, Kaat (2016). The Exchange Program of the Belgian American Educational Foundation 1920-1940 - An Institutional Perspective on Persona Formation (1920-1940). Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 131 (4), (pp. 112-134).
Huistra, P.A., Creyghton, Camille, Keymeulen, Sarah & Paul, Herman (25-05-2016). Virtue language in historical scholarship: the cases of Georg Waitz, Gabriel Monod and Henri Pirenne. History of European Ideas, 42 (7), (pp. 924-936).
Huistra, P.A. (2015). Reproducers Anonymous - Copyists in Nineteenth–Century Historiography. Storia della storiografia, 68 (2), (pp. 107-120) (14 p.).
Huistra, P.A. (2014). Anatomie in België in de lange negentiende eeuw (1780-1930). Mededelingenblad Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, (pp. 13-17) (5 p.).
Huistra, P.A. (2014). Political Values in a European Museum. Journal of Contemporary European Research, 10 (1), (pp. 124-136).
Huistra, Pieter (2013). Het verleden verzameld in anderhalve reeks. De Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde als “hoofdzakelijke standmeter” van de Nederlandse geschiedbeoefening (1835-1868). Revue Belge de Philologie et de Histoire, 91 (2), (pp. 359-385) (27 p.).
Huistra, Pieter, Paul, Herman & Tollebeek, Jo (2013). Historians in the archive - An introduction. History of the Human Sciences, 26 (4), (pp. 3-7) (5 p.).
Huistra, Pieter (2013). The trial of Henry of Brederode - Historians, sources and location under discussion in 19(th) -century historiography. History of the Human Sciences, 26 (4), (pp. 50-66) (17 p.).
Huistra, P.A. (2012). In de steigers. Het Huis voor Europese Geschiedenis. Internationale Spectator, (pp. 313-316).
Huistra, P.A. (2010). “Historisch leven.” Over de onvrede van Theodoor Jorissen. Leidschrift, (pp. 125-144).
Huistra, P.A. (2010). Hollander worden. Historisch Tijdschrift Holland, (pp. 256-257).
Huistra, Pieter (2009). Filologie, geschiedenis, archief. R.C. Bakhuizen van den Brink en de moderne geschiedwetenschap. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 122 (3), (pp. 334-+) (15 p.).
Huistra, P.A. (2007). Theun de Vries en de CPN, een lastige geschiedenis. De Moanne. Algemien-kultureel opinybled, (pp. 49-55).
  Boekbesprekingen
Huistra, P.A. (2017). Recensie van: W. Boyd Rayward (ed.), Information Beyond Borders. International and Cultural Exchange in the Belle Epoque. Studium (Rotterdam, Netherlands), 10 (1), (pp. 53-55) (3 p.).
Huistra, P.A. (2014). Een ziektegeschiedenis zonder anamneses. Historiezucht van Marita Mathijsen. Ons erfdeel, (pp. 173-174).
Huistra, P.A. (2009). Identiteit en Nederlandse geschiedenis’. Ons erfdeel, (pp. 388-391).
  Voordrachten / lezingen
P.A. Huistra (24-10-2015) 'The Costerization of the Netherlands. How Lourens Janszoon Coster became the inventor of the printing press'
  Websites / portals
Huistra, P.A. (2014). Archiefstukken als toiletpapier.
Huistra, P.A. (2014). Bedienden van het geschiedbedrijf.
Huistra, P.A. (2014). De eerste vrouw in Leuven.
  Special issue
Huistra, Pieter, Paul, Herman & Tollebeek, Jo (2013). Historians in the archive - Changing historiographical practices in the nineteenth century. History of the Human Sciences (148 p.). Con bibliografia.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-20 07:17:54
Op dit moment verzorgt dr. Pieter Huistra de volgende cursus(sen):
Gegenereerd op 2018-08-20 07:17:54
Nevenfuncties

Geen.

Gegenereerd op 2018-08-20 07:17:54
Volledige naam
dr. P.A. Huistra Contactgegevens
Drift 6

Drift 6
Kamer 0.17
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 1731
Gegenereerd op 2018-08-20 07:17:54
Laatst bijgewerkt op 30-06-2017