Dr. Pieter Huistra

Onderzoeker
Cultuurgeschiedenis
Universitair docent
Cultuurgeschiedenis
030 253 1731
p.a.huistra@uu.nl

Pieter Huistra is universitair hoofddocent theorie van de geschiedenis in het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Voorheen was hij postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven en Aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, eveneens aan de KU Leuven.

Zijn onderzoek betreft de wetenschapsgeschiedenis in breedste zin, reikend van de geesteswetenschappen tot de natuur- en biomedische wetenschappen. Hij promoveerde in 2013 op een proefschrift over de Nederlandse geschiedbeoefening in de negentiende eeuw (Bouwmeesters, zedenmeesters. Geschiedbeoefening in Nederland tussen 1830 en 1870), dat in een publieksversie verscheen bij uitgeverij Vantilt. Daarna richtte hij zijn onderzoek op de negentiende-eeuwse Belgische anatomie en twintigste-eeuwse reizende wetenschappers.

Zijn huidige onderzoek kent twee krachtlijnen. Ten eerste combineert hij in zijn onderzoek en onderwijs historiografie en geschiedfilosofie: hij doceert vakken als Grondslagen van de Geschiedenis en Inleiding Geschiedwetenschap en betracht in zijn onderzoek een historische epistemologie met als centrale vraag: hoe wordt historische kennis waar? Ten tweede bestudeert hij de wetenschappelijke instituties zoals funding bodies en onderzoekt hij hoe deze twintigste-eeuwse instellingen de infrastructuur, de praktijk en de inhoud van de wetenschap hebben vormgegeven.