Prof. dr. O.H. (Olaf) Klungel

Hoogleraar
Pharmacoepi. and Clinical Pharmacol.
Wetenschappelijk directeur
Farmaceutische wetenschappen
06 28 831 313
o.h.klungel@uu.nl

Olaf Klungel is Hoogleraar Farmaco-epidemiologische Methoden en hoofd van de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie. Hij is tevens adjunct hoogleraar Farmaco-epidemiologie bij de University of Southern Denmarkin Odense. Hij is opgeleid tot apotheker en epidemioloog. Zijn onderzoeksgebied is het ontwikkelen, verbeteren en evalueren van innovatieve methoden van observationeel geneesmiddelenonderzoek. Deze methoden worden hoofdzakelijk toegepast in de post-registratie fase van geneesmiddelenontwikkeling. Prof. Klungel is tevens vertegenwoordiger van de afdeling Farmacoepidemiologie & Klinische Farmacologie in het European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (ENCePP), de EU2P stuurgroep (programmaleider Benefit/Risk specialisatie), en is PI van het EU Pharmacoepidemiology & Pharmacovigilance Research Netwerk (voorheen PROTECT). Hij is past president van International Society for Pharmacoepidemiology (ISPE), was lid van de ENCePP stuurgroep, en is momenteel lid van de Methodology Working Party van de EMA. Naast onderzoek, geeft Prof Klungel onderwijs op het gebied van farmaco-epidemiologie en farmacotherapie aan medische en farmaceutische studenten. Hij is (co-)auteur van meer dan 350 wetenschappelijke artikelen, boekhoofdstukken, en onderzoeksrapporten.

Leeropdracht
Farmaco-epidemiologische Methoden