Patricia Valdivia Suclla MA

Patricia Valdivia Suclla MA

UU
n.p.valdiviasuclla@uu.nl
Patricia Valdivia is een enthousiaste en flexibel native speaker en een gediplomeerde docent Spaans. Zij heeft ruime ervaring als docente Spaans binnen zowel het reguliere onderwijsstelsel - zowel in enkele middelbare scholen als hogescholen en universiteiten. Zij heeft daarnaast een goede kennis van het ERK, en ook ruime ervaring in de toepassing daarvan.  

De afgelopen jaren heeft zij zich bezig gehouden met het les geven en colleges geven, het ontwikkelen van lesmateriaal en onderwijsprogramma’s. Daarnaast is zij zeer geïnteresseerd in didactiek van het vreemdetalenonderwijs en het vergroten van de communicatieve competentie van studenten door het gebruik van ICT te stimuleren als belangrijke en effectief instrument/gereedschap in het leerproces van het Spaans als vreemde taal. Verder is zij een voorstander van interdisciplinaire projecten op het gebied van taal en cultuur waardoor de interculturaliteit en het contact met Spaanstaligen uit Spanje en Latijns-Amerika wordt bevorderd.