Profiel

Niels Terpstra is promovendus bij Conflict Studies binnen het departement Geschiedenis Internationale Betrekkingen (GIB).

Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar het gedrag van gewapende groeperingen in intra-statelijke conflicten.  In zijn onderzoek richt hij zich op de relaties tussen burgers en rebellengroeperingen en vormen van bestuur die in door rebellen gecontroleerd gebied kunnen ontstaan. Zijn geografische focus is Zuid-Azië, met name Afghanistan, Sri Lanka en Nepal.

In juni 2016 heeft Niels de nationale NWO talentenbeurs ontvangen voor promoties in de Geesteswetenschappen. Hiermee kan hij vier jaar aan zijn project werken dat de titel heeft: 'Waarom verlenen burgers medewerking aan een rebellengroepering? Op zoek naar een beter begrip van rebellenbestuur en legitimeringsprocessen tijdens burgeroorlog.'

In 2014 heeft de faculteit Geesteswetenschappen van de UU zijn masterscriptie bekroond met de jaarlijkse masterscriptieprijs in de categorie 'sociale relevantie'. In 2013 ontving Niels al de 2-jaarlijkse J.C. Baak scriptieprijs van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Beide prijzen werden uitgereikd voor de masterscriptie: 'The Dynamics of Justice Provision in the Context of Irregular Warfare and Legal Pluralism: Why a majority of the Afghan population in Kunduz continues to use informal justice despite international-led judicial reform'. 

Gegenereerd op 2017-09-26 11:09:11
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Dirkx, A.L. & Terpstra, N.M. (30-01-2017). Boek review - Strategic Narratives, Public Opinion, and War - Winning Domestic Support for the Afghan War. Militaire Spectator, 186 (1), (pp. 35-36) (2 p.).
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Dirkx, A.L. & Terpstra, N.M. (16-07-2016). Niet-statelijke actoren in gewapende conflicten. In E.R. Muller, G.E. Frerks & B.A. de Graaf (Eds.), Conflict: over conflict en conflictbeheersing (pp. 369-388) (19 p.). Wolters Kluwer.
  2016 - Vakpublicaties
Terpstra, N.M. & Frerks, G.E. (28-09-2016). Rebel Governance: the cases of the LTTE and Hezbollah. (8 p.). Utrecht Univerity.
  2016 - Overige resultaten
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Duyvesteyn, I.G.B.M., Frerks, G.E., Kistemaker, B., Stel, N.M. & Terpstra, N.M. (2015). Reconsidering Rebel Governance. African Frontiers - Insurgency, Governance and Peacebuilding in Postcolonial states (pp. 31-41) (10 p.). Farnham: Ashgate.
  2015 - Vakpublicaties
Fumerton, M.A., Frerks, G.E., Terpstra, N.M. & Dirkx, A.L. (2015). Independent Quality Assurance Team's (IQAT) Evaluation Report of the "2014 Final Assessment of the Dutch Integrated Police Training Mission in Kunduz, Afghanistan". (8 p.). CPAU.
  2015 - Overige resultaten
  2014 - Vakpublicaties
Terpstra, Niels, Willems, Rens, Frerks, Georg & Chang Pico, Tomás (04-08-2014). What the New Deal can learn from the Human Security Approach - Scoping study on human security: a multi-level grounded approch towards the New Deal. (53 p.). The Hague: Knowledge Platform Security & Rule of Law.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-09-26 11:09:11

Niels zijn promotie richt zich op rebellengroeperingen in Zuid-Azië: de Taliban in Afghanistan; de Tamil Tijgers in Sri Lanka en de Maoïstische rebellenbeweging in Nepal. Naast militaire capaciteiten creëerden deze rebellengroeperingen ook civiele bestuursorganen. Door het opzetten van een politie- en rechterlijke macht en het geven van onderwijs namen ze reguliere overheidstaken op zich. De centrale vraag is: waarom burgers uit deze landen medewerking verleenden aan deze groeperingen? Heeft het ontstaan van deze ‘rebellenoverheden’ een effect gehad op de medewerking van burgers en de legitimiteit van deze groeperingen al dan niet bevorderd?

Lopende onderzoeksprojecten:

De noodtoestand tijdens terroristische dreigingen

Afgeronde onderzoekprojecten:

Rebel governance

Assessment of the Dutch Integrated Police Training Mission in Kunduz, Afghanistan

Gegenereerd op 2017-09-26 11:09:11
Op dit moment verzorgt Niels Terpstra MA de volgende cursus(sen):
CodeBeschrijvingV/DNiveauECTS
CS3V14003 Ges-Mobilisation V 3 7,5
CS2V14001 Ges-Conflict Analysis V 2 7,5

Niels is docent in de Summerschool Contemporary and International Conflict Management, waarin hij college geeft over Rebel Governance and External Intervention in Civil War.

Gegenereerd op 2017-09-26 11:09:11
Nevenfuncties

Guest editor of a special section in the Civil Wars journal, together with prof. Georg Frerks and prof. Nelson Kasfir (emiritus).

Over the past years Niels has carried out projects for the Dutch Ministry of Foreign Affairs, Dutch Ministry of Security and Justice, German Universität der Bundeswehr in München, and PAX for Peace.

Gegenereerd op 2017-09-26 11:09:11
Volledige naam
N.M. Terpstra MA Contactgegevens
Drift 6

Drift 6
Kamer 1.02.B
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6471
Postadres
Drift 6
3512 BS    UTRECHT
Gegenereerd op 2017-09-26 11:09:11
Laatst bijgewerkt op 18-07-2017