Profiel

Niels Terpstra is promovendus bij Conflict Studies binnen het departement Geschiedenis Internationale Betrekkingen (GIB).

Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar het gedrag van gewapende groeperingen in intra-statelijke conflicten.  In zijn onderzoek richt hij zich op de relaties tussen burgers en rebellengroeperingen en vormen van bestuur die in door rebellen gecontroleerd gebied kunnen ontstaan. Zijn geografische focus is Zuid-Azië, met name Afghanistan, Sri Lanka en Nepal.

In juni 2016 heeft Niels de nationale NWO talentenbeurs ontvangen voor promoties in de Geesteswetenschappen. Hiermee kan hij vier jaar aan zijn project werken dat de titel heeft: 'Waarom verlenen burgers medewerking aan een rebellengroepering? Op zoek naar een beter begrip van rebellenbestuur en legitimeringsprocessen tijdens burgeroorlog.'

In 2014 heeft de faculteit Geesteswetenschappen van de UU zijn masterscriptie bekroond met de jaarlijkse masterscriptieprijs in de categorie 'sociale relevantie'. In 2013 ontving Niels al de 2-jaarlijkse J.C. Baak scriptieprijs van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Beide prijzen werden uitgereikd voor de masterscriptie: 'The Dynamics of Justice Provision in the Context of Irregular Warfare and Legal Pluralism: Why a majority of the Afghan population in Kunduz continues to use informal justice despite international-led judicial reform'. 

Gegenereerd op 2018-03-21 16:08:05
Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Terpstra, N.M. (19-01-2018). Introduction: Armed Groups and Multi-layered Governance. Civil Wars, 19 (3), (pp. 257-278).
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Terpstra, N.M. (14-09-2017) Participant EISA - 11th Pan-European Conference on International Relations Barcelona (13-09-2017 - 16-09-2017) Presented a paper on: The Emergence of the Taliban Rule in Kunduz: Contextual Opportunities, Coercion, Capital, and Connections.
van Rossem, J.W.C., Noordegraaf, M., Schiffelers, Marie-Jeanne, Douglas, S.C., Terpstra, N.M., de Graaf, B.A. & Kummeling, H.R.B.M. (01-12-2017). Nood breekt wet? Terroristische dreiging, noodtoestand en maatschappelijke effecten. (166 p.). Utrecht: WODC.
Terpstra, N.M. (01-06-2017) Participant Politicologenetmaal, Universiteit Leiden, 1-2 June 2017 Leiden (01-06-2017 - 02-06-2017) Presented a paper on: Opportunity Structures and Insurgent Power Consolidation:: Towards a better understanding of the Taliban’s upsurge in Kunduz, Afghanistan, 2011 – 2015.
  2017 - Overige resultaten
Terpstra, N.M. (14-09-2017). The Emergence of the Taliban Rule in Kunduz - Contextual Opportunities, Coercion, Capital, and Connections. (25 p.).
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Dirkx, A.L. & Terpstra, N.M. (16-07-2016). Niet-statelijke actoren in gewapende conflicten. In E.R. Muller, G.E. Frerks & B.A. de Graaf (Eds.), Conflict: over conflict en conflictbeheersing (pp. 369-388) (19 p.). Wolters Kluwer.
  2016 - Vakpublicaties
Terpstra, N.M. & Frerks, G.E. (28-09-2016). Rebel Governance: the cases of the LTTE and Hezbollah. (8 p.). Utrecht Univerity.
  2016 - Overige resultaten
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Terpstra, N.M. (25-09-2015) Invited speaker 9th Pan-European Conference on International Relations Giardini Naxos (23-09-2015 - 26-09-2015) Presented the conference paper "Rebel Governance in Sri Lanka’s ‘Uncleared’ Territories during the 1990s and 2000s".
Duyvesteyn, I.G.B.M., Frerks, G.E., Kistemaker, B., Stel, N.M. & Terpstra, N.M. (2015). Reconsidering Rebel Governance. African Frontiers - Insurgency, Governance and Peacebuilding in Postcolonial states (pp. 31-41) (10 p.). Farnham: Ashgate.
  2015 - Vakpublicaties
Fumerton, M.A., Frerks, G.E., Terpstra, N.M. & Dirkx, A.L. (2015). Independent Quality Assurance Team's (IQAT) Evaluation Report of the "2014 Final Assessment of the Dutch Integrated Police Training Mission in Kunduz, Afghanistan". (8 p.). CPAU.
  2015 - Overige resultaten
  2014 - Vakpublicaties
Terpstra, Niels, Willems, Rens, Frerks, Georg & Chang Pico, Tomás (04-08-2014). What the New Deal can learn from the Human Security Approach - Scoping study on human security: a multi-level grounded approch towards the New Deal. (53 p.). The Hague: Knowledge Platform Security & Rule of Law.
  2014 - Overige resultaten
Terpstra, N.M. 02-09-2014 Recipient MA Faculty Thesis Prize - most social relevance Utrecht University
  2013 - Overige resultaten
Terpstra, N.M. 29-11-2013 Recipient J.C. Baak MA Thesis Prize Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-03-21 16:08:05

Niels zijn promotie richt zich op rebellengroeperingen in Zuid-Azië: de Taliban in Afghanistan; de Tamil Tijgers in Sri Lanka en de Maoïstische rebellenbeweging in Nepal. Naast militaire capaciteiten creëerden deze rebellengroeperingen ook civiele bestuursorganen. Door het opzetten van een politie- en rechterlijke macht en het geven van onderwijs namen ze reguliere overheidstaken op zich. De centrale vraag is: waarom burgers uit deze landen medewerking verleenden aan deze groeperingen? Heeft het ontstaan van deze ‘rebellenoverheden’ een effect gehad op de medewerking van burgers en de legitimiteit van deze groeperingen al dan niet bevorderd?

Lopende onderzoeksprojecten:

De noodtoestand tijdens terroristische dreigingen

Afgeronde onderzoekprojecten:

Rebel governance

Assessment of the Dutch Integrated Police Training Mission in Kunduz, Afghanistan

Gegenereerd op 2018-03-21 16:08:05
Op dit moment verzorgt Niels Terpstra MA de volgende cursus(sen):
CodeBeschrijvingV/DNiveauECTS
CS2V14001 Ges-Conflict Analysis V 2 7,5

Niels is docent in de Summerschool Contemporary and International Conflict Management, waarin hij college geeft over Rebel Governance and External Intervention in Civil War.

Gegenereerd op 2018-03-21 16:08:05
Nevenfuncties

Guest editor of a special section in the Civil Wars journal, together with prof. Georg Frerks and prof. Nelson Kasfir (emiritus).

Over the past years Niels has carried out projects for the Dutch Ministry of Foreign Affairs, Dutch Ministry of Security and Justice, German Universität der Bundeswehr in München, and PAX for Peace.

Gegenereerd op 2018-03-21 16:08:05
Volledige naam
N.M. Terpstra MA Contactgegevens
Drift 6

Drift 6
Kamer 1.02.B
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6471
Gegenereerd op 2018-03-21 16:08:05
Laatst bijgewerkt op 20-12-2017