Dr. N.E. (Nina) Rosa

Onderzoeker
Multimedia
Docent
Multimedia
n.e.rosa@uu.nl

Nina Rosa is onderzoeker en docent in de Multimedia groep van de Interactie divisie. Eerder onderzocht ze multimodale interactie in zowel virtual als augmented reality, en boventallige lichaamsillusies en -ervaringen in augmented reality. Recent heeft ze andere onderwerpen bestudeerd die te maken hadden met persoonlijke interesses, namelijk consumentenafwegingen voor milieuvriendelijk gedrag met betrekking tot consumptie, en met name op het gebied van voedingskeurmerken, bestrijdingsmiddelen, microplastics, en klimaatadaptieve tuinen. Haar huidige onderzoek bekijkt hoe interactieve technologiën kunnen milieuvriendelijk gedrag teweeg kunnen brengen, door te begrijpen welke ervaringsgerelateerde en technische aspecten van deze technologiën het best ingezet kunnen worden om enerzijds te voldoen aan de informatie behoefte van verschillende groepen consumenten, en anderzijds om verschillende vormen van ervaren distantiëring die vaak voorkomen bij milieu- en klimaatgerelateerde problemen te herzien.