Dr. Nathanje Dijkstra

Promovendus
Cultuurgeschiedenis
Onderzoeker
Cultuurgeschiedenis
n.d.dijkstra@uu.nl

Publicaties

2022

Wetenschappelijke publicaties

Dijkstra, N. (2022). The incapacity to work as moving target. Exploring the possibilities of praxiography for analysing realities of disability in history. Tijdschrift voor Genderstudies, 25(1), 59-78. https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/TVGN2022.1.004.DIJK

Populariserende publicaties

Dijkstra, N. (2022, Apr 28). Als kinderen over voeding leren dat alleen gezond of ongezond eten telt, liggen schuld en schaamte op de loer. Een recept voor eetstoornissen. Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-suikerklontjes-tellen-en-een-verbod-op-friet-voor-jongeren-helpt-dat~b47e4db7/

2016

Wetenschappelijke publicaties

Ruberg, W. G., & Dijkstra, N. D. (2016). De forensische wetenschap in Nederland (1800-1930): een terreinverkenning. Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps-en Universiteitsgeschiedenis, 9(3), 121-143. https://doi.org/10.18352/studium.10132

2012

Wetenschappelijke publicaties

Dijkstra, N. (2012). Wonder der natuur of wonder der cultuur? Over de theoretische benadering van lichamelijk gehandicapten in de studie naar de negentiende-eeuwse freakshow. Skript. Historisch Tijdschrift, 33(3), 132-143.