Naomi van de Pol rondde in 2020 haar bachelor Rechtsgeleerdheid af aan de Universiteit Utrecht en tevens haar bachelor Liberal Arts and Sciences aan University College Utrecht (magna cum laude). In 2021 behaalde zij aan de Universiteit Utrecht haar master Strafrecht (cum laude).

Tijdens haar studie deed Naomi ervaring op als kwaliteitscommissaris bij Rechtswinkel Arnhem en liep zij stage bij de penitentiaire kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Sinds 2021 is Naomi als promovenda werkzaam aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. Haar onderzoeksinteresses liggen op het gebied van strafrecht, grond- en mensenrechten en (neuro)technologie.