Naomi van de Pol is sinds november 2021 als promovenda verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. Haar promotieonderzoek is onderdeel van het Vici-project Law and Ethics of Neurotechnology in Criminal Justice (LENC). Naomi verricht onderzoek naar de fundamentele rechten die spelen bij het gebruik van neurotechnieken om recidive te voorspellen en te voorkomen in het strafrecht. Het onderzoek wordt begeleid door prof. dr. Gerben Meynen, prof. mr. dr. Johannes Bijlsma en prof. dr. Antoine Buyse.