Sleutelpublicaties

van Koppen, J. M., Barbiers, L. C. J., Corver, N. F. M., & Bennis, H. (2016). Microcomparative Morphosyntactic Research (MIMORE): Mapping partial grammars of Flemish, Brabantish and Dutch. Lingua, 178, 5-31. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2015.10.018
van Koppen, J. M. (2017). Complementizer Agreement. In M. Everaert, & H. van Riemsdijk (Eds.), The Wiley-Blackwell Companion to Syntax: Second Edition (2 ed., pp. 923-962). Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118358733.wbsyncom061

Publicaties

2022

Wetenschappelijke publicaties

Dietz, F., van Koppen, M., van de Poppe, C., Schraagen, M., & Wall, J. (2022). Cross-disciplinary approaches to linguistic variation in Early Modern West Germanic. Journal of Historical Syntax, 1-23. [1].

Vakpublicaties

Dietz, F., van Koppen, M., Schraagen, M., & Wall, J. (2022). Special issue: Cross-disciplinary approaches to linguistic variation in Early Modern West Germanic. Journal of Historical Syntax, 6(13-18).

Populariserende publicaties

Cornips, L., van Eerdenburg, F., van Koppen, M., van Erp, L., & Theunissen, B. (2022). Onze melkkoe, letterlijk en figuurlijk. In P. Martens, M. Reesink, & K. Soeters (Eds.), Dierzaamheid: Duurzaam samenleven met dieren (pp. 60-84). Noordboek.
van Craenenbroeck, J., & van Koppen, M. (2022). Variatie van onderwerpen en onderwerpen van variatie. In M. van Oostendorp, & S. Wolff (Eds.), Het dialectendoeboek: : De schatkamer van 90 jaar Meertens Instituut (pp. 49-54). Sterck & De Vreese.

2021

Wetenschappelijke publicaties

Doreleijers, K., van Koppen, M., & Swanenberg, J. (2021). De dynamiek van geslachtsmarkering in de Noord-Brabantse dialecten. Taal en tongval, 72(1), 69-116.
Leenders, G., de Graaff, R., & van Koppen, M. (2021). Niederländisch-, Englisch- und Deutschlehrer über den Nutzen von linguistischen Konzepten im Grammatikunterricht. Germanistische Mitteilungen, 47(47), 121 - 167 .
Leenders, G., de Graaff, R., & van Koppen, M. (2021). Hoe meet je bewuste taalvaardigheid? Grammaticaal redeneren in de vakken Nederlands, Engels en Duits. Pedagogische Studiën, 98(1), 67-93. [5]. https://pedagogischestudien.nl/search?identifier=721599

Populariserende publicaties

de Tier, V., van Koppen, M., Ooms, M., De Vogelaer, G., & Swanenberg, J. (2021). Wie zegt wat waar? Regionale taal in Nederland en Vlaanderen. Genootschap Onze Taal.
Doreleijers, K., van Koppen, M., & Swanenberg, J. (2021). Tebbie nou op je muil, joh? Lokale taal in een mondiale pandemie. In M. van Oostendorp, & S. Wolff (Eds.), Viraal Nederland: Taal en cultuur van de eerste golf (pp. 40-51). Sterck & De Vreese.

2020

Wetenschappelijke publicaties

van Koppen, M. (2020). Complementizer Agreement. In M. Putnam, & B. R. Page (Eds.), The Cambridge Handbook of Germanic Linguistics (pp. 313-336). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108378291
Diercks, M., van Koppen, M., & Putnam, M. (2020). Agree probes down: Anaphoric feature valuation and phase reference. In P. Smith, J. Mursell, & K. Hartmann (Eds.), Agree to Agree: Agreement in the Minimalist Programme (pp. 347-389). Language Science Press.

2019

Wetenschappelijke publicaties

van Koppen, M., & van Craenenbroeck, J. (2019). Clause-initial subject doubling in Dutch dialects: (Or: Liliane was right after all) . In Mapping Linguistic Data: : Essays in honour of Liliane Haegeman https://biblio.ugent.be/publication/8625919
Doreleijers, K. G. A., van Koppen, M., & Nortier, J. M. (2019). Lidwoordomissie in Moroccan Flavored Dutch: Kale nomina in eentalige Nederlandse uitingen. Nederlandse Taalkunde/Dutch Linguistics, 23(3), 291-322. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2019.3.002.DORE
Cornips, L., & van Koppen, J. M. (2019). Embodied grammar in Dutch dairy cows. Poster session presented at Animal linguistics: take the leap, Paris, France.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/390891/poster_parijs_17_juni_2019.pdf?sequence=1
van Craenenbroeck, J., van Koppen, J. M., & van den Bosch, A. (2019). A quantitative-theoretical analysis of syntactic microvariation: Word order in Dutch verb clusters. Language, 95( 2), 333-370. https://doi.org/10.1353/lan.2019.0033

Vakpublicaties

Leenders, G. P. M., de Graaff, H. C. J., & van Koppen, J. M. (2019). Verschillen de grammaticale concepten in het moedertaalonderwijs (Nederlands) en het vreemdetalenonderwijs (Duits en Engels)? In A. Mottart, & S. Vanhooren (Eds.), 33ste HSN conferentie: Onderwijs Nederlands (pp. 336-341). (Conferentie Onderwijs Nederlands; Vol. 33). HSN Onderwijs conferentie Nederlands. https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/verschillen-de-grammaticale-concepten-in-het-moedertaalonderwijs-nederlands-en-het-vreemdetalenonderwijs-duits-en-engels/
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/391807/bijdrage_HSN_bundel_Gijs_Leenders_preprint.docx?sequence=4

2018

Wetenschappelijke publicaties

Schraagen, M. P., Dietz, F. M., & van Koppen, J. M. (2018). Linguistic and Sociolinguistic Annotation of 17th Century Dutch Letters. In N. Calzolari (Ed.), Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (pp. 1146-1152). European Language Resources Association (ELRA). https://aclanthology.info/papers/L18-1184/l18-1184
Corver, N. F. M., & van Koppen, J. M. (2018). Dutch. In J. Van Craenenbroeck, & T. Temmerman (Eds.), The Oxford Handbook of Ellipsis (pp. 721-764). Oxford University Press.
Corver, N. F. M., & van Koppen, J. M. (2018). Pronominalization and variation in Dutch demonstrative and possessive expressions. In M. Coniglio, A. Murphy, E. Schlachter, & T. Veenstra (Eds.), Atypical demonstratives.: Syntax, semantics and pragmatics. (pp. 57-93). (Linuistische Arbeiten; Vol. 568). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110560299-003
Odijk, J., Dimitriadis, A., Klis, M. V. D., Koppen, M. V., Otten, M., & Veen, R. V. D. (2018). The AnnCor CHILDES Treebank. In N. Calzolari, K. Choukri, C. Cieri, T. Declerck, S. Goggi, K. Hasida, H. Isahara, B. Maegaard, J. Mariani, H. Mazo, A. Moreno, J. Odijk, S. Piperidis, & T. Tokunaga (Eds.), Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018), Miyazaki, Japan (pp. 2275-2283). European Language Resources Association (ELRA). http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2018/pdf/223.pdf

2017

Wetenschappelijke publicaties

van der Wouden, T., Bouma, G., van de Camp, M., Koppen, M. V., Landsbergen, F., & Odijk, J. (2017). Enriching a Scientific Grammar with Links to Linguistic Resources: The Taalportaal. In J. Odijk, & A. V. Hessen (Eds.), CLARIN in the Low Countries (pp. 299-310). Ubiquity Press. https://doi.org/10.5334/bbi.24
van Koppen, J. M. (2017). Complementizer Agreement. In M. Everaert, & H. van Riemsdijk (Eds.), The Wiley-Blackwell Companion to Syntax: Second Edition (2 ed., pp. 923-962). Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118358733.wbsyncom061
Tjong Kim Sang, E., Bollman, M., Boschker, R., Casacuberta, F., Dietz, F. M., Dipper, S., Domingo, M., van der Goot, R., van Koppen, J. M., Ljubešić, N., Östling, R., Petran, F., Pettersson, E., Scherrer, Y., Schraagen, M. P., Sevens, L., Tiedeman, J., Vanallemeersch, T., & Zervanou, K. (2017). The CLIN27 Shared Task: Translating Historical Text to Contemporary Language for Improving Automatic Linguistic Annotation. Computational Linguistics in The Netherlands journal, 7, 53-64. https://clinjournal.org/clinj/article/view/68
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/360876/04.clin27_shared_task.pdf?sequence=1
Schraagen, M. P., Dietz, F. M., van Koppen, J. M., & Kramer, I. (2017). Corpus enrichment for 17th century Dutch: a pilot study. In Proceedings of DHBenelux 2017: Tuesday (pp. 68-71). [L-3] Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/356059/Schraagen_DHBenelux_2017.pdf?sequence=1
Schraagen, M. P., van Koppen, J. M., & Dietz, F. M. (2017). Data-driven Morphology and Sociolinguistics for Early Modern Dutch. In G. Bouma, & Y. Adesam (Eds.), NEALT Proceedings Series: Proceedings of the NoDaLiDa 2017 Workshop on Processing Historical Language (Vol. 32, pp. 47-53). Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/356058/Schraagen_NoDaLiDa_2017.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Dietz, F. M., & van Koppen, J. M. (2017). Hoe de taaldynamiek van de Gouden Eeuw kan bijdragen aan bewuste geletterdheid. Vaktaal, 30(4), 17-19.
Dietz, F. M., & van Koppen, J. M. (2017). Rappers van de Gouden Eeuw: Integratie van taalkunde en historische letterkunde in het onderzoek en op school. In A. Mottart (Ed.), 31ste HSN Conferentie Onderwijs Nederlands (pp. 309-313). (Het schoolvak Nederlands; Vol. 31). Skribis.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/382183/rappers.pdf?sequence=1

Overige resultaten

van Koppen, J. M., & van Craenenbroeck, J. (2017). A micro-perspective on variation and universals. 1-6. Paper presented at Variation and Universals, Crecchio, Italy. http://docs.wixstatic.com/ugd/eb804f_fd2a5782bfab46388b4cb246328ffbb1.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/359546/eb804f_fd2a5782bfab46388b4cb246328ffbb1.pdf?sequence=1
Schraagen, M. P., Dietz, F. M., van Koppen, J. M., & Zervanou, K. (2017). Modernizing historical Dutch: the UU system. Poster session presented at CLIN 2017, Leuven, Belgium.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/356085/clin_poster.pdf?sequence=1
Schraagen, M. P., Dietz, F. M., van Koppen, J. M., van Engeland, J., & van de Poppe, C. J. (2017). Language Sciences Day: Language Dynamics in the Dutch Golden Age: linguistic and socio-cultural aspects of intra-author variation. Poster session presented at Language Science Day, Utrecht University, Utrecht, Netherlands.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/356084/languagesciencesday_poster.pdf?sequence=1
Otten, M., Veen, R. V. D., Dimitriadis, A., Hussaarts, P., Koppen, M. V., & Odijk, J. (2017). Annotate your child: Interpreting and annotating Dutch data from spoken child language. Poster session presented at Digital Humanities Benelux Conference , Utrecht, Netherlands.
Otten, M., Veen, R. V. D., Dimitriadis, A., Hussaarts, P., Koppen, M. V., & Odijk, J. (2017). Annotate your child: Interpreting and annotating Dutch data from spoken child language. Poster session presented at Language Science Day, Utrecht, Netherlands.

2016

Wetenschappelijke publicaties

van der Wouden, T., Bouma, G., van de Camp, M., van Koppen, J. M., Landsbergen, F., & Odijk, J. E. J. M. (2016). Enriching a Grammatical Database with Intelligent Links to Linguistic Resources. In K. De Smedt (Ed.), Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2015 (Vol. 123, pp. 108-117). [009] (Linköping Electronic Conference Proceedings; Vol. 123). Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet. http://www.ep.liu.se/ecp/article.asp?issue=123&article=009
van Koppen, J. M., Barbiers, L. C. J., Corver, N. F. M., & Bennis, H. (2016). Microcomparative Morphosyntactic Research (MIMORE): Mapping partial grammars of Flemish, Brabantish and Dutch. Lingua, 178, 5-31. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2015.10.018
van Koppen, J. M., & de Belder, M. N. R. (2016). One module, different levels of merge: ANN-compounds in Dutch. Studia Linguistica, 70(1), 1-33. https://doi.org/10.1111/stul.12040

Overige resultaten

Dietz, F. M., & van Koppen, J. M. (2016). Negation in the letters of P.C. Hooft. Paper presented at Grote Taaldag, Utrecht, Netherlands.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396498/Tin_dag_presentatie_DEF.pptx?sequence=1
van Koppen, J. M., & van Craenenbroeck, J. (2016). Microvariation and parameter hierarchies. Paper presented at Comparative Germanic Syntax Workshop, Stellenbosch, South Africa.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/346331/handout_cgsw.pdf?sequence=1
van Koppen, J. M., & van Craenenbroeck, J. (2016). Qualitatively and Quantitatively Correlating Microvariation parameter interactions in Dutch dialects. Paper presented at Cambridge Comparative Syntax, Cambridge, United Kingdom.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/346330/handout_camcos_complete.pdf?sequence=1
van Craenenbroeck, J., & van Koppen, J. M. (2016). A microparameter in a nanoparametric world. Poster session presented at GLOW, Goettingen, Germany.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/345702/poster_glow2016.pdf?sequence=1
Scholten, J., Corver, N. F. M., & van Koppen, J. M. (2016). Are(n't) my data compatible with those? Some methodological issues in the micro-comparative study of pronominals and demonstratives. Paper presented at Dealing with bad data in linguistic theory, Amsterdam.
Dietz, F. M., van Koppen, J. M., van Engeland, J., van de Poppe, C. J., & Schraagen, M. P. (2016). Language Dynamics in the Dutch Golden Age: Linguistic and socio-cultural aspects of intra-author variation. Poster session presented at Digital Humanities Community Event, Utrecht, Netherlands.

2015

Wetenschappelijke publicaties

Bouma, G., van Koppen, J. M., Landsbergen, F., Odijk, J. E. J. M., van der Wouden, T., & van de Camp, M. (2015). Enriching a Descriptive Grammar with Treebank Queries. Proceedings of the Fourteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT14), 14, 13-25. http://tlt14.ipipan.waw.pl/files/4614/5063/3858/TLT14_proceedings.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/354784/Bouma_et_al_TLT14.pdf?sequence=1

Overige resultaten

van Koppen, J. M., Barbiers, L. C. J., Corver, N. F. M., & Bennis, H. (2015). Grammars on the map: Flemish, Brabantish and Dutch. Paper presented at Comparative Germanic Syntax Workshop, Chicago, United States.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/326612/CGSWChicago.pdf?sequence=1
van Koppen, J. M., & van Craenenbroeck, J. (2015). Lexical items moving up the tree: grammaticalization of ECM-verbs in Dutch (dialects).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396788/conference_poster_5.pdf?sequence=1
Bouma, G., van der Wouden, T., Odijk, J. E. J. M., Landsbergen, F., van Koppen, J. M., & van de Camp, M. (2015). Enriching a Descriptive Grammar with Treebank Queries. Paper presented at International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories 14, Warsaw, Poland. http://tlt14.ipipan.waw.pl/programme/

2014

Populariserende publicaties

van Koppen, M. (2014). Global Dutch. In E. Besamusca, & J. Verheul (Eds.), Discovering the Dutch: On culture and society in The Netherlands (pp. 235-247). Amsterdam University Press, Uitgeverij Salomé.

2013

Wetenschappelijke publicaties

Corver, N. F. M., van Koppen, J. M., & Kranendonk, H. P. (2013). De nominale woordgroep vanuit dialectvergelijkend perspectief: Variaties en generalisaties. Nederlandse taalkunde.
van Koppen, J. M., & Hoekstra, E. (2013). Holland and Utrecht: Morphology and Syntax. In F. Hinskens, & J. Taeldeman (Eds.), Language and Space (pp. 418-442). Mouton de Gruyter.
van Koppen, J. M., Corver, N. F. M., & Kranendonk, H. P. (2013). De nominale woordgroep vanuit dialectver­gelijkend perspectief. Nederlandse taalkunde, 18(2), 107-138.

2012

Wetenschappelijke publicaties

van Koppen, J. M., & de Belder, M. (2012). Weinig voorspellends of verklarende: een antwoord op de constructie-afhankelijke morfologie van Booij. Nederlandse taalkunde, 17(2012-2), 310-318.
van Koppen, J. M. (2012). The distribution of phi-features in pronouns. Natural Language & Linguistic Theory, 30(1), 135-177.
van Koppen, J. M., & Haegeman, L. (2012). Complementizer agreement and the relation between T and C. Linguistic Inquiry, 43(3), 441-454.

Overige resultaten

van Koppen, J. M., Corver, N. F. M., Barbiers, L. C. J., & Bennis, H. (2012). Grammars on the map. Flemish, Brabantish and Dutch. Paper presented at Edisyn (Workshop European Dialect Syntax VII), Zürich, Switzerland.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396572/EdisynZurich2015_2.pptx?sequence=1
van Koppen, J. M., & de Belder, M. (2012). One module, different levels of merge: AN(N) compounds in Dutch. Paper presented at BCGL 2012, Brussel, CRISSP.
van Koppen, J. M. (2012). NPE or NPP. Paper presented at Leipzig Colloquium, Leipzig.
van Koppen, J. M., Putnam, M., & Diercks, M. (2012). Upward- vs. downward-probing Agree: Defining a single feature- valuation relation. Paper presented at WCCFL, Santa Cruz, USA.

2011

Wetenschappelijke publicaties

van Koppen, J. M., & Putnam, M. (2011). All there is to know about the alls-construction. Journal of Comparative Germanic Linguistics, 14(2), 81-109.
van Koppen, J. M., & Corver, N. F. M. (2011). Micro-diversity in Dutch interrogative DPs. A case study in the (dis)continuous 'wat voor 'n N'-construction. In P. Sleeman, & H. Perridon (Eds.), The Noun Phrase in Romance and Germanic: Structure, Variation and Change John Benjamins.
Corver, N. F. M., & van Koppen, J. M. (2011). NP-ellipsis with adjectival remnants: a micro-comparative perspective. Natural Language & Linguistic Theory, 29(2), 371-421.

2010

Wetenschappelijke publicaties

Corver, N. F. M., & van Koppen, J. M. (2010). Over lidwoorden en voornaamwoorden in de Nederlandse dialecten. In J. de Caluwe, & J. van Keymeulen (Eds.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent (pp. 127-140). Academia Press Universiteit Gent.
van Koppen, J. M. (2010). Subjectverdubbeling: heranalyse of analogie? Nederlandse taalkunde, 15(3), 331-335.
Aboh, E., Corver, N. F. M., Dyakonova, M., & van Koppen, J. M. (2010). DP-internal information structure: Some introductory remarks. Lingua, 120(4), 782-801.
Corver, N. F. M., & van Koppen, J. M. (2010). Ellipsis in Dutch possessive noun phrases: a micro-comparative approach. The Journal of Comparative Germanic Linguistics, 13, 99-140.

2009

Wetenschappelijke publicaties

van Koppen, J. M., & Putnam, M. (2009). C-agreement or something close to it: Some thoughts on the 'alls-construction'. In A. Alexiadou, J. Hankamer, T. McFadden, & J. Nuger (Eds.), Advances in Comparative Germanic Syntax (pp. 41-59). Benjamins.
van Koppen, J. M., & Corver, N. F. M. (2009). Let's focus on NP-ellipsis. Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik, 48, 3-26. http://gagl.eldoc.ub.rug.nl/root/2009-48/2009-48-01/

2008

Wetenschappelijke publicaties

van Koppen, J. M. (2008). Pronominal doubling in Dutch dialects. In S. Barbiers, & M. Lekakou (Eds.), Microvariations in syntactic doubling Emerald.
van Koppen, J. M., & Botma, B. (2008). Linguistics in the Netherlands. John Benjamins.
van Koppen, J. M., & Cremers, C. (2008). Boolean Agreement in Tegelen Dutch. Lingua, 118(8), 1064-1079.
van Koppen, J. M. (2008). Agreement with coordinated subjects: a comparative perspective. Linguistic Variation Yearbook, 7, 121-161.

2007

Wetenschappelijke publicaties

van Koppen, J. M. (2007). Agreement with the internal structure of copies of movement. In N. Corver, & J. Nunes (Eds.), The copy theory of movement (pp. 327-350). John Benjamins - Linguistik Aktuall/linguistics today 107.
Los, B., & van Koppen, J. M. (2007). Linguistics in the Netherlands. John Benjamins.

2006

Wetenschappelijke publicaties

Barbiers, S., & van Koppen, J. M. (2006). Een plaats voor tijd in het middenveld van het Nederlands. Taal en tongval. Themanummer, 19, 24-39.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/316737/19.pdf?sequence=1
van Koppen, J. M. (2006). A new view on First Conjunct Agreement: evidence from Dutch dialecs. In J. da Costa, & M. Silva (Eds.), Studies on agreement Benjamins.

2005

Populariserende publicaties

van Koppen, J. M., & Rigterink, M. (2005). Waffere?? Een onderzoeksproject naar syntactische variatie in het Nederlands. Nednr. Tijdschrift van Nedwerk, Alumnivereniging Utrechtse Neerlandici, zomer(101), 20-22.