Dr. M. (Michiel) van Harskamp

Dr. M. (Michiel) van Harskamp

Onderzoeker
Freudenthal Instituut
Science Education
m.vanharskamp@uu.nl

Michiel verworf succesvol middelen waarmee hij zijn promotieonderzoek kon financieren (NRO, onder projectnummer 40.5.18540.030). Dit onderzoek duurde vier jaar (van 2019 tot 2023) en ging over duurzaamheidsvraagstukken en milieubewust burgerschap in de onderbouw van het VO. Hierbij werkte Michiel samen met zes docenten (biologie, scheikunde, NASK) van scholen uit de regio Utrecht in een Lesson Study team. Zij ontwikkelden, observeerden, en onderzochten samen lessen (modules, inclusief docentenhandleidingen, beschikbaar in het Nederlands en Engels) gebaseerd op Socio-Scientific Inquiry-Based Learning. 

Zijn proefschrift dat uit dit project voortkwam, getiteld “Ask, Find out, and Act”, is hier te vinden.

Momenteel werkt Michiel als postdoctoraal onderzoeker in het door de EU gefinancierde IMP>ACT-project, waar hij samenwerkt met universiteiten en andere organisaties in zeven landen in Europa. Het consortium richt zich op het ontwikkelen van een assessment framework voor duurzaamheid- en klimaateducatie.