Dr. Marije van Braak

Universitair docent
Taal en communicatie
Language and education
m.vanbraak@uu.nl

Co-voorzitter onderzoekscommunity 'Volwasen worden in een veranderende wereld', Dynamics of Youth (https://www.uu.nl/onderzoek/dynamics-of-youth/onderzoek/communities/becoming-adults-in-a-changing-world)

Vice-voorzitter AWIA (Anéla Werkgroep Interactie-Analyse)

Lid van Projectgroep Actualisatie Landelijk Opleidingsplan Huisartsopleiding