Prof. dr. Maarten van Bottenburg

Hoogleraar
Sport Matters
Sport en Society
030 253 1573
m.vanbottenburg@uu.nl
Projecten
Project
Een vliegwiel voor de regio Utrecht: partnerschap Universiteit Utrecht en FC Utrecht (2 deelprojecten) 01-08-2022 tot 31-07-2024
Algemene projectbeschrijving

Universiteit Utrecht en FC Utrecht zijn een partnerschap aangegaan om de brede groeiambitie van stad en regio vorm te geven. Het partnerschap start met twee onderzoeksprojecten: (1) team performance en team spirit, (2) community building.

Het eerste project beoogt een bijdrage te leveren aan de human capital agenda van Utrecht: een regio waarin ieder talent op de juiste plek komt en de tijd krijgt zich te ontwikkelen en duurzaam in te zetten. Vanuit de lessons learned van FC Utrecht ontwikkelen (en delen) we kennis en ontwikkelen we tools die andere organisaties ook handvatten kunnen geven. Dit onderzoek staat onder leiding van dr. Marian Thunnissen.

Het tweede project is gericht op het versterken van de publieke waarde creatie door FC Utrecht. Daarmee beoogt het bij te dragen aan het verkleinen van de kloof in participatie en gezondheid tussen rijke en arme wijken en daarmee het versterken van gezond stedelijk leven in Utrecht. Dit onderzoek staat onder leiding van prof. dr. Frank van Eekeren.

Het overall project wordt aangestuurd door Frank van Eekeren. Lees hier meer over het project.

Rol
Uitvoerder
Financiering
1e geldstroom
Afgesloten projecten
Project
Institutions as bad barrels: criminal undermining of sport clubs 01-04-2020 tot 31-08-2022
Algemene projectbeschrijving

Undermining crime is a hot topic in Dutch public administration, policy and media. The mixing of the 'under- and upperworld’, is seen as a societal problem and a creeping threat of the integrity of public administration and its institutions. There is ongoing reporting and evidence that a significant amount of these criminal activities is taking place in and around sport, including a growing concern that undermining crime takes place at the local, amateur sport club level.

The objectives of the project are twofold:
1) Understanding the processes and impact of undermining crime in local sport clubs from the perspective of sport organizations better, by focusing on structural, cultural, social and geographical indicators;
2) Develop input for interventions, such as trainings/workshops, and stimulate discussions on how to deal with and prevent clubs from undermining crime and related integrity issues that emerge in sport.


We focus on a sample of sport clubs, in which processes and mechanisms related to criminal infiltration will be studied by using a mixed methods approach.

Rol
Uitvoerder
Financiering
1e geldstroom Vanuit UU focusgebied Sport & Society
Project
Evidence-based Prevention Of Sporting-related Match-fixing (EPOSM) 10-01-2020 tot 10-01-2022
Algemene projectbeschrijving

The goal of the EPOSM study is to enable a very rich and nuanced view on (sporting-related) match-fixing in different sports and cultures. Next to the prevalence of sporting-related match-fixing, the project aims to gain insights into (1) the characteristics of people who have been confronted with match-fixing, (2) moral and social psychological variables which could explain the process and attitude towards match-fixing, and (3) the current preventive approach against match-fixing in sport clubs. 

Additionally, the study results will be used to develop country specific action plans and workshops against match-fixing. In this way, the EPOSM project aims to (1) raise awareness about the prevalence of sporting-related match-fixing, (2) stimulate moral judgment regarding sporting-related match-fixing, and (3) share and transfer this knowledge.

The EPOSM project is an Erasmus+ Collaborative partnership in the field of sport, co-funded by the European Union, between academic and on-the-field organizations. It started in January 2020 and will run till 2022. The project team consists of: Ghent University (coordinating organisation), Utrecht University (Utrecht School of Governance, Sport & Society), The French Institute for International and Strategic Affairs (IRIS), Play Fair Code, Croatian Olympic Committee, Lausanne University, Loughborough University, Panathlon International, International Centre Ethics in Sport (ICES), Counter Sport Corruption Foundation for Sport Integrity (CSCF), and the Council of Europe (associated partner organisation).

Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - EU Erasmus+
Projectleden
Overige projectleden
  • Stef van der Hoeven (Ghent University)
  • dr. Bram Constandt (Ghent University)
  • prof. dr. Annick Willem (Ghent University)
Project
Innovaties in publiek-private samenwerking: betekenissen voor besluitvomring over multifunctionele sportaccommodaties 01-09-2015 tot 31-08-2018
Algemene projectbeschrijving

Onderzoek naar Innovaties in publiek-private samenwerking bij multifunctionele sportaccommodaties (MFSA’s). Het onderzoek richt zich op de volgende onderzoeksvragen: Welke innovaties doen zich voor binnen deze samenwerking en welke betekenis hebben die voor de besluitvorming over multifunctionele sportaccommodaties? En wat zijn, op basis van wetenschappelijke kennis, concrete aanknopingspunten voor toekomstige investeringen in sportaccommodaties met lagere faalkosten en een hoger maatschappelijk rendement?

Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig Het project is gefinancierd door gemeente Amsterdam, Rotterdam en Alkmaar, Sportfondsen Nederland B.V., Sportcirkels B.V. en Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V.
Project
Het einde van lidmaatschapsrelaties oude stijl? De georganiseerde sport en duurzame sociale bindingen 01-09-2013 tot 01-04-2019
Algemene projectbeschrijving

Samen met 15 sportbonden die meer dan 3,2 miljoen verenigingsleden vertegenwoordigen richt het onderzoeksteam zich op veranderingen in het lidmaatschap van sportverenigingen. Vanuit een multidisciplinaire benadering, waarin geografische, bestuurskundige en sociologische perspectieven worden gecombineerd, wordt onderzocht in hoeverre en op welke wijze mensen zich verbinden aan sportverenigingen en zich hiervoor inzetten; en welke veranderingen zich hierin voordoen. Daarbij zoomt het onderzoek in op verschillen naar regio, naar sociale kenmerken - in het bijzonder leeftijd – en naar tak van sport. Het onderzoek kent een mixed methods research design, gebaseerd op zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden en gekoppeld aan interventie-onderzoek. Het doel van het onderzoek is de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke inzichten over de betekenis van burgerschap, lidmaatschap en ledenorganisaties in de Nederlandse samenleving in het algemeen, en in de georganiseerde sport in het bijzonder. Het doel hiervan is om sportbonden te helpen succesvol in te spelen op bredere maatschappelijke ontwikkelingen die de mate, wijzen en vormen van sociale binding beïnvloeden, zodat zij de maatschappelijke rol van sportverenigingen kunnen vergroten. Ook beoogt het onderzoek een bijdrage te leveren aan het politieke debat over versterking van de sociale cohesie van onze civil society.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Badminton Nederland, Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, Koninklijke Nederlandse Zwembond, Nederlandse Basketbal Bond, Nederlandse Golf Federatie, Nederlandse Judobond, Nederlandse Ski Vereniging, Nederlandse Toerfiets Unie, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Squash Bond Nederland, Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO)

Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO
Overige projectleden
  • Stijn Verhagen (Hogeschool Utrecht)
Project
De voetbalorganisatie en maatschappelijke waardencreatie 01-09-2013 tot 01-09-2017
Rol
Uitvoerder
Financiering
Geen informatie beschikbaar
Project
Sport Policy factors Leading to International Sporting Success (SPLISS) 01-09-2011 tot 01-12-2013
Algemene projectbeschrijving

SPLISS (see http://spliss.net) is a network for international comparative studies on high performance sport. The SPLISS studies are characterised by using existing and newly developed (theoretically well grounded) methods to benchmark national elite sport policies and to measure their competitive position. Furthermore SPLISS aims to increase the social relevance of research in sport by developing theories, methods and strategies to better determine the impact and value of elite sport policies of nations. By disseminating the results amongst performance directors, coaches and policy makers and by searching for practical applications, an important aim is also to reduce the gap between academic research and the information that is relevant for sport management practitioners.

Rol
Promotor & onderzoeksleider
Financiering
3e geldstroom - overig NOC*NSF, Ministerie van VWS, Ernst & Young, Topsport Vlaanderen
Overige projectleden
  • Prof. dr. Veerle de Bosscher (Vrije Universiteit Brussel); Prof. dr. Simon Shibli (Sheffield Hallam University); Prof. dr. Hans Westerbeek (Victoria University)
Project
Between plan and practice: changes in organizational actions within voluntary sport clubs 01-09-2010 tot 01-03-2015
Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig Mede gefinancierd door Ministerie van VWS, NOC*NSF en VSBfonds