Prof. dr. Maarten van Bottenburg

Hoogleraar
Sport Matters
Sport en Society
030 253 1573
m.vanbottenburg@uu.nl

Nevenwerkzaamheden

  • Lid | Taylor & Francis | Onbezoldigd
  • Lid | Jury Boymansprijs | Mulier Instituut | Bezoldigd (Persoonlijk)
  • Lid | Topteam | Sportinnovator | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)
  • Lid | Bestuur | Stichting Waarborgfonds Sport | Onbezoldigd