Dr. Marieke de Vries

Universitair docent
Pedagogiek in Diverse Samenlevingen
m.devries7@uu.nl

Marieke de Vries studeerde klinische neuropsychologie (Drs/MSc) aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar afstuderen werkte ze als kinderpsycholoog bij Bosman GGZ in Utrecht. Vervolgens richtte haar promotieonderzoek zich op (het trainen van) executieve functies bij kinderen met een autismespectrumconditie (ASC). Na haar promotie werkte Marieke als postdoctoraal onderzoeker voor onderzoekszwaartepunt Yield aan de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum en het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Dit project richtte zich op executieve functies bij kinderen met pediatrische aandoeningen. Marieke verhuisde vervolgens naar Maleisië, waar ze werkte als universitair (hoofd)docent aan de University of Nottingham Malaysia, School of Psychology. In 2022 keerde Marieke terug naar Nederland om als universitair docent aan Universiteit Utrecht te werken in het team van prof. dr. Marian Jongmans.

Marieke's belangrijkste onderzoeksinteresse is autisme en de mogelijke link met cultuur. Verschillende factoren die verband houden met autisme, zoals executief functioneren, taal (bijv. meertaligheid), verbeeldingskracht en muziek, kunnen worden beïnvloed door cultuur. Marieke wil onderzoeken hoe cultuur de interpretatie en expressie van, en houding (bijv. stigma) ten opzichte van autistische kenmerken en autisme kan beïnvloeden, en hoe deze factoren verband houden met ouderlijke stress, opvoedingsstijlen en de kwaliteit van leven van gezinnen met autistische kinderen.