Leeropdracht
Instituties voor collectieve actie in historisch perspectief
Benoemingsdatum 01-12-2012
Oratiedatum 30-08-2013
Wetenschappelijke expertises
menselijk kapitaal en economische groei
huwelijkspatronen
rol van vrouwen binnen economische ontwikkeling
markegenootschappen
begijnen
burgerinitiatieven
Gegenereerd op 2018-02-20 10:36:31
Curriculum vitae Download PDF
 • 01/12/2012-...: Full Professor 'Institutions for Collective Action in Historical Perspective', Department of Social and Economic History, Utrecht University
 • 01/04/2010-30/11/2012: Associate Professor, Department of Social and Economic History, Utrecht University
 • 01/09/2004-31/03/2010: Assistant Professor, Research Institute for History and Culture, Utrecht University
 • 01/07/2006-30/09/2006: ‘Theme manager’ for DANS (temporarily detached)
 • October 2003-August 2004: Assistant-ad-interim at the Department of Early Modern History, Ghent University (Belgium)
 • January 2003-June 2003: Visiting Scholar at the International Institute of Social History, Amsterdam
 • February 1999-December 2002: PhD-researcher at the Department of Medieval History, University of Ghent (Belgium) (Project of the National Fund for Scientific research Macht en Plattelandsontwikkeling)
 • June 2001-December 2002: Co-ordinator of the project The Historical GIS of the Belgian Territorial Structure (promotor: Prof. dr. E. Vanhaute) (see: http://www.flwi.ugent.be/hisgis)
 • Academic year 1999-2000: lecturer of Social-economic history, Modern history (practica), Ghent University (Belgium)
 • Academic years 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 (with prof. E. Thoen): lecturer of Historical Cartography and GIS-applications and Environmental History, Ghent University (Belgium)
 • March 1998-January 1999: scientific researcher at the Centre for Sustainable Development (CSD, Prof. R. Doom), Ghent University (Belgium). Project: An integrated approach of chain analysis for chain management of companies (research for the federal government as part of the federal program on sustainable development)
 • October 1997: researcher at the Centrum for the Study of the Flemish Cultural Life for the New Encyclopedia of the Flemish Movement

Full CV: see PDF

Gegenereerd op 2018-02-20 10:36:31
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Störmer, C., Gellatly, C., Boele, A.H. & De Moor, M. (21-12-2017). Long-Term Trends in Marriage Timing and the Impact of Migration, the Netherlands (1650-1899). Historical Life Course Studies, Online first (29 p.).
  2017 - Vakpublicaties
De Moor, M. (2017). Een stad voor vrouwen - Begijnen en begijnhoven in vroegmodern Europa. Jaarboek van het Felix Timmermans-Genootschap (pp. 119-127) (9 p.). Lier: Felix Timmermans-Genootschap.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Laborda Peman, M. & De Moor, M. (2016). History and the commons: A necessary conversation. International Journal of the Commons, 10 (2), (pp. 517-528) (12 p.).
De Moor, M., Lana Berasaín, José Miguel, Laborda Peman, M., van Weeren, R. & Winchester, Angus (2016). Ruling the commons. Introducing a new methodology for the analysis of historical commons. International Journal of the Commons, 10 (2), (pp. 529-588) (60 p.).
Carmichael, S.G., de Pleijt, A.M., van Zanden, J.L. & De Moor, M. (2016). The European Marriage Pattern and its measurement. Journal of Economic History, 76 (1), (pp. 196-204) (9 p.).
  2016 - Vakpublicaties
De Moor, M. (2016). Dare to dig! More history is needed to take historical demography a few steps further... In Koen Matthys, Saskia Hin, Jan Kok & Hideko Matsuo (Eds.), The future of historical demography: Upside down and inside out (pp. 16) (18 p.). Leuven: Acco.
  2016 - Overige resultaten
M. De Moor (02-05-2016) Colloquium Lecture 'From care to cable: Market failure and citizens' collectivities in the Netherlands'
M. De Moor (10-05-2016) European Regional Conference of the International Association for the Study of the Commons (IASC)
M. De Moor (25-05-2016) Expert Meeting KNAW ‘Moral Sentiments in Modern Society’
M. De Moor (02-06-2016) Expert Session ‘The Commons’, Forum on European Culture
De Moor, M. 05-09-2016 Recipient Grant for Lorentz Workshop 'Emerging Institutions: Design or Evolution' Lorentz Center. Leiden. The Netherlands Description
M. De Moor (14-09-2016) Invited expert participant
M. De Moor (15-12-2016) Invited lecture
M. De Moor (28-01-2016) Invited lecture '"Because family and friends got easily weary of taking care." A new perspective on the specialisation in th elderly care sector in early modern Holland'
M. De Moor (17-11-2016) Invited lecture 'De Commons'
M. De Moor (30-11-2016) Invited lecture 'De Commons'
M. De Moor (30-10-2016) Invited lecture 'Leren van eeuwenoude burgercollectieven'
M. De Moor (04-02-2016) Invited lecture 'Reversing the knowledge chain... Exchanging knowledge on commons, collective action, and self-governance'
M. De Moor (06-07-2016) Invited lecture 'Ruling the commons from past to present'
M. De Moor (14-07-2016) Invited lecture 'Theory of Commons as a tool of change'
M. De Moor (08-09-2016) Invited lecture 'Welke rol speelt coöperatief ondernemen in het beheren van de "commons"?'
M. De Moor (22-04-2016) Invited lecture 'Where do the commons come from?'
M. De Moor (09-11-2016) Invited participant debate
M. De Moor (01-12-2016) Invited participant debate
M. De Moor (19-04-2016) Keynote lecture 'All that we share? Commons and the “new” forms of collaborative consumption and production'
M. De Moor (17-03-2016) Keynote lecture 'Is de participatiebeweging de weg vooruit?'
M. De Moor (05-09-2016) Keynote lecture 'The dynamics of European institutions for collective action over the past 1000 years'
M. De Moor (16-06-2016) KNAW-Symposium "Citizen Science: De betrokkenheid van burgers in het wetenschappelijke proces"
M. De Moor (20-01-2016) Lecture “The ‘original’ commons. From today to history and back again” at INDIGO international symposium “Ploughing up the landed commons”, Leuven (Belgium)
M. De Moor (20-06-2016) Oikos Think Tank session ‘Gent: city of the commons?’
M. De Moor (23-09-2016) Paper presentation 'Marriage and migration. The development of the Dutch marriage pattern and the impact of migration (1600-1900)
M. De Moor (05-12-2016) Participant in plenary debate
M. De Moor (30-03-2016) Session chair 'Why Care? – Intergenerational Support from an Interdisciplinary Perspective Session'
M. De Moor (23-06-2016) Symposium "Cooperation in the field"
M. De Moor (16-03-2016) Symposium Launch RUW-Platform
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
De Moor, M. & Tukker, A. (2015). Survival without sanctioning - The relationship between institutional resilience and methods of dealing with free-riding on early modern Dutch commons. In Niels Grüne, Jonas Hübner & Gerhard Siegl (Eds.), Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes [Rural History Yearbook] 2015 - Ländliche Gemeingüter/Rural Commons (pp. 175-206) (32 p.). Innsbruck/Vienna/Bolzano: StudienVerlag.
De Moor, T. (2015). The dilemma of the commoners - Understanding the use of common-pool resources in long-term perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
  2015 - Vakpublicaties
Schippers, Joop, van der Lippe, A.G., De Moor, M., Boselie, J.P.P.E.F., Pennings, Frans & Taris, A.W. (2015). Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt. (56 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2015 - Populariserende publicaties
Boele, A.H., Leisink, P.L.M., De Moor, M. & Harkes, Daniëlle (2015). Zorgcoöperaties staan niet meer lijnrecht tegenover zorgorganisaties. Sociale vraagstukken website
  2015 - Overige resultaten
M. De Moor (06-11-2015) 1st IASC Thematic Conference on Urban Commons
M. De Moor (10-06-2015) 4th Think Tank Session 'Cooperation in care: factors of failure and success'
M. De Moor (12-03-2015) Conference 'Citizenship 3.0. Towards a new understanding of the role of citizens in the 21st century'
M. De Moor (24-04-2015) Conference 'Considering Women in the Early Modern Low Countries'
M. De Moor (07-04-2015) Conference 'Coöperatief ondernemerschap in de private en publieke sector'
M. De Moor (12-02-2015) Expert Workshop 'Using Genealogical Data in Scientific Research'
M. De Moor (04-05-2015) Govenpro Seminar lecture
M. De Moor (15-10-2015) Invited seminar lecture 'Premarital Cohabitation in Early Modern Amsterdam'
M. De Moor (26-11-2015) Lecture at public debate "Commons and community sense", organized by "King of the Meadows"
M. De Moor (04-12-2015) Lecture 'Setting the stage: challenges and prospects'
M. De Moor (23-05-2015) Opening and closure speech, award speech Elinor Ostrom Award
M. De Moor (14-10-2015) Symposium "The road to a sustainable labour market"
M. De Moor (05-10-2015) Symposium 'De Avond van Wetenschap en Maatschappij:"Geloof in Wetenschap"'
M. De Moor (17-11-2015) Think Thank Session on collective action in care and living
M. De Moor (17-06-2015) Workshop 'Understanding cooperation: a multidisciplinary perspective'
M. De Moor (26-05-2015) XV Biennial IASC-Conference 'Commons amidst Complexity and Change'
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Boele, Anita, Bouman, Annemarie & De Moor, Tine (2014). Commerciële huishoudens? De gevolgen van het Europese huwelijkspatroon en de inzet van niet-familiale hulp als overlevingsstrategie voor ouderen in het vroegmoderne Holland (casus: Leiden). In Isabelle Devos, Koen Matthijs & Bart Van de Putte (Eds.), Kwetsbare groepen in/en historische demografie - Historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland Jaarboek Historische Demografie 2014 (pp. 21-46). Leuven: Acco.
van Weeren, R. & De Moor, M. (2014). Controlling the commoners - Methods to prevent, detect and sanction freeriding on the Dutch commons in the early modern period. Agricultural History Review, 62 (2), (pp. 256-277).
De Moor, M. (2014). Cooperating for the future. Inspiration from the European past to develop public-collective partnerships and transgenerational cooperatives. In S. Bailey, G. Farrell & U. Mattei (Eds.), Saving future generations through commons (pp. 81-104) (24 p.). Strasbourg Cedex: Council of Europe Publishing.
De Moor, M. (2014). Single, safe, and sorry? Explaining the early modern beguine movement in the Low Countries. Journal of Family History, 39 (1), (pp. 3-21) (19 p.).
  2014 - Overige resultaten
M. De Moor (19-09-2014) Closing Lecture
M. De Moor (19-09-2014) Closing speech of conference
De Moor, M. (16-07-2014). 'Cooperating for the future. The formation of citizens’ collectivities in the perspective of Europe’s past and present'. Annual Conference Academia Europaea.
M. De Moor (30-01-2014) Co-organizer and Co-chair
M. De Moor (05-06-2014) Invited Discussant
M. De Moor (12-02-2014) Invited Discussant Faculty Debate 'Science in Transition'
M. De Moor (10-02-2014) Invited Lecture 'Homo Cooperans. Institutions for Collective Action and the Compassionate Society'
M. De Moor (28-02-2014) Keynote lecture 'From correction mechanism to accepted governance model? The role of citizens’ collectivities in the future of the Netherlands'
M. De Moor (27-04-2014) Lecture
M. De Moor (06-03-2014) Lecture
M. De Moor (12-12-2014) Lecture for Bezoekersraad 'Ja, ik wil (alles weten)! Wat wetenschappers doen met de resultaten van het Ja, ik wil-project!'
M. De Moor (20-09-2014) Lecture 'Is de toekomst coöperatief?'
M. De Moor (22-10-2014) Lecture 'Ja, ik wil (alles weten)! Wat wetenschappers doen met de resultaten van het Ja, ik wil-project!
M. De Moor (19-03-2014) Lecture 'Van correctie mechanisme tot aanvaard governance model? Burgercollectieven in relatie tot het verleden en de overheid'
M. De Moor (25-09-2014) Lecture 'Van correctiemechanisme tot aanvaard governance model? Burgercollectieven in relatie tot het verleden en de overheid'
M. De Moor (13-03-2014) Lecture 'Vrouwen & trouwen in vroegmodern Europa'
M. De Moor (05-02-2014) Maatschappelijk initiatief in historisch perspectief (jaarbericht VNG)
De Moor, Tine & Fink-Jensen, Jonathan (15-08-2014). Ook minder 'avontuurlijke' zelfstandigen sluiten zich nu aan bij een Broodfonds.
M. De Moor (13-03-2014) Organizer
M. De Moor (01-05-2014) Organizer
M. De Moor (19-02-2014) Participant
M. De Moor (11-10-2014) Symposium 'Commons'forms part of the educational course 'Ecological philosophy and politics' by Aarde-Werk
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Laborda Peman, M. & De Moor, T. (2013). A tale of two commons. Some preliminary hypotheses on the long-term development of the commons in Western and Eastern Europe, 11th-19th centuries. The International Journal of the Commons, 7 (1), (pp. 7-33) (27 p.).
Humphries, J., De Moor, T. & Zuijderduijn, C.J. (2013). Introduction. European Review of Economic History, 17 (2), (pp. 141-146) (6 p.).
De Moor, T. & Zuijderduijn, C.J. (2013). Preferences of the poor: market participation and asset management of poor households in sixteenth-century Holland. European Review of Economic History, 17 (2), (pp. 233-249) (17 p.).
Zuijderduijn, C.J. & De Moor, T. (2013). Spending, saving or investing? Risk management in sixteenth-century Dutch households. Economic history review, 66 (1), (pp. 36-51) (16 p.).
De Moor, T. & Zuijderduijn, C.J. (2013). The art of counting. Reconstructing numeracy in the middle and upper classes on the basis of portraits in the early modern Low Countries. Historical Methods, 46 (1), (pp. 41-56) (16 p.).
  2013 - Populariserende publicaties
De Moor, T. (2013). De Herontdekking van het Collectief. Samenleving en politiek (4), (pp. 29-38) (10 p.).
De Moor, M. (23-10-2013). Die Kraft von unten. Frankfurter Allgemeine (online)
van Laerhoven, F.S.J. & De Moor, T. (29-01-2013). Open acces: tijd voor een doorbraak. DUB
  2013 - Overige resultaten
De Moor, M. (19-08-2013). Chair session 'Ruling The Commons II'. EURHO Rural History Conference 2013.
M. De Moor (28-02-2013) Co-organizer Workshop 'Publish or Perish'
M. De Moor (23-04-2013) Dealing with the Digital World
M. De Moor (30-08-2013) Homo cooperans. Instituties voor collectieve actie en de solidaire samenleving
De Moor, M. (2013). Homo cooperans. Instituties voor collectieve actie en de solidaire samenleving. (40 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen.
De Moor, M. (2013). Homo cooperans. Institutions for collective action and the compassionate society. Utrecht: Utrecht University, Faculty of Humanities.
M. De Moor (04-12-2013) Invited Lecture 'Homo Cooperans. Institutions for Collective Action and the Compassionate Society'
M. De Moor (05-12-2013) Invited Lecture'Homo Cooperans. Institutions for Collective Action and the Compassionate Society'
De Moor, M. (29-11-2013). Invited participant. Workshop 'Historische Vergelijkingen voor Hedendaags Gebruik'.
M. De Moor (31-01-2013) Keynote lecture 'The cooperative continuum'
M. De Moor (01-06-2013) Lecture ‘Participation is good for you (and the community). Leren van de commons over consensus-building’
M. De Moor (03-10-2013) Lecture 'Homo cooperans. Instituties voor collectieve actie en de solidaire samenleving'
M. De Moor (03-10-2013) Lecture 'Homo cooperans. Instituties voor collectieve actie en de solidaire samenleving'
M. De Moor (23-10-2013) Lecture 'Homo Cooperans. The societal impact of research on institutions for collective action'
M. De Moor (17-10-2013) Organization Think Tank Session 'Citizens' collectivities in care'
De Moor, M. & Zijdeman, R.L. (12-12-2013). Paper presentation 'Making the household work. Non-kin deployment as a survival strategy in the early modern household (The Netherlands, 18th century)'. Zesde Dag van de Historische Demografie - 'Vulnerability. Kwetsbare groepen en historische demografie'.
De Moor, M. (06-03-2013). Paper presentation 'Single, safe, and sorry? An analysis of the motivations of women to join the early modern beguine movement in the Low Countries'. International Conference 'Singles in the Cities of Northwest-Europe, c. 1000-2000'.
De Moor, M. (18-06-2013). Participant debate. Utrecht Science Park Knowledge Debate 'Doe 't lekker zelf!'.
De Moor, M. (26-07-2013). Participant debate 'De grote energiezwendel van Electrabel en Co: wij worden allen opgelicht!'. Debate series 'Zonder dwarsliggers kan de trein niet rijden'.
M. De Moor (20-08-2013) Participation versus punishment. The relationship between institutional longevity and sanctioning in the early modern times (case studies from the East of the Netherlands)
M. De Moor (07-09-2013) The Commercial Household. Alternatives To Intergenerational Support In A European Marriage Pattern-Area (The Netherlands, 17th Century)
M. De Moor (21-03-2013) The Commercial Household. Living-in-(non-)kin and household composition in a EMP-area (The Netherlands, 17th century
M. De Moor (05-02-2013) The Commercial Household. Living-in-(non-)kin and household composition in a EMP-area (The Netherlands, 17th century)
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
De Moor, T. (2012). Inspiratie uit ons institutionele geheugen. Instituties voor collectieve actie als structurele oplossingen voor sociale dilemma's in het Europese verleden. In V.W. Buskens & W.A.F. Maas (Eds.), Samenwerking in sociale dilemma's; voorbeelden van Nederlands onderzoek (pp. 185-208) (24 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
van Zanden, J.L., De Moor, T. & Zuijderduijn, C.J. (2012). Small is beautiful: the efficiency of credit markets in the late medieval Holland. European Review of Economic History, 16 (1), (pp. 3-22) (20 p.).
De Moor, T. (2012). What do we have in common? A comparative framework for old and new literature on the commons. International Review of Social History, 57, (pp. 269-290) (22 p.).
  2012 - Vakpublicaties
De Moor, T. (2012). In tempore non suspecto. Understanding the historical roots of Europe's commons dilemmas. Commons-Digest (12), (pp. 3-3) (1 p.).
  2012 - Overige resultaten
M. De Moor (08-06-2012) Closing lecture
M. De Moor (27-01-2012) Competitive commons? A re-evaluation of commons as an economic alternative for resource use and management
M. De Moor (11-09-2012) Co-organizer
M. De Moor (05-09-2012) De herontdekking van het collectief
M. De Moor (13-04-2012) Industrious and / or religious. Motivating the choice for living as a beguine in (Low Countries, early modern period)
M. De Moor (03-02-2012) Introductory lecture
M. De Moor (25-10-2012) Invited Lecture 'Wat geeft de burger moed? Historische lessen over samenwerking en vertrouwen in de burger'
M. De Moor (21-06-2012) Keynote lecture 'The cooperative continuum: collaborative consumption and production in long-term historical perspective'
M. De Moor (22-11-2012) Lecture 'De gemeenschappelijke wortels van de coöperaties
M. De Moor (10-09-2012) Lecture 'Marriage Patterns'
M. De Moor (22-03-2012) Lecture 'wat geeft de burger moed? Historische lessen over samenwerking en vertrouwen in de burger'
M. De Moor (16-01-2012) Opening lecture 'Commons'
M. De Moor (09-03-2012) Opening lecture 'Commons: the concept'
M. De Moor (29-11-2012) Organizer
De Moor, M., Bouman, A. & Zuijderduijn, C.J. (14-04-2012). Paper presentation 'Nuclear Hardship Revisited'. Ninth European Social Science History Conference.
De Moor, M. & van Weeren, R. (11-04-2012). Paper presentation 'Towards a historical grammar of the commons. Comparative analysis of Common Pool Resources' regulation in pre-industrial Europe'. Ninth European Social Science History Conference.
De Moor, T., Barber, B., Wijffels, H., Depla, P. & Lintmeijer, F. (18-12-2012). Participation Debate 'If Mayors Ruled the World'.
M. De Moor (16-02-2012) Seminar lecture 'Common Rules'
M. De Moor (12-11-2012) Seminar lecture 'Penalty and punishment. Designing effective sanctions for freerider's behaviour on early modern Dutch commons'
M. De Moor (18-01-2012) Squeezing the budget: households, life cycles and investment strategies in 16th century Holland
M. De Moor (28-08-2012) The cooperative continuum: collaborative consumption and production in long-term historical perspective
M. De Moor (18-01-2012) Workshop 'Asset Management of Households in Europe, 1300-1800'
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Carmichael, S.G., De Moor, T. & van Zanden, J.L. (2011). Introduction. History of the Family, 16 (4), (pp. 309-311) (3 p.).
  2011 - Vakpublicaties
Carmichael, S.G., De Moor, T. & van Zanden, J.L. (2011). "When the heart is baked, don't try to knead it." Huwelijksleeftijd en leeftijdsverschil tussen partners als maatstaf van 'agency' van vrouwen. In Th. Engelen, O. Boonstra & A. Janssens (Eds.), Levenslopen in Transformatie; liber amicorum bij het afscheid van prof. dr. Paul M.M. Klep (pp. 208-221) (14 p.). Nijmegen: Valkhof.
  2011 - Overige resultaten
M. De Moor (14-05-2011) Economic growth and the development of capital markets, Northwest Europe, 13th-14th centuries
M. De Moor (10-01-2011) From common pastures to global commons. An historical perspective on interdisciplinary approaches to commons
M. De Moor (01-02-2011) From hardship to benefit. A critical review of the nuclear hardship theory and the emergence of the European Marriage Pattern
M. De Moor (09-04-2011) Keynote lecture 'Industrious and/or religious. Motivating the choice for living as a beguine in (Low countries, early modern period)'
M. De Moor (02-04-2011) Lecture 'Girlpower'
M. De Moor (16-05-2011) Lecture 'Historical overview of the origins of the commons throughout Europe'
M. De Moor (13-09-2011) Lecture 'In tempore non suspecto. Understanding the historical roots of Europe's commons dilemmas'
M. De Moor (07-10-2011) Lecture 'Institutions for collective action and risks in developing societies: Lessons from the European past'
M. De Moor (10-01-2011) Lecture 'Participating is more important than winning. The Impact of Socio-Economic Change on Commoners' Particpation in eighteenth- and nineteenth-century Flanders'
M. De Moor (01-12-2011) Paper presentation 'The art of counting. Reconstructing numeracy of the well-to-do on the basis of portraits in early modern Holland'
M. De Moor (16-05-2011) Symposium 'Our common future / the future of our commons'
M. De Moor (07-04-2011) The art of counting. Reconstructing numeracy in the middle and upper classes on the basis of portraits in the early modern Low Countries
M. De Moor (13-05-2011) The art of counting. Reconstructing numeracy of the well-to-do on the basis of portraits in early modern Holland
M. De Moor (11-12-2011) Working paper ‘Squeezing the budget: households, life cycles and investment strategies in 16th century Holland’
M. De Moor (01-12-2011) Working paper 'From hardship to benefit. A critical review of the nuclear hardship theory and the emergence of the European Marriage Pattern'
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
De Moor, T. & van Zanden, J.L. (2010). "Every woman counts": A Gender-Analysis of Numeracy in the Low Countries during the Early Modern Period. Journal of Interdisciplinary History, 41 (2), (pp. 179-208) (30 p.).
De Moor, T. & van Zanden, J.L. (2010). Girlpower. The European Marriage Pattern (EMP) and labour markets in the north sea region in the late medieval and early modern period. Economic history review, 63 (1), (pp. 1-33) (33 p.).
De Moor, T. (2010). Inleiding. De rol van instituties voor collective actie in de vroegmoderne samenleving. Leidschrift, 25 (2), (pp. 7-19) (13 p.).
Zuijderduijn, C.J. & De Moor, T. (2010). Tel uit je winst. Markteconomie en gecijferdheid in de late Middeleeuwen. Madoc, 24 (3), (pp. 130-139) (10 p.).
  2010 - Overige resultaten
M. De Moor (06-10-2010) Conference 'Marriage Patterns, Household Formation and Economic Development'
M. De Moor (20-05-2010) Seminar lecture 'Spending, saving, or investing? Asset management of sixteenth-century Holland households'
De Moor, T. & van Weeren, R. (2010). Website www.collective-action.info.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
van Bavel, B.J.P., De Moor, T. & van Zanden, J.L. (2009). Introduction: Factor markets in global economic history. Continuity and Change, 24 (Special Issue 01 (Factor markets in global economic history)), (pp. 9-21) (13 p.).
De Moor, T., Zuijderduijn, C.J. & van Zanden, J.L. (2009). Micro-Credit in Late Medieval Waterland. Households and the Efficiency of Capital Markets in Edam and De Zeevang, 1462-1563. In S. Cavachiocci (Eds.), La famiglia nell'economia europea secoli XIII-XVIII. The Economic Role of the Family in the European Economy from the 13th to the 18th Centuries (pp. 651-668) (18 p.). Firenze: Firenze University Press.
  2009 - Vakpublicaties
De Moor, T. (2009). Wat we zelf doen, doen we beter?. Op de virtuele zeepkist. Een week discussie in de Open Data Speakers Corner, 19-23 oktober 2009 (pp. 37-38) (2 p.). 's-Gravenhage: DANS.
  2009 - Overige resultaten
M. De Moor (01-09-2009) Seminars on Social and Economic History (Fall Series)
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
de Moor, T. & van Zanden, J.L. (2008). Do ut des. Collaboratories as a ‘new’ method for scholarly communication and cooperation for global and world history. Historical Methods, 41 (2), (pp. 67-78) (12 p.).
de Moor, T. & van Zanden, J.L. (2008). Mensen en economie in de Gouden eeuw. Leidschrift, 23 (2), (pp. 1-12) (12 p.).
de Moor, T. & Bravo, G. (2008). The Commons in Europe: from past to future. The International Journal of the Commons, 2 (2), (pp. 155-161) (7 p.).
van Bavel, B.J.P., De Moor, T. & van Zanden, J.L. (2008). The institutional organization of land markets: introduction. Continuity and Change, 23, (pp. 9-11) (3 p.).
Lucassen, J.M.W.G, de Moor, T. & van Zanden, J.L. (2008). The Return of the Guilds: Towards a Global History of the Guilds in Pre-industrial Times. International Review of Social History, 53 (Supplement S16), (pp. 5-18) (14 p.).
de Moor, T. (2008). The Silent Revolution: A New Perspective on the Emergence of Commons, Guilds, and Other Forms of Corporate Collective Action in Western Europe. International Review of Social History, 53 (Supplement S16), (pp. 179-212) (34 p.).
  2008 - Overige resultaten
De Moor, M. (14-07-2008). Chairing sessions at Biennial IASCP-World Conference.
M. De Moor (14-07-2008) Co-organizer Biennial IASCP-World Conference
M. De Moor (01-09-2008) Invited senior expert for the ESTER-Research Design Course
M. De Moor (16-12-2008) Ongebonden best. Over vrouwen (niet) trouwen en de welvaartsgroei in pre-industrieel Europa
De Moor, M. (01-03-2008). Participant round table discussion gender history. European Social Science History Conference.
M. De Moor (01-09-2008) Seminars on Social and Economic History (Fall Series)
M. De Moor (30-01-2008) Van fouten kan je leren. Een kritische bespreking van age heaping voor de Lage Landen
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
de Moor, T. (2007). La función del común. La trayectoria de un communal en Flandes durante los siglos XVIII y XIX. In R. Congost & M. Lana Berasain (Eds.), Campos Cerrados, debatos abiertos : Analisis historico y propriedad de la tierra en Europa (siglos XVI-XIX) (pp. 111-140) (30 p.). Universidad Publica de Navarra.
de Moor, T. & Berge, E. (2007). Welcome to the International Journal of the Commons. The International Journal of the Commons, 1 (1), (pp. 1-2) (2 p.).
  2007 - Overige resultaten
M. De Moor (31-05-2007) It takes two to tango
M. De Moor (30-10-2007) Presentation
M. De Moor (13-11-2007) Presentation
M. De Moor (01-09-2007) Seminars on Social and Economic History (Fall Series)
M. De Moor (16-11-2007) Van Gilden tot Gemene Gronden. Databases voor corporate collective action
M. De Moor (16-05-2007) Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
de Moor, T. & van Zanden, J.L. (2006). Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme. Amsterdam: Boom.
  2006 - Vakpublicaties
Bravo, G. & de Moor, T. (2006). Building the European Commons: Report of the IASCP Europe Regional Meeting Report. CPR-Digest, Quarterly Publication of the International Association for the Study of Common Property (77), (pp. 1-4) (4 p.).
  2006 - Overige resultaten
M. De Moor (19-06-2006) Biennial IASCP-World Conference
De Moor, M. (19-06-2006). Chair of several sessions. Biennial IASCP Conference.
M. De Moor (01-12-2006) Girlpower
De Moor, M. (19-06-2006). Launch 'The International Journal of The Commons'. Biennial IASCP Conference.
M. De Moor (04-06-2006) Learning from the European past. Differences in the development of collective action in North-Western Europe and Asia (since the Late Middle Ages)
De Moor, M. (11-11-2006). Presentation 'Collaboratories'. Launch Conference Virtual Knowledge Studio.
De Moor, M. (21-08-2006). Presentation dissertation for dissertation prize session. International Economic History Association Conference.
De Moor, M. (31-03-2006). Presentation 'Girl Power'. Annual conference Economic History Society.
De Moor, M. (05-10-2006). Presentation 'Social capital & guilds'. GEHN Conference 'The return of the guilds'.
De Moor, M. (19-06-2006). Presentation 'The Silent Revolution'. Biennial IASCP Conference.
De Moor, M. (25-03-2006). Presentation 'The silent revolution. The emergence of commons and other forms of institutionalised collective action in Western Europe from the Middle Ages onwards'. IASCP Europe Regional Meeting.
M. De Moor (01-09-2006) Seminars on Social and Economic History (Fall Series)
M. De Moor (05-10-2006) Session 'Social capital & guilds'
M. De Moor (26-04-2006) The development of institutionalised collective action as responses to social dilemmas, in Europe from the Middle Ages onwards: guilds and commons as examples
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
De Moor, T. (2005). Aanwinst - Archief Gemene en Loweiden in bewaring gegeven. Archiefleven : nieuwsbrief van het Stadsarchief van Brugge, 12 (1), (pp. 2-3) (2 p.).
de Moor, T. (01-06-2005). De Gemene en Loweiden in Assebroek als een van de laatste gemene gronden in Vlaanderen. Beknopte geschiedenis van de instelling en inventaris van het archief. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 142, (pp. 3-45) (43 p.).
  2005 - Overige resultaten
M. De Moor (30-03-2005) De schoenen van de historicus. Kritische beschouwingen bij de toekomst van de sociaal-economische geschiedenis in de Lage Landen
M. De Moor (23-06-2005) GEHN-conference The Rise, Organization, and Institutional Framework of Factor Markets
M. De Moor (01-10-2005) Girl Power
M. De Moor (01-09-2005) Girl Power
M. De Moor (01-09-2005) Girl Power
M. De Moor (01-09-2005) Seminars on Social and Economic History (Fall Series)
M. De Moor (01-09-2005) Seminars on Social and Economic History (Fall Series)
M. De Moor (02-09-2005) The importance of social capital for collective action: guilds and commons as examples
M. De Moor (23-06-2005) The rise, organization and institutional framework of factor markets
  2004 - Overige resultaten
M. De Moor (27-11-2004) A common past. Theory and practice of the management and use of commons in North West Europe, 1500-1859
M. De Moor (30-09-2004) Applications of Geografical Information Systems for historical research
De Moor, T. (09-08-2004). Summary session 'Theory'. IASCP-Conference 'The Commons in an Age of Global Transition: Challenges, Risks and Opportunities'.
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
de Moor, T. (2003). Aanborgers van de Gemene- en Looweiden, 1515 tot 1965. (156 p.). Brugge: Van der Wiele.
de Moor, T. (2003). Les terres communes en Belgique. In M.-D. Demélas & N. Vivier (Eds.), Les propriétés collectives 1750-1914. Les attaques du libéralisme en Europe et Amérique latine (pp. 119-138) (20 p.). Presses Universitaires de Rennes.
  2003 - Vakpublicaties
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
de Moor, T. (2002). Common Land in Flanders. In M. De Moor, P.S. Warde & L. Shaw-Taylor (Eds.), The management of common land in north west Europe, c. 1500-1850 (pp. 113-142) (30 p.). Turnhout: Brepols.
Warde, P.S., de Moor, T. & Shaw-Taylor, L. (2002). Comparing the historical commons of north west Europe. An introduction. In M. De Moor, P.S. Warde & L. Shaw-Taylor (Eds.), The management of common land in north west Europe, c. 1500-1850 (pp. 15-32) (18 p.). Turnhout: Brepols.
de Moor, T., Shaw-Taylor, L. & Warde, P.S. (2002). Preliminary conclusions. The commons of north west Europe. In M. De Moor, P.S. Warde & L. Shaw-Taylor (Eds.), The management of common land in north west Europe (pp. 247-261) (15 p.). Turnhout: Brepols.
de Moor, T., Warde, P.S. & Shaw-Taylor, L. (2002). The management of common land in north west Europe c. 1500-1850. (265 p.). Turnhout: Brepols.
  2002 - Populariserende publicaties
de Moor, T. (2002). België: hoe de gemene gronden verdwenen. Over ruimtegebruik, productiviteit en privatisering. Anarchistisch Jaarboek De As (pp. 35-48) (14 p.). Moerkapelle: Stichting DE AS, Themanummer: 'De Verloedering van het landschap'.
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
de Moor, T. (2001). Loonarbeid tijdens de overgang van traditionele naar moderne landbouw - Een sociaal-economische studie van de landarbeiders in Oost- en West-Vlaanderen tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis/ Revue Belge de Histoire Contemporaine, XXXI (1-2), (pp. 27-74) (48 p.).
de Moor, T. & Wiedemann, T. (2001). The Historical geographical Information system of Belgium. History and Computing, 3 (1), (pp. 69-96) (28 p.).
de Moor, T. (2001). The occupational and geographical mobility of farm labourers in Flanders, end of the 19th - middle of the 20th century. In B. Blondé, M. Galand & E. Vanhaute (Eds.), Labour and labour markets between town and country side (Middle ages-19th century) (pp. 292-302) (11 p.). Turnhout: Brepols.
  2000 - Vakpublicaties
De Moor, M. (2000). Wetenschappelijk rapport Landschapsonderzoek landinrichtingsproject Brugse Veldzone: studie naar de visueel-ruimtelijke en cultuurhistorische aspecten van het landschap (inventarisatie, interpretatie en visievorming). Ghent: Ghent University.
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
De Moor, M. (1999). Het groenteabonnement: Biologische landbouw, directe verkoop en duurzame ontwikkeling in één pakket. In P. Stassart (Eds.), Van de grond tot in je mond: 101 pistes voor kwaliteitsvoeding (pp. 106-112) (7 p.). Leuven: Fondation Universitaire Luxemburgeoise-Coopibo-EPO.
  1999 - Vakpublicaties
de Moor, T. (1999). Knelpunten bij afvalpreventie op gemeentelijk niveau. Leefmilieu, 5, (pp. 172-179) (8 p.).
De Moor, M. (1999). L'abonnement légumes, trois pour le prix d'un. Agriculture biologique, vente direct et développement durable. In P. Stassart (Eds.), Du savoir aux saveurs. 101 chemins pour une alimentation de qualité Leuven: Fondation Universitaire Luxembourgeoise-Coopibo-EPO.
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
de Moor, T. & Vanhaute, E. (1998). De logica van de wetgever en de wijsheid van de boer. Heideontginningen eind 18de tot begin 20ste eeuw. Jaarboek van de v.z.w. Museum Kempenland (pp. 11-15) (5 p.). Lommel.
De Moor, M. & Borgo, E. (1998). Een integrale benadering van ketenanalyse ten behoeve van ketenbeheer voor bedrijven. (117 p.). Ghent: Centre for Sustainable Development.
  1997 - Vakpublicaties
De Moor, M. (06-11-1997). A Kleio-database on the Enquête sur le travail agricole (1920, Belgium). Comunicaciones libres (pp. 233-245) (13 p.). Vitoria-Gasteiz: Juntas Generales de Alava, Imprenta de la Diputación Foral de Alava, Congreso internacional sobre sistemas de información histórica.
  0 - Overige resultaten
De Moor, M. 2006 Recipient Best dissertation in the category 'Medieval and Early Modern Period' Description
M. De Moor () Continuity and Change
M. De Moor () Continuity and Change
M. De Moor () Earthscan
M. De Moor () Environmental Science & Policy
M. De Moor () European Review of Economic History
M. De Moor () Guest editor together with Miguel Laborda Pemán of Special Issue 'Collective action institutions in a long-term perspective' (volume 10, issue 2)
M. De Moor () International review of social history
M. De Moor () Journal of Institutional Economics
M. De Moor () Land Use Policy
De Moor, M. 2003 Recipient Laureate Foundation Roeping Promotion 2003 'André Delvaux' Description
M. De Moor () Policy Studies Journal
M. De Moor () Public Administration
M. De Moor () Routhledge
De Moor, M. 2015 Recipient Seed Money Grant Research Centre Institutions of the Open Society (IOS) Description
M. De Moor () 'The art of counting. Reconstructing numeracy in the middle and upper classes on the basis of portraits in the early modern Low Countries'
M. De Moor () The Economic History Review
M. De Moor () The History of the Family
M. De Moor () The International Journal of the Commons
M. De Moor () The International Journal of the Commons
M. De Moor () The International Journal of the Commons
M. De Moor () Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
M. De Moor () XVI Biennial IASC Conference
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-02-20 10:36:36

Tine De Moor doet onderzoek naar het ontstaan, functioneren en evolueren van instituties voor collectieve actie, in verleden en heden, met de nadruk op de vroegmoderne periode in Europa. Instituties voor collectieve actie zijn vormen van organisaties die van onderop, door de onmiddellijke stakeholders, gevormd worden, met het doel om door samenwerking een collectief belang na te streven, dat van velerlei aard kan zijn. Het onderzoek van De Moor focust vooral op voorbeelden van dergelijke instituties, zoals gemene gronden, gilden en coöperaties, die economische en sociale doelstellingen verenigen.

Zie voor meer informatie www.collective-action.info.

Project:
Nature or nurture? A search for the institutional and biological determinants of life expectancy in Europe during the early modern period
01-08-2013 tot 31-07-2018
Algemene projectbeschrijving 

In literature it has been suggested that the rapid loosening of family ties in Northwestern-Europe – due to the emergence of the European Marriage Pattern (EMP) from the late medieval period onwards – would lead to hardship for the elderly, but the (limitedly available) data suggest otherwise. In this project we test two potential explanations for this conundrum, by comparing Northwestern- and Southern-Europe between 1500 and 1900 by (a.o.) testing the Disposable Soma Theory by obtaining and analyzing different types of sources and datasets (such as genealogical trees and location-specific family reconstitutions, and data on religious communities) will be used.


Also, we examine whether the diversity in institutional solutions (state-provided, collective, market-based) to be found in early modern Northwestern-Europe could have increased the welfare of the elderly. A third subproject inestigates the impact of (biological) life-cycle events and socio-economic behaviour on life-expectancy, with regard to household structures and saving behaviour, thus bringing the insights from the other subprojects together on the household level. The project will start in Fall 2013 and will collaborate intensively with the CLIO-INFRA-project.

Rol: Onderzoeksleider Financiering
2e geldstroom - NWO: VIDI
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
"Common Rules". The regulation of institutions for managing commons in Europe, 1100 - 1800 01-09-2011 tot 01-08-2014
Algemene projectbeschrijving

This project aims to understand how efficient and effective regulation can be developed, executed by well-functioning institutions. The main objective of the internationalization project is to initiate a European-wide comparison of bodies of rules by studying commons in Western and Southern Europe, using the regulations that can be found in various historical records, for several centuries in each case.
More information

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
2e geldstroom - NWO: Internationalisering
Projectleden
Project:
United we Stand. Dynamics and Consequences of Institutions for collective action in pre-industrial Europe 01-02-2010 tot 30-06-2014
Algemene projectbeschrijving

Europe’s economic development in the centuries leading up to the Industrial Revolution continues to fascinate scholars. In recent debates, institutionalised forms of collective action have been put forward as a key feature of Europe’s precocious development. This project examines that connection between institutions and economic development in detail. It also harks back to the origins of such institutions, teasing out the impact of changing family patterns that emerged in Western Europe in the late Middle Ages, which are often described as 'the European Marriage Pattern'.

Together with such factors as the absence of a strong state and a helpful legal framework, the weakening of family relations may have created opportunities for other, non-kin social organisations to emerge, explaining the strength of institutions for collective action in this part of the world. Interactions between economic growth, marriage patterns and collective action institutions will be examined on several levels.
More information

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - EU: European Research Council Starting Grant van € 1,2 miljoen voor Tine De Moor
Projectleden
Project:
The benefits of the commons. A historical approach to the communitary property, use and management of natural resources and the effect on environment and society 01-01-2010 tot 31-12-2013
Algemene projectbeschrijving

Project 'Los provechos del común. Un enfoque histórico sobre la propiedad, uso y gestión comunitaria de recursos y sus efectos ambientales y sociales', gecoördineerd door de Public University of Navarre (Spanje).

 
Rol: Uitvoerder
Individuele projectbeschrijving

I participate in this project as a foreign expert.

Financiering
Anders: gefinancierd door het Ministerio de Educación y Ciencia
Projectleden
Project:
Data infrastructuur voor de studie van gilden en andere vormen van 'corporate collective action' 01-09-2007 tot 31-08-2011
Algemene projectbeschrijving

Over the past decades there has been an increasing scholarly interest in collective action because economic and social theories hypothesize that guilds and comparable bodies such as commons and water boards play a fundamental role in economic, social and political development. Such institutions develop rules for economic transactions, form an important part of the framework for market exchange, enhance socio-political skills (they are typically governed by meetings, councils and other institutions through which the members exercise some form of democratic control) and build social capital (via networking). Moreover, the Low Countries seem to have been particularly active in the development of such bodies, which may help to explain the particular political (the 'poldermodel') and economic paths this area has been following ever since. In order to study the origins and development of these bodies, historians of guilds from the Netherlands and from abroad are in the process of compiling data sets containing their most important characteristics.


More information

 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden

Other completed projects

 • 2004-2008:
  Postdoc-project 'The development of corporate collective action in Western Europe' as part of the NWO-Spinoza-project of Jan Luiten van Zanden
 • 2006-2009:
  'Enigma of commons. Surviving and management of common pool resources in European rural communities', as foreign expert
  Co-ordinated by the Public University of Navarre
  Funded by the Ministerio de Educación y Ciencia (MEC, MEC-HUM2006-01277/HIST).
 • 2006-2009:
  'Eurasian Trajectories. Institutions and Economic Development 1500-1914'
  Project Internationalisation of the Humanities, funded by NWO
 • 2007-2008:
  ‘HUBLAB. Towards online collaboratories for global data gathering in social and economic history’, as advisor/expert
  Funded by NWO, KNAW and SURFSHARE
 • 2007-2011:
  'City and society in the Low Countries, 1200-1800: space, knowledge, social capital'
  Interuniversity attraction Pole project, funded by the Belgian Science Policy (IAP/6/32)
  See www.cityandsociety.be
 • 2008-2012:
  'Historical Patterns of Development and Underdevelopment: Origins and Persistence of the Great Divergence' (HI-POD)
  Funded within FP7 Programme Socio-Economic Sciences and Humanities (Call identifier: FP7-SSH-2007-1)
Gegenereerd op 2018-02-20 10:36:36
Op dit moment verzorgt prof. dr. Tine De Moor de volgende cursus(sen):
CodeBeschrijvingV/DNiveauECTS
FRRMV16016 Phi-Institutions Think Tank V M 5,0

Lid van de opleidingscommissie voor de Research Masters, Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht

Gegenereerd op 2018-02-20 10:36:36
Nevenfuncties
 • Member of The Young Academy of Europe (2012 - current)
 • Member of The Young Academy of the Royal Dutch Academy of Arts and Sciences (KNAW), 2014-2019
 • Executive Board member of the International Association for the Study of the Commons (www.iascp.org), 2008-2015
 • President IASC (2015 - current)
 • Executive Board member of CVBA VOORUIT
Gegenereerd op 2018-02-20 10:36:36
Volledige naam
prof. dr. M. De Moor Contactgegevens
Drift 6

Drift 6
Kamer 1.14
3512 BS  UTRECHT

Postadres
Drift 6
3512 BS    UTRECHT
Gegenereerd op 2018-02-20 10:36:36
Laatst bijgewerkt op 30-01-2018