Prof. dr. Mariette Wolthers

Hoogleraar
Geochemistry
m.wolthers@uu.nl

"Begrijpen hoe, waarom en met welke snelheid mineralen zich vormen, oplossen en reageren. Deze kennis gebruiken om de impact van mineralen op water kwaliteit en het milieu te kwantificeren en vice versa. Duurzamere methoden ontwikkelen om mineraalvorming op maat te maken en water kwaliteit te sturen."

 

Onderzoeksinteresse, onder meer in:

  • water kwaliteit en de invloed van mineralen en vaste stoffen daarop
  • overal waar mineralen zich vormen, oplossen, reageren in/met water
  • processen waar mineralen een rol in spelen van nanometer en nanoseconde tot miljarden jaren en veldschaal
  • (nano-)deeltjeseigenschappen, nucleatie, kristalgroei, oplossen, (bio)mineralisatie, adsorptie
  • hoe kunnen we bovenstaande kennis toepassen in verduurzaming en circulariteit
  • 'oersoep', hoe vormden de bouwstenen van het leven op Aarde
  • kristal eigenschappen

 

Mijn onderzoeksfocus ligt op de interactie tussen water en mineralen (kristallen, aardse materialen). Ik bestudeer de invloed van mineraal vorming/oplossing op water kwaliteit en vice versa. Hierbij kijk ik naar kristal nucleatie, groei, oplossing en oppervlaktereactiviteit, met en zonder onzuiverheidsionen en bij verschillende verhoudingen van de ionen waaruit de kristallen opgebouwd zijn. Dit doe ik zowel met experimenten in het laboratorium als met rekenmodellen. De gereedschappen die ik gebruik om aardse materialen te bestuderen variëren van computationele scheikunde op atomaire schaal en geochemische modellering op grotere schalen tot electronen microscopie, laser en röntgen verstrooiings-technieken.


NWO Computational Sciences for Energy Research project

ERC Consolidator project CRYSTAL CLEAR