Dr. Mark Sanders
m.w.j.l.sanders@uu.nl
Gegenereerd op 2017-09-26 11:12:06


Profiel

Mark Sanders houdt zich bezig met duurzame economische groei, duurzame financiën en de rol van ondernemerschap en innovatie in het realiseren van duurzame economische groei. Hij is lid van het Sustainable Finance Lab en verzorgt binnen en buiten de faculteit REBO onderwijs op het gebied van duurzame economische groei en energie transitie. Onderzoek is zowel empirisch als theoretisch en richt zich op de interactie tussen ondernemerschap, innovatie en de transitie naar duurzame economische ontwikkeling in brede zin.

 

Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2017-09-26 11:12:07
Curriculum vitae

Een recent CV vindt u op www.marksanders.nl.

Gegenereerd op 2017-09-26 11:12:07
Alle publicaties
  2017 - Artikelen
Audretsch , David, Sanders, M.W.J.L. & Zhang, L. (28-05-2017). International product life cycles, trade and development stages. Journal of Technology Transfer, (pp. 1-44).
  2016 - Artikelen
Koelbl, Barbara S, van den Broek, Machteld A, Wilting, Harry C, Sanders, Mark WJL, Bulavskaya, Tatyana, Wood, Richard, Faaij, André PC & van Vuuren, Detlef P (2016). Socio-economic impacts of low-carbon power generation portfolios - Strategies with and without CCS for the Netherlands. Applied Energy, 183, (pp. 257-277) (21 p.).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Bos, J.W.B., van Lamoen, R.C.R. & Sanders, M.W.J.L. (2016). Producing Innovations - Determinants of Innovativity and Efficiency. In J. Aparicio, C.A. Knox Lovell & J.T. Pastor (Eds.), Advances in Efficiency and Productivity (pp. 227-248). Springer Publishing.
  2015 - Artikelen
Koelbl, B.S., Wood, Richard, van den Broek, M.A., Sanders, M.W.J.L., Faaij, A.P.C. & van Vuuren, D.P. (01-11-2015). Socio-economic impacts of future electricity generation scenarios in Europe - Potential costs and benefits of using CO2 Capture and Storage (CCS). International Journal of Greenhouse Gas Control, 42, (pp. 471-484) (14 p.).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Weitzel, Utz, Urbig, Diemo, Desai, Sameeksha, Sanders, Mark & Acs, Zoltan (01-12-2015). The Good, the Bad, and the Talented: Entrepreneurial Talent and Selfish Behavior. In Zoltán J. Ács (Eds.), Global Entrepreneurship, Institutions and Incentives: The Mason Years (pp. 24-41) (18 p.). Edward Elgar Publishing.
  2014 - Artikelen
Sanders, M. (26-02-2014). Steun de ouders die de opvang zelf willen doen. De Volkskrant [online]
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Acs, Z. & Sanders, M. (2014). Endogenous Growth Theory and Regional Extensions. In M.M. Fisher & P. Nijkamp (Eds.), Handbook of Regional Science (pp. 193-211). Berlin: Springer.
  2013 - Artikelen
Sanders, M. (2013). De Economische Waarde van Solidariteit. Idee (D66), 34 (april).
Bos, J.W.B., Economidou, C. & Sanders, M. (2013). Innovation over the Industry Life Cycle; Evidence form EU Manufacturing. Journal of Economic Behavior and Organization, 68, (pp. 78-91) (14 p.).
Sanders, M. & Weitzel, G.U. (2013). Institutions and the Allocation of Entrepreneurial Talent between Productive and Destructive Activities. Journal of Conflict Resolution, 57 (1), (pp. 41-64) (24 p.).
Benink, H., Kool, C.J.M. & Sanders, M. (16-11-2013). Kabinet moet meer doen om belastingbetaler te behoeden voor het redden van banken. Financieele Dagblad
Acs, Z. & Sanders, M.W.J.L. (2013). Knowledge Spillover Entrepreneurship in an Endogenous Growth Model. Small Business Economics, 41 (4), (pp. 775-795) (21 p.).
Sanders, M. (2013). Market Size or Acceleration Effects; Comparing Hypotheses to Explain Skill Biased Technical Change. Macroeconomic Dynamics (paper), 17 (4), (pp. 802-829) (28 p.).
Sanders, M., Fuss, S. & Engelen, P.J. (2013). Mobilizing private funds for carbon capture and storage: An exploratory field study in the Netherlands. International Journal of Greenhouse Gas Control, 19, (pp. 595-605) (11 p.).
Coers, R. & Sanders, M. (2013). The Energy-GDP Nexus; addressing an old question with new methods. Energy Economics, 36, (pp. 708-715) (8 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Sanders, M. & Welters, R. (2013). Recruitment in Recovery. Liber Amicorum Prof. J. Muysken Maastricht: Maastricht University Press.
  2012 - Artikelen
Backer, J. & Sanders, M. (2012). De utopie van het sociaal-liberalisme: theorie en praktijk. Idee (D66), 33 (2).
Plantenga, J. & Sanders, M. (2012). Kwaliteitszorg en de markt voor kinderdagopvang. Economisch Statistische Berichten, 97 (4635), (pp. 301-302) (2 p.).
Bosma, N.S., Stam, E. & Sanders, M. (2012). Meten maakt Matig. Idee (D66), 33 (3).
van Egmond, N. & Sanders, M. (2012). Nieuwe Politiek voor een Nieuwe Beschaving. Idee (D66), 33 (1).
Acs, Z. & Sanders, M.W.J.L. (2012). Patents, Knowledge Spillovers and Entrepreneurship. Small Business Economics, 39 (4), (pp. 801-817) (17 p.).
  2011 - Artikelen
Bosma, N.S., Sanders, M. & Stam, E. (2011). Ambitieus ondernemen kan niet in een kooitje. Idee (D66), 32 (4), (pp. 45-49) (5 p.).
Hendriks, C. & Sanders, M. (2011). De welvaartstaat en de Gouden Kooi. Idee (D66), 33 (4).
Sanders, M. (23-11-2011). Dit kabinet is wel rechts, maar zeker niet liberaal. De Volkskrant [online]
Benink, H., Blom, P., Boot, A., van Egmond, K., Engelen, E., Klamer, A., Sanders, M., Schenk, E.J.J., Sent, E.M., van Staveren, I., van Tilburg, R., de Vries, B. & Wijffels, H. (2011). Maak financiële sector weer veilig en simpel. De Volkskrant [online] (26 november).
Sanders, M. (19-09-2011). Regering speculeert met belastinggeld. De Volkskrant [online]
Audretsch, D., Aldridge, T. & Sanders, M.W.J.L. (2011). Social Capital Building and New Business Formation: A Case Study in Silicon Valley. International Small Business Journal, 29 (2), (pp. 152-169) (18 p.).
Sanders, M. (24-11-2011). Voer Eurobonds in, maar dan wel eerlijk. De Volkskrant [online]
  2011 - Boeken
van Witteloostuijn, A., Hendriks, C. & Sanders, M. (2011). De Ordening op Orde. Den Haag: Mr. Hans van Mierlo Stichting.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Acs, Z. & Sanders, M. (2011). A theory of entrepreneurial rents in endogenous growth: implications for re-gional innovation policies. In R. Stimson, R. Stough & P. Nijkamp (Eds.), Endogenous Regional Development (pp. 142-159) (18 p.). Cheltenham UK, Northampton MA: Edward Elgar Publishing.
Audretsch, D. & Sanders, M. (2011). Technological Innovation, Entrepreneurship and Development. In E. Szirmai, W. Naude & M. Goedhuys (Eds.), Entrepreneurship, Innovation and Economic Development (pp. 2) (1 p.). Oxford: Oxford University Press.
  2010 - Artikelen
Weitzel, G.U., Urbig, D., Desai, S., Acs, Z. & Sanders, M. (2010). ‘The Good, the Bad, and the Talented: Entrepreneurial Talent and Other-Regarding Behavior’. Journal of Economic Behavior and Organization, 76 (1), (pp. 64-81) (18 p.).
Everhardt, V., Rollingswier, R. & Sanders, M. (2010). Bijstand met Verstand. Idee (D66), 31 (januari).
van Witteloostuijn, A. & Sanders, M. (2010). Gezocht: het beste ordeningsprincipe voor markt en overheid. Idee (D66), 31 (april).
van Witteloostuijn, A. & Sanders, M. (2010). Gezocht: het beste ordeningsprincipe voor markt en overheid. Me Judice, 22 maart.
Sanders, M. (2010). Hervorming van het Deposito Garantiestelsel: Zoeken naar Veiligheid, Waken voor Protectionisme. Me Judice, 18 april.
  2009 - Artikelen
Sanders, M. (2009). De Tyranny of Need en het Basisinkomen. Idee (D66), 30, (pp. 40-44) (5 p.).
Sanders, M. (2009). Wie heeft er energie voor een klimaatprobleem?. AElementair, 8 (2), (pp. 19-22) (4 p.).
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Sanders, J. & Sanders, M. (2008). HR als Sluiswachter: Managen van Personeelsstromen op en tussen de Interne en Externe Arbeidsmarkt. In F. Kluijtmans (Eds.), Bedrijfskundige Aspecten van HRM (pp. 149-176) (28 p.). Groningen: Noordhoff Uitgevers BV.
Keilbach, M. & Sanders, M. (2008). The Contribution of Entrepreneurship to Economic Growth. In D. Audretsch & M Keilbach (Eds.), Sustaining Entrepreneurship and Growth; Lessons in Policy and Industry Inno-vations from Germany and India (pp. 7-26) (20 p.). New York: Springer Science and Business Media.
  2007 - Artikelen
Sanders, M. (2007). American Dream of voor een dubbeltje geboren; filantropie en het sociaal contract. Idee (D66)
Sanders, M. (2007). Kenniseconomie en Open Samenleving. Idee (D66)
Sanders, M. (2007). The Origin of Technical Change; Knowlege Generation, Opportunities and Entrepreneurship. Small Business Economics, 28 (4), (pp. 339-354) (16 p.).
  2006 - Artikelen
Andringa, E.B., Levie, S & Sanders, M. (2006). Het buitenland bekeken. Vijf internationale auteurs door Nederlandse ogen (1900-2000). Nederlandse Letterkunde, 11 (3), (pp. 197-210) (14 p.).
  2005 - Boeken
Sanders, M. (2005). Technology and the decline of Unskilled labour demand: A Theoretical Analysis of the US and European Labour Markets. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-09-26 11:12:07

BSc.:

ECB1MACR: Macro Economics

UCSSCECO32: Economic Growth

GEO2-4211: Natural Hazards

MSc.:

ECRMMDA: Multidisciplinary Macroeconomcs

ECMENE: Energy and Environmental Economics

Gegenereerd op 2017-09-26 11:12:07
Nevenfuncties

Penningmeester Stichting OOK kinderopvang (belangenvereniging ouderparticipatiecreches)

Lid redactieraad IDEE (uitgave van de Hans van Mierlo Stichting, D66)

 

Gegenereerd op 2017-09-26 11:12:07
Volledige naam
Dr. M.W.J.L. Sanders Contactgegevens
Adam Smith Hall

Kriekenpitplein 21-22
3584 EC  UTRECHT

Postadres
P.O. Box 80125
3508 TC    UTRECHT
Gegenereerd op 2017-09-26 11:12:07
Laatst bijgewerkt op 14-09-2017