Dr. ir. M.T.O. (Chiel) Jonker

Dr. ir. M.T.O. (Chiel) Jonker

Universitair docent
One Health Toxicology
030 253 5338
m.t.o.jonker@uu.nl

Chiel Jonker is senior onderzoeker en consultant bij de divisie Toxicologie van het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS). Zijn werk richt zich op de bepaling van de blootstelling aan chemische stoffen in het milieu en in het lab (in vivo en in vitro (bio)assays). Hij is opgeleid als milieuchemicus/ecotoxicoloog en zijn milieuonderzoek en consultancy-activiteiten hebben voornamelijk betrekking op het identificeren van bronnen van toxische stoffen en het verkrijgen van een beter begrip van de risico’s en de verspreiding van deze stoffen in het milieu, waarbij sorptie en bioaccumulatie de sturende processen zijn. Op dit moment gaat veel van zijn aandacht naar per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS); stoffen die hij ook probeert af te breken en te verwijderen uit milieucompartimenten om zo de blootstelling van mensen en het milieu aan PFAS te verminderen. Daarnaast heeft Chiel vele jaren ervaring in het werken met zeer hydrofobe stoffen (bijvoorbeeld olie, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en pesticiden zoals DDT), waarvoor hij specifieke technieken heeft ontwikkeld om de blootstelling te kwantificeren (zogenaamde ‘passive sampling’ methoden). In het laboratorium probeert hij de manier waarop in vivo en in vitro (bio)assays (toxiciteits-testen) worden uitgevoerd en de resulterende datakwaliteit te verbeteren door betere dosering, blootstelling, blootstellingskwantificering en data-interpretatie toe te passen. Zijn wetenschappelijke drijfveer hierbij is het ontwikkelen van nieuwe en het verbeteren van bestaande experimentele methoden en concepten, waarbij de nadruk ligt op experimentele kwaliteit en moeilijk te testen stoffen. Cruciaal bij al zijn werk zijn chemische analyses van hoge kwaliteit (GC-MS; LC-MS) en een gedegen begrip van de sturende rol van stofeigenschappen bij de blootstelling aan toxische stoffen.