Leeropdracht
Studie van het Wereldchristendom
Benoemingsdatum 01-06-2014
Profiel

Martha Frederiks (1965) studeerde Theologie en Islam aan de Universiteit Utrecht en het Duncan Black MacDonald Institute in Hartford CT. Van 1993 tot 1999 werkte en leefde zij in West Afrika. Sinds 1999 is zij werkzaam aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2003 haar dissertatie We Have Toiled All Night. Christianity in The Gambia 1456-2000 verdedigde (cum laude). Van 2007-2014 was zij aan de Universiteit Utrecht bijzonder hoogleraar Missiologie: Wereldchristendom en Interreligieuze Dialoog. In 2014 werd zij benoemd tot profielhoogleraar Studie van het Wereldchristendom. Sinds 1 juli 2013 is zij hoofd van het Departement Filosofie en Religiewetenschap.


In haar onderzoek richt zij zich op zowel historische als meer recente ontwikkelingen in de christelijke traditie in Afrika. Zij was betrokken bij het Europose Norface researchproject Recognising Christianity. How African Immigrants redefine the European Religious Heritage.
 
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Christendom in Afrika
Relaties Christendom-Islam (focus Afrika)
Christendom en migratie
Gegenereerd op 2018-08-21 04:11:28
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Frederiks, M.T. (04-10-2017) Participant CMR 1900 project Brussels (04-10-2017 - 05-01-2018) Editors meeting & workshop series Christian Muslim Relations A Bibliographic History, Brill
Frederiks, M.T. (2017) Peer reviewer Exchange (Journal) Managing editor (shared with Lucien van Liere)
Frederiks, M.T. (07-11-2017) Invited speaker International Conference 50 years Christian Study Center Rawalpindi Rawalpindi (05-11-2017 - 08-11-2017) Fifty years of Christian Muslim Relations
Frederiks, M.T. (04-03-2017). Fulla, the cover-up girl - Identity politics via a doll?. In Lucien van Liere, Bob Becking & Anne-Marie Korte (Eds.), Contesting religious identities. - Transformations, disseminations and mediations. (pp. 156-176) (20 p.). Leiden: Brill.
Frederiks, M.T. (06-12-2017). Pieter Fardé. In David Thomas & John Chesworth (Eds.), Christian Muslim Relations. A Bibliographic History - Western and Southern Europe (1600-1700) (pp. 366) (372 p.). Leiden.
Frederiks, M.T. (22-03-2017) Invited speaker Modalities of Co-existence Across Religious Difference Berlin (22-03-2017 - 24-03-2017) Religious belonging and the quest for literacy, commerce and new connectivities.
Frederiks, M.T. () Chair VID University Stavanger (External organisation) Chair of Assessment Committee for the PhD defence of Dr. Karin Storstein Haug<br/>+ wrote report for Dr. Storstein Haug's promotion to professor
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Frederiks, M.T. (05-12-2016). Ahmad Baba al-Tinbukti. In David Thomas, John Chesworth, Clinton Bennett, Lejla Demiri, Martha Frederiks, Stan Grodz & Douglas Pratt (Eds.), Christian Muslim Relations. A Bibliographic History (pp. 481-487) (7 p.). Leiden: Brill.
Frederiks, M.T. (05-12-2016). Alonso de Sandoval. In David Thomas, John Chesworth, Clinton Bennett, Lejla Demiri, Martha Frederiks, Stan Grodz & Douglas Pratt (Eds.), Christian Muslim Relations. A Bibliographic History (pp. 530-537) (8 p.). Leiden: Brill.
Frederiks, M.T. (05-12-2016). Baltasar Barreira. In David Thomas, John Chesworth, Clinton Bennett, Lejla Demiri, Martha Frederiks, Stan Grodz & Douglas Pratt (Eds.), Christian Muslim Relations. A Bibliographic History (pp. 592-598) (7 p.). Leiden: Brill.
Frederiks, M.T. (05-12-2016). Enforced Migration. An Indian Ocean Narrative. In David Thomas, John Chesworth, Clinton Bennett, Lejla Demiri, Martha Frederiks, Stan Grodz & Douglas Pratt (Eds.), Christian Muslim Relations. A Bibliographic History - South and East Asia, Africa and the Americas (pp. 29-49) (20 p.). Leiden: Brill.
Frederiks, M.T. & Nagy, D (05-12-2016). Introduction. In Martha Frederiks & Dorottya Nagy (Eds.), Religion, Migration, and Identity. - Methodological and Theological Explorations. (pp. 1-8) (8 p.). Leiden: Brill.
Frederiks, M.T. (05-12-2016). Louis Moreau de Chambonneau. In David Thomas, John Chesworth, Clinton Bennett, Lejla Demiri, Martha Frederiks, Stan Grodz & Douglas Pratt (Eds.), Christian Muslim Relations. - A Bibliographic History (pp. 611-616) (6 p.). Leiden: Brill.
Frederiks, M.T. (05-12-2016). Manuel Alvares. In David Thomas, John Chesworth, Clinton Bennett, Lejla Demiri, Martha Frederiks, Stan Grodz & Douglas Pratt (Eds.), Christian Muslim Relations. A Bibliographic History (pp. 499-503) (5 p.). Leiden: Brill.
Frederiks, M.T. (11-11-2016). Religion, Migration, and Identity - A Conceptual and Theoretical Exploration. In Martha Frederiks & Dorottya Nagy (Eds.), Religion, Migration, and Identity. - Methodological and Theological Explorations. (pp. 9-30) (21 p.). Leiden: Brill, Early published in Mission Studies 24,2 (2015)..
Frederiks, M.T. & Nagy, D (11-11-2016). Religion, Migration, and Identity - Methodological and Theological Explorations. (192 p.). Leiden: Brill, Open Access Publication. The contributions of this volume were earlier published in the journals Exchange 43,1 (2014) Mission Studies 24,2 (2015).
Frederiks, M.T. (05-12-2016). Richard Jobson. In David Thomas, John Chesworth, Clinton Bennett, Lejla Demiri, Martha Frederiks, Stan Grodz & Douglas Pratt (Eds.), Christian Muslim Relations. A Bibliographic History (pp. 517-521) (5 p.). Leiden: Brill.
Frederiks, M.T. (05-12-2016). Walter Peyton. In David Thomas, John Chesworth, Clinton Bennett, Lejla Demiri, Martha Frederiks, Stan Grodz & Douglas Pratt (Eds.), Christian Muslim Relations. A Bibliographic History (pp. 504-507) (4 p.). Leiden: Brill.
  2016 - Overige resultaten
M.T. Frederiks (22-10-2016) Granada. De Reconquista Voltooid?
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Frederiks, M.T. (2015) Peer reviewer Brill Publishing (Publisher) Co-editor series Christian-Muslim Relations. A Bilbliographic History (since 2015).
Frederiks, M.T. (2015). Introduction. Christians, Muslims and empires in the 16th century. Part 2. In David Thomas & John Chesworth (Eds.), Christian Muslim Relations - A bibliographical history (pp. 1-14) (14 p.). Leiden: Brill.
Frederiks, Martha & Dorottya, Nagy, (2015). Migration, religion and identity - Missiological theoretical issues. Mission Studies, 25 (2), (pp. 177-179) (3 p.).
Frederiks, M.T. (06-12-2015). Mission. In Robert A. Segal & Kocku von Stuckrad (Eds.), Vocabulary for the Study of Religion - 3 volumes (pp. 453-458) (6 p.). Leiden: Brill.
Frederiks, Martha (2015). Religion, migration and identity - A conceptual and theoretical exploration. Mission Studies, 32 (2), (pp. 181-202) (22 p.).
Frederiks, M.T. (2015). Valentim Fernandes. In David Thomas & John Chesworth (Eds.), Christian Muslim Relations - A bibliographical history (pp. 762-767) (6 p.). Leiden: Brill.
Frederiks, M.T. (25-06-2015 25-12-2015) Participant Workshop CPCE and migrant Christian communities (25-06-2015 - 26-12-2015) Academic expert<br/>Advise on policy development of CPCE regarding migrant Christianity in Europe
  2015 - Overige resultaten
M.T. Frederiks (12-11-2015) De visum-God, de 'God is great'-schoonheidssalon en andere verhalen. Christendom in West Afrika
M.T. Frederiks (14-11-2015) Jacobus Eliza Capitein. A EurAfrican Calvinist in Elmina
M.T. Frederiks (10-11-2015) Keynote speaker
M.T. Frederiks (05-02-2015) Respondent
M.T. Frederiks (05-03-2015) Seminar on Studying World Christianity: approaches, methods, case ‐ studies
M.T. Frederiks (05-03-2015) Studying World Christianity: methods, approaches, cases
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Frederiks, M.T. & Grodz, S. (2014). Between Ghana and The Netherlands. Ghanaian Muslims engaging in Interreligious Relationships. In S. Grodz & G.G. Smith (Eds.), Religion, Ethnicity and Transnational Migration between West Africa and Europe. (pp. 169-192) (24 p.). Leiden: Brill.
Frederiks, Martha (2014). Introduction. Christians, Muslims and empires in the 16th century. Part 1. In David Thomas & John Chesworth (Eds.), Christian-Muslim relations - a bibliographical history (pp. 1-10) (10 p.). Leiden: Brill.
Frederiks, M.T. (2014). Ottobah Cugoano, son of Africa. An angry African abolitionist voice. In J. Becker & B. Stanley (Eds.), Europe as the Other. External perspectives on European Christianity. (pp. 219-241) (23 p.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Frederiks, M.T. (2014). Religion, Ethnicity and Transnational Migration - An epilogue. In S. Grodz & G.G. Smith (Eds.), Religion, Ethnicity and Transnational Migration between West Africa and Europe (pp. 219-229) (11 p.). Leiden: Brill.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Frederiks, M.T. (2013). Alvise da Ca' da Mosto. In D.R. Thomas & A. Malett (Eds.), Christian-Muslim Relations. A bibliographical history. Vol. 5 (1350-1500) (pp. 490-496) (7 p.). Leiden: Brill.
Frederiks, M.T. (2013). Diogo Gomes. In D.R. Thomas & A. Malett (Eds.), Christian-Muslim Relations. A bibliographical history. Vol. 5 (1350-1500) (pp. 591-595) (5 p.). Leiden: Brill.
Frederiks, M.T. (2013). Giovanni da Carignano. In D.R. Thomas & A. Malett (Eds.), Christian-Muslim Relations. A bibliographical history. Vol. 5 (1350-1500) (pp. 696-698) (3 p.). Leiden: Brill.
Frederiks, M.T. (2013). Olaudah Equiano's view of Europe and European Christianity. Exchange, 42 (2), (pp. 173-195) (22 p.).
Frederiks, M.T. (2013). Reconciling diversity. Multi-cultural and multi-religious tensions in Dutch society. In R Noake & P Kollontai (Eds.), Building communities of reconciliation, volume II: Christian responses to situations of conflict (pp. 216-235) (20 p.). Seoul: Nanumsa.
  2013 - Overige resultaten
M.T. Frederiks (19-10-2013) Imput round table discussion
M.T. Frederiks (20-02-2013) Invited Speaker
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Frederiks, M.T. (2012). De Women's Interfaith Journey. Een zoektocht naar de bijdrage van vrouwen aan de interreligieuze dialoog. In R Bons-Storm & N. Van Doorn-Harder (Eds.), Dubbele Dialoog. Vrouwen en mannen in interreligieuze ontmoetingen. (pp. 101-120) (216 p.). Gorichem: Narratio.
Frederiks, M.T. (2012). Let us Understand our Differences. Current trends in Christian-Muslim relations in Sub-Saharan Africa (republication). In M. Ngursangzeli Behera (Eds.), Interfaith Relations After One Hundred Year (pp. 49-67) (19 p.). London: Regnum.
Frederiks, M.T. (2012). The Women's Interfaith Journey. Journeying as a Method in Interfaith Relations. Missiology, XL (4 (October 2012)), (pp. 467-479) (13 p.).
  2012 - Overige resultaten
M.T. Frederiks (08-03-2012) Discoveries in Gendered Interfaith Readings of Holy Scriptures
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Frederiks, M.T. & Sarro, R. (2011). African Christians in Europe. Introduction. Journal of Religion in Europe, 4 (3), (pp. 367-368) (2 p.).
Frederiks, M.T. (2011). Mission or Submission. From mission history towards an intercultural history of christianity: case-study The Gambia. In V. Kuester (Eds.), Mission Revisited. Between mission history and intercultural theology (pp. 81-92) (184 p.). Berlin: Lit Verlag.
Frederiks, M.T. (2011). Statements by Religious Organisation of HIV and Aids. Intersecting the Public Realm. In B. Haddad (Eds.), Religion and HIV and AIDS. Charting the Terrain (pp. 108-130) (22 p.). Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Nathal Press.
  2011 - Overige resultaten
M.T. Frederiks (18-04-2011) Bijbel en Koran Intertextueel Gelezen
M.T. Frederiks (06-06-2011) Religion and Etnicity between West Africa and Europe. A Transnational Feedback Loop?
M.T. Frederiks (07-06-2011) The Experience of A Religiously Plural Community. Ghanaians in The Netherlands
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Frederiks, M.T. (2010). African Muslims, Muslim Africans. Somali and Ghanaian Muslims in the Netherlands. In V. Kuester & G. Speelman (Eds.), Islam in the Netherlands. Between Religious Studies and Interreligious Dialogue. (pp. 49-63) (233 p.). Muenster: Lit Verlag.
Frederiks, M.T. (2010). From admonition to reassurance. Contemporary applications of the stories of the wives of Noah and Lot. Journal of the Henry Martin Institute, 27 (januari-december 2008), (pp. 78-88) (11 p.).
Frederiks, M.T. (2010). From admonition to reassurance. Contemporary applications of the stories of the wives of Noah and Lot. Journal of the Henry Martin Institute, 29 (2).
Frederiks, M.T. & Pruiksma, N. (2010). Journeying towards multiculturalism. The relationship between immigrant Christians and Dutch indigenous Christians. Journal of Religion in Europe, 3 (1), (pp. 125-155) (30 p.).
Frederiks, M.T. (2010). Let us understand our differences. Current Trends in Christian-Muslim relations in sub-Saharan Africa. Transformation, 27 (4), (pp. 261-275) (14 p.).
  2010 - Populariserende publicaties
Frederiks, M.T. (2010). Honderd jaar na Edinburgh 1910. Kerkinformatie, 182 (juni 2010), (pp. 4-5) (2 p.).
Frederiks, M.T. (2010). Inspiring Women in Bible and Qur'an. In M. Ter Borg (Eds.), Sharing Mary. Bible and Qur'an side by side (pp. 275-277) (3 p.). s.l.: Create Space Publishers.
Frederiks, M.T. (2010). Solomon Raj. The art of relating. In P.S. Raj (Eds.), St. John's gospel. A gallery of hieratic art. (pp. 19-22) (4 p.). Vijayawada, India: St. Luke Lalit Kala Ashram.
  2010 - Overige resultaten
M.T. Frederiks (02-05-2010) 12 lezingen over Islam en Christen Moslim Relaties (invited lectures)
M.T. Frederiks (04-03-2010) Asiya, Hagar en hun zusters. Vrouwen in Bijbel en Koran (lezing bij boekpresentatie)
M.T. Frederiks (10-06-2010) Challenges for Mission Today (invited lecture)
M.T. Frederiks (14-09-2010) Fulla, the cover-up girl. Addressing the Islam and modernity debate through a doll (paper)
M.T. Frederiks (19-02-2010) Geografies of Conversion. A historical perspectief (keynote)
M.T. Frederiks (18-06-2010) Jezus-beelden van niet-Westerse vrouwen (invited lecture)
M.T. Frederiks (22-02-2010) Organisatie Internationale Conferentie/Capacity Building Bijeenkomst 'Religion, Mobility and Place'
M.T. Frederiks (02-11-2010) Reconciling Diversity. Multicultural and multireligious tension in the Netherlands (invited lecture)
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Frederiks, M.T. & Brinkman, M. (2009). Contributions of African and Asian women to the Christological Debate (1982-2007). Studies in Interreligious Dialogue, 19 (1), (pp. 3-33) (31 p.).
Frederiks, M.T. (2009). Jezusbeelden van niet-Westerse vrouwen. Nederlands theologisch tijdschrift, 63 (3), (pp. 185-204) (20 p.).
Frederiks, M.T. (2009). Methodists and Muslims in The Gambia. Islam and Christian-Muslim Relations, 20 (1), (pp. 61-72) (12 p.).
Frederiks, M.T. (2009). World Christianity. A trainingschool for multiculturalism?. Exchange, 38 (1), (pp. 3-20) (18 p.).
  2009 - Vakpublicaties
Frederiks, M.T. (2009). Of naanburu and cherreh. Reminiscences of Christian Muslim Relations. In S. von Sicard & J. Mbillah (Eds.), The sower went to sow. Procmura at 50 (1959-2000) (pp. 147-161) (15 p.). Nairobi, Kenia: Procmura Publications.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Frederiks, M.T. (2008). Coming of age in African theology: the quest for authentic theology in African soil. Exchange, 37 (2), (pp. 109-123) (15 p.).
Frederiks, M.T. (2008). HIV and Aids: mapping theological responses in Africa. Exchange, 37 (1), (pp. 4-23) (20 p.).
Frederiks, M.T. (2008). Vriendin van God: een islamitisch verhaal over Maria. In A Merz B. Becking (Eds.), Verhaal als Identiteits-Code (pp. 125-132) (8 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, Afscheid Geert van Oyen.
  2008 - Vakpublicaties
Frederiks, M.T. (2008). Antislavernij campagne als bindmiddel tussen overheid en zending: casus Gambia. Transparant, 19 (2), (pp. 4-12) (9 p.).
Frederiks, M.T. (2008). De Koran: wat is dat voor een boek. In P Kevers M. Moyaert (Eds.), Wanneer alteriteit realiteit wordt: Christendom en Islam, Bijbel en Koran (pp. 17-36) (20 p.). Leuven: Acco.
Frederiks, M.T. (2008). Jozef en Zulaikha: de verleidelijkheid van de profeet Jozef. In P Kevers M. Moyaert (Eds.), Wanneer alteriteit realiteit wordt: Christendom en Islam, Bijbel en Koran (pp. 101-127) (27 p.). Leuven: Acco.
Frederiks, M.T. (2008). Kerkplanting en leermomenten uit de wereldkerk. Kerk en theologie, 59 (2), (pp. 125-132) (8 p.).
Frederiks, M.T. (2008). Lambarene revisited: Schweitzer's visie op Afrika en Afrikanen. In G.C.M. van Oyen (Eds.), Albert Schweitzer: voor het leven (pp. 121-143) (23 p.). Budel: Damon.
  2008 - Populariserende publicaties
Frederiks, M.T. (01-06-2008). Beelden van Jezus. NZR Nieuwsbrief, (pp. 1-2) (2 p.).
Frederiks, M.T. (01-09-2008). De snelweg van Hyderabad naar Bangalore. NZR Nieuwsbrief, (pp. 1-2) (2 p.).
Frederiks, M.T. (22-07-2008). Geraakt op de snelweg door India: de spirituele plek van Martha Frederiks. Friesch Dagblad, (pp. 2-2) (1 p.).
Frederiks, M.T. (01-03-2008). Leermoment. NZR Nieuwsbrief, (pp. 1-2) (2 p.).
Frederiks, M.T. (2008). Zulaikha, de vrouw die verliefd werd op de profeet Jozef. an-Nisa: Islamitisch maandblad voor vrouwen, 27 (1), (pp. 6-12) (7 p.).
  2008 - Overige resultaten
Frederiks, M.T. (2008). Christendom: een interculturele leerschool. (22 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
M.T. Frederiks (21-08-2008) From Economical to Ecumenical. The relations of the PCN and the RCC with migrant churches in the Netherlands
M.T. Frederiks (14-10-2008) HIV and Aids and Policy. Church Statements of HIV and Aids.
M.T. Frederiks (05-12-2008) Missiological Methodology
M.T. Frederiks (04-11-2008) Religion in Public Discourse. Responding to Gavin Da Costa
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Frederiks, M.T. (2007). 'Theologies of Anowa's daughters; an African women's discourse'. In R. Schreiter F. Wijsen (Eds.), Global Christianity, contested claims (pp. 177-199) (23 p.). Amsterdam: Rodopi.
  2007 - Vakpublicaties
Frederiks, M.T. (2007). Bijbelse figuren in de islamitische traditie. Zoetermeer: Meinema.
Frederiks, M.T. (2007). 'Hagar in de Islamitische traditie'. In M. Frederiks (Eds.), Bijbelse figuren in de islamitsche traditie (pp. 27-49) (23 p.). Zoetermeer: Meinema.
Frederiks, M.T. (2007). 'Inleiding'. In M. Frederiks (Eds.), Bijbelse figuren in de islamitische traditie (pp. 7-11) (5 p.). Zoetermeer: Meinema.
  2007 - Overige resultaten
M.T. Frederiks (28-08-2007) De Koran. Wat is dat voor een boek?
M.T. Frederiks (22-08-2007) Yusuf en Zulaikha in de Qisas al-anbiya
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Frederiks, M.T. (2006). Hagar in the Islamic Tradition. In J.S. Aritonang F.L. Bakker (Eds.), On the Edge of Many Worlds (pp. 237-248) (12 p.). Zoetermeer: Meinema.
Frederiks, M.T. (2006). 'Honger naar brood, honger naar God: spiritualiteit van bevrijding bij Gustavo Gutierrez'. In M.F. Farag (Eds.), Armzalig of armlastig: armoede als vraagstuk en inspiratiebron voor de theologie. (pp. 104-115) (12 p.). Utrecht: Faculteit Godgeleerdheid.
Frederiks, M.T. (2006). The Africa Bible Commentary: a review. Analecta Bruxellensia: Jaarboek van de Universitaire Faculteit van Protestantse Godgeleerdheid te Brussel, 11, (pp. 183-196) (14 p.).
Frederiks, M.T. (2006). Translating the Message: Lamin Sanneh on translatability and the impact of Bible translation in Africa. Analecta Bruxellensia: Jaarboek van de Universitaire Faculteit van Protestantse Godgeleerdheid te Brussel, 11, (pp. 97-113) (17 p.).
  2006 - Vakpublicaties
Frederiks, M.T. (2006). Aarde en bodem in Afrikaanse mythologie. Bodem, 16 (6), (pp. 219-221) (3 p.).
Frederiks, M.T. (2006). Het Leuenbergse leergesprek over de missionaire roeping van de protestantse kerken in Europa. Kerk en theologie, 57 (4), (pp. 366-379) (14 p.).
  2006 - Overige resultaten
M.T. Frederiks (02-11-2006) Being Church in a Predominantly Muslim Society
M.T. Frederiks (12-10-2006) Churches as Minorities. Case-study Gambia
M.T. Frederiks (17-03-2006) Muslims in the Diaspora. Somali and Ghanaian Muslims in The Netherlands
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Frederiks, M.T. (2005). Hermeneutics from an intercultural perspective. Exchange, 34 (2), (pp. 102-110) (9 p.).
Frederiks, M.T. (2005). Kenosis as a model for interreligious dialogue. Missiology, XXXIII (2), (pp. 211-222) (12 p.).
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, F.L., van den Bercken, W.P., van der Borght, E.A.J.G., Frederiks, M.T., Gooren, H.P.P. & Steenbrink, K.A. (2004). Rethinking Ecumenism: Strategies for the 21th Century. (229 p.). Zoetermeer: Meinema.
  2004 - Vakpublicaties
Frederiks, M.T. (2004). Beads, wrappers and calabashes: the inculturation of celebate life in sub-Saharan Africa. In K. Bediako (Eds.), A new day dawning: African Christians living the gospel (pp. 116-127) (12 p.). Zoetermeer: Boekencentrum.
Frederiks, M.T. (2004). Islam in christelijk perspectief: een missiologisch gezichtspunt. Theologia reformata, 47/2, (pp. 119-131) (13 p.).
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Frederiks, M.T. (2003). Bibliografie J.A.B. Jongeneel. In M. Frederiks, M. Dijkstra & A. Houtepen (Eds.), Towards an Intercultural Theology: essays in honour of J.A.B. Jongeneel (pp. 197-211) (15 p.). Zoetermeer: Meinema.
Frederiks, M.T. (2003). Miss Jairus Speaks: Developments in African Feminist Theology. Exchange, 32 (1), (pp. 66-82) (17 p.).
Frederiks, M.T. (2003). We have toiled all night. Christianity in The Gambia 1456-2000. (454 p.). Zoetermeer: Boekencentrum.
  2003 - Vakpublicaties
Frederiks, M.T. (2003). Op de bres voor de vrede: Interreligious Council of Sierra Leone. Begrip, 29 (1), (pp. 29-34) (6 p.).
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Frederiks, M.T. (2002). The Krio of The Gambia and the concept of inculturation. Exchange, 31 (3), (pp. 219-229) (11 p.).
  2001 - Vakpublicaties
Frederiks, M.T. (2001). Een ander geloof, een ander vaderland. Begrip, 5, (pp. 206-208) (3 p.).
Frederiks, M.T. (2001). Gare Pataate. Allerwegen, 32 (43), (pp. 1-44) (44 p.).
Frederiks, M.T. (2001). God and People of other Faiths: some Thoughts. Mission bulletin, 3-4, (pp. 10-20) (11 p.). Nagekomen Conference ; 1999 ; Edinburgh.
Frederiks, M.T. (2001). Leren van elkaar: uitwisseling Papoea-Twente. Wereld en Zending, 30 (1), (pp. 28-33) (6 p.).
  2001 - Overige resultaten
M.T. Frederiks (19-11-2001) The Krio and the Concept of Inculturation
  2000 - Vakpublicaties
Frederiks, M.T. (2000). De Gereformeerde Oecumenische Raad en Religieus Pluralisme. Begrip, 4, (pp. 120-123) (4 p.).
  1999 - Overige resultaten
M.T. Frederiks (14-10-1999) Religion and Language: Christian-Muslim Relations in Africa
  0 - Overige resultaten
M.T. Frederiks () Begrip: Moslims-Christenen
M.T. Frederiks () Editor of the book series Misison
M.T. Frederiks () Guestlecturship Catholic University of Lublin, Poland
M.T. Frederiks () Member editorial Board
M.T. Frederiks () Mission studies
M.T. Frederiks () Missionalia. Journal of the Southern African Missiological Society
M.T. Frederiks () Nederlands theologisch tijdschrift
M.T. Frederiks () Ottobah Cugoano and Olaudah Equiano. Two 18th Century African Abolitionist Voices
M.T. Frederiks () Special issue (43/1): Christian communities facing up to migration
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-21 04:11:33

Afgesloten projecten

Project:
Religie, Masculiniteit en HIV&AIDS 15-10-2007 tot 15-10-2010
Algemene projectbeschrijving

See this link.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Medegefinancierd door ICCO, Prisma en Kerk in Actie
Projectleden
Overige projectleden:
  • Prof. dr. E. Chitando (University of Zimbabwe)
Gegenereerd op 2018-08-21 04:11:33
Op dit moment verzorgt prof. dr. Martha Frederiks de volgende cursus(sen):
Gegenereerd op 2018-08-21 04:11:33
Nevenfuncties
  • Voorzitter Stichting Zonneweelde
  • Voorzitter Stuurgroep Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling (OIKOS) 
  • Bestuurslid Stipendium Bernardinum
  • Redacteur boekserie Mission, Boekencentrum Academic
  • Redactielid Exchange. Journal of Missiological and Ecumenical Research
  • Redactielid MissionaliaJournal of the South African Missiological Society
  • Redactielid Mission Studies
  • Lid Adviesraad Journal for Religion and Gender in Africa
Gegenereerd op 2018-08-21 04:11:33
Volledige naam
prof. dr. M.T. Frederiks Contactgegevens
Janskerkhof 13

Janskerkhof 13
Kamer 1.17
3512 BL  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 1794
Janskerkhof 2

Janskerkhof 2
Kamer 1.17
3512 BK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 9415
Telefoonnummer afdeling 030253794
Gegenereerd op 2018-08-21 04:11:33
Laatst bijgewerkt op 24-02-2018