dr. Tina van der Linden-Smith
m.vanderlinden@uu.nl
Gegenereerd op 2017-07-22 00:37:42


Profiel

Tina van der Linden is docent IT en Recht. Ze geeft vakken als IT en Recht: Inleiding in periode 2 en Information Technology Law in periode 4 in het Engels. Zij houdt de rechtspraak bij op het gebied van internetrecht en is redacteur van het Tijdschrift voor Internetrecht. Internetrecht is een breed interdisciplinair vakgebied: van e-commerce  en intellectueel eigedomsrecht  (privaatrecht) tot cybercrime (strafrecht en strafprocesrecht) tot virtuele werelden (rechtstheorie), beschikken met behulp van geautomatiseerde systemen (bestuursrecht) en privacy (mensenrechten, bestuursrecht en ook privaatrecht) tot vrijheid van meningsuiting (mensenrechten), rechtsmacht op het internet en nog veel meer. 

Gegenereerd op 2017-07-22 00:37:42
Alle publicaties
  2015 - Artikelen
Langbroek, Philip, Van Der Velde, Mandy & Van Der Linden, Tina (01-01-2015). Written Justifications of Judgments of Utrecht District Court - An Empirical Study on the Relationship between Case Characteristics and Text Characteristics. Justice System Journal, 36 (2), (pp. 138-162) (25 p.).
  2015 - Boeken
van der Linden, M. & Lodder, A.R. (2015). Jurisprudentie Internetrecht 2009-2015 - Gestructureerde bloemlezing voorzien van commentaar. (265 p.). Deventer: Wolter Kluwer.
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
van der Linden, M. (2015). Dogs on the Internet: Equality and Human Rights. In Marjolein Brink, van den, Susanne Burri & Jenny Goldschmidt (Eds.), Equality and Human Rights: Nothing but Trouble? Liber amicorum Titia Loenen (pp. 377-383) (7 p.). Utrecht: SIM/Universiteit Utrecht.
  2014 - Artikelen
van der Linden, M. (2014). Het is niet goed of het deugt niet - De juridische positie van internet tussenpersonen is onbevredigend!. Tijdschrift voor Internetrecht, 7 (1), (pp. 4-9) (6 p.).
Langbroek, Philip & van der Linden - Smith, Tina (23-12-2014). Researching Justification Texts of a First Instance Court from Assignment to Results and Reporting. Oñati Socio-Legal Series, 4 (5), (pp. 1071-1098) (28 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
van der Linden, M. & Dekker, den, D.F.P. (2014). De positie van tussenpersonen in internetcommunicatie - The Man in the Middle of a Complicated Plan. In S. Hof, van der, A.R. Lodder & G.J. Zwenne (Eds.), Recht en computer (pp. 261-284) (24 p.). Deventer: Kluwer.
  2014 - Rapporten
Langbroek, Philip, van der Velde, Mandy, van der Linden - Smith, Tina & van Schie, Réal (2014). Motiveringen van de Rechtbank Utrecht - Een onderzoek naar de tekstkenmerken en publieken van rechterlijke motiveringen. (127 p.). Montaigne Centrum UU.
  2013 - Artikelen
van der Linden-Smith, T. (2013). Law in the Digital Era. SCRIPTed - A Journal of Law, Technology & Society, 9:3, (pp. 367-375) (9 p.).
  2010 - Artikelen
van der Linden-Smith, T. & Merab-Samii, F. (2010). Het portretrecht van de kat van Mary. Tijdschrift voor Internetrecht, 2 (3), (pp. 48-52) (5 p.).
van der Linden-Smith, T. & Wisman, T. (2010). Image-building op het internet: houd greep op je digitale identiteit. SURF. Tijdschrift over Computerdienstverlening in het Hoger Onderwijs (35 p.).
  2010 - Boeken
Curry-Sumner, I., Kristen, F., van der Linden-Smith, T. & Tigchelaar, J. (2010). Onderzoeksvaardigheden, Instructie voor juristen; Research skills, Instruction for lawyers. (136 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Curry-Sumner, I., Kristen, F., van der Linden-Smith, T. & Tigchelaar, J. (2010). Research skills. Instruction for lawyers. (68 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2010 - Annotaties
van der Linden-Smith, T. (04-11-2010). Noot bij Verkeersgegevensdepot.
van der Linden, M. (2010). So who needs law? Rechtssociologische noot bij Rb. Leeuwarden 21 oktober 2008, LJN BG0939. (5 p.).
  2009 - Boeken
van der Linden-Smith, T., de Cock Buning, M. & Ringnalda, A. (2009). De juridische status van ruwe data; een wegwijzer voor de onderzoekspraktijk. SURFdirect.
van der Linden-Smith, T. & Lodder, A.R. (2009). Jurisprudentie Internetrecht: Annotaties. (155 p.). Deventer: Kluwer.
van der Linden-Smith, T. & Lodder, A.R. (2009). Jurisprudentie Internetrecht: Uitspraken. (728 p.). Deventer: Kluwer.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
van der Linden-Smith, T. (2009). Annotatie bij CBP 14 mei 2002, z2002-0362. In T.E. van Dijk, A.W. Duthler, H.P.J.A.M. Hennekens, P.T.C. Hoefer-van Dongen, J.P. van Schoonhoven & D.W.F. Verkade (Eds.), Uitsprakenbundel Wet bescherming persoonsgegevens (pp. 34-36) (2 p.). Den Haag: SDU.
van der Linden, M. (2009). Annotatie bij Cbp 8 juni 2005 (verzoeker vs. bedrijf), Z2004-0742. In T.E. Dijk, van, A.W. Duthler, H.Ph.J.A.M. Hennekens, P.T.C. Hoefer-van Dongen, J.P. Schoonhoven, van & D.W.F. Verkade (Eds.), Uitsprakenbundel Wet bescherming persoonsgegevens (pp. 389-391) (3 p.).
van der Linden-Smith, T. (2009). Annotatie bij Voorzieningenrechter Groningen 5 april 2005 (signaallijst KvK), LJN AT3185. In T.E. van Dijk, A.W. Duthler, H.P.J.A.M. Hennekens, P.T.C. Hoefer-van Dongen, J.P. Schoonhoven & D.W.F. Verkade (Eds.), Uitsprakenbundel Wet bescherming persoonsgegevens (pp. 27-28) (2 p.). Den Haag: SDU.
van der Linden, M. (2009). Annotatie bij: Cbp 12 juni 2006 (BKR), z2006-00052. Uitsprakenbundel Wet bescherming persoonsgegevens (pp. 575-578) (3 p.). SDU.
van der Linden-Smith, T. (2009). Annotatie Rb. 's-Hertogenbosch 11 september 2007, LJN BB3700. In T.E. van Dijk, A.W. Duthler, H.P.J.A.M. Hennekens, P.T.C. Hoefer-van Dongen, J.P. Schoonhoven & D.W.F. Verkade (Eds.), Uitsprakenbundel Wet bescherming persoonsgegevens (pp. 27-28) (2 p.). Den Haag: SDU.
van der Linden, M. (2009). Noot bij Rechtbank Rotterdam 30 oktober 2008 (opruiing via link), LJN BB7174. In M. van der Linden-Smith & A.R. Lodder (Eds.), Jurisprudentie Internetrecht Annotaties, 2006-2009 (pp. 55-57) (3 p.). Kluwer.
van der Linden, M. (2009). Noot bij Rechtbank Zutphen 22 februari 2008 (naaktfoto's ex), LJN BC4944. In M. van der Linden-Smith & A.R. Lodder (Eds.), Jurisprudentie Internetrecht Annotaties, 2006-2009 (pp. 85-86) (2 p.). Deventer: Kluwer.
van der Linden-Smith, T. (2009). Noot bij Sector kanton rechtbank 's-Hertogenbosch 2 oktober 2008 (Foto's), LJN BF9979. In M. van der Linden-Smith & A.R. Lodder (Eds.), Jurisprudentie Internetrecht, Annotaties 2006-2009, derde druk (pp. 133-135) (2 p.). Deventer: Kluwer.
van der Linden-Smith, T. (2009). Noot bij: Naaktfoto's ex. In M. van der Linden-Smith & A.R. Lodder (Eds.), Jurisprudentie internetrecht, Annotaties 2006-2009 (pp. 85-86) (2 p.). Deventer: Kluwer.
van der Linden-Smith, T. (2009). Opruiing via link. In M. van der Linden-Smith & A.R. Lodder (Eds.), Jurisprudentie internetrecht, Annotaties 2006-2009 (pp. 55-57) (2 p.). Deventer: Kluwer.
  2009 - Annotaties
van der Linden-Smith, T. (03-07-2009). Noot bij Kleinkindonbereikbaar.
  2008 - Artikelen
van der Linden-Smith, T. (2008). Bestrijd haatzaaien!. Tijdschrift voor Internetrecht, 2 (1), (pp. 28-33) (5 p.).
de Vries, U.M.R.T., Tigchelaar, H. & van der Linden-Smith, T. (2008). Describing Identity Fraud: Towards a Common Definition. SCRIPTed - A Journal of Law, Technology & Society, 5 (3), (pp. 482-500) (18 p.).
de Vries, U.M.R.T., van der Linden-Smith, T. & Tigchelaar, H. (2008). Identiteitsfraude en privacy. Privacy & informatie, 4 (11), (pp. 171-178) (7 p.).
van der Linden-Smith, T. (2008). Moordkuilen: het verschil tussen hangplek en webstek. Ars aequi, 7-8 (57), (pp. 541-548) (7 p.).
van der Linden-Smith, T. & Wisman, T. (2008). My secret life as an average person. Anonieme gegevensverzamelingen en informationele privacy. Tijdschrift voor Internetrecht, 4 (1), (pp. 86-89) (4 p.).
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
van der Linden-Smith, T. (2008). Discriminatie op internet: wat doen we eraan?. In J.H. Gerards (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2007, Commissie Gelijke Behandeling (pp. 235-244) (9 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2008 - Boekbesprekingen
van der Linden-Smith, T. (2008). Bookreview De wet op internet. Tijdschrift voor Internetrecht, 6, (pp. 157-157) (1 p.).
van der Linden-Smith, T. (2008). Bookreview Gevangen in de waarneming. Tijdschrift voor Internetrecht, 4, (pp. 92-93) (2 p.).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
van der Linden-Smith, T. & Vermeer, M. (2007). Internetrecht. In F.W. Grosheide & M. de Cock-Buning (Eds.), hoofdstukken communicatie- en mediarecht (pp. 193-236) (44 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
van der Linden-Smith, T. (2006). Bedreiging Hirshi Ali en Wilders - Rb. Middelburg 14-02-2005. In M. van der Linden-Smit & A.R. Lodder (Eds.), Jurisprudentie Internetrecht, Annotaties (pp. 117-121) (5 p.). Deventer: Kluwer.
van der Linden-Smith, T. (2006). Prijslijst coffeeshop - HR 25-05-2004. In M. van der Linden-Smit & A.R. Lodder (Eds.), Jurisprudentie Internetrecht, Annotaties (pp. 99-101) (3 p.).
  2006 - Boekredactie
van der Linden-Smith, T. & Lodder, A.R. (2006). Jurisprudentie Internetrecht, Annotaties. (187 p.). Deventer: Kluwer.
van der Linden-Smith, T. & Lodder, A.R. (2006). Jurisprudentie Internetrecht, Uitspraken. (649 p.). Deventer: Kluwer.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-07-22 00:37:43
Nevenfuncties

Tina van der Linden is redacteur van het Tijdschrift voor Internetrecht, en vice-voorzitter van de Raad van Beroep van EXIN. 

Gegenereerd op 2017-07-22 00:37:43
Volledige naam
dr. M. van der Linden-Smith Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 2.12
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8358
Telefoonnummer afdeling (030) 253 7530
Fax (030) 253 70 67
Gegenereerd op 2017-07-22 00:37:43
Laatst bijgewerkt op 21-02-2017