Ik heb tussen 2016 en 2020 de bachelor Rechtsgeleerdheid met de minor Conflict Studies gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Hierna volgde ik de master Strafrecht met de master-minor in Publiek Internationaal Recht. Ik heb een brede interesse in het Publiekrecht en werk vanuit een multidimensionale invalshoek. Dit blijkt uit mijn afstudeerwerken, waarbij mijn bachelorscriptie gaat over de toepasselijkheid van Internationaal Humanitair Oorlogsrecht op het conflict in Noord-Ierland. Vervolgens laat mijn masterscriptie mijn affiniteit met de mensenrechten zien, waarbij de strafrechtelijke handhaving avondklok als coronamaatregel getoetst wordt aan het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ex artikel 8 EVRM. Voor mij is het belangrijk dat het recht prevaleert in tijden van crisis. Als snel gehandeld moet worden, moeten de rechtswaarborgen nog steeds worden nageleefd. 

Tijdens mijn studie heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij Save the Children en het Rode Kruis. Tot slot heb ik stage gelopen bij de afdeling Fundamentele Voorlichting aan de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL) te Woensdrecht. Hier heb ik onderwijs verzorgd aan militairen in opleiding.  

Sinds augustus 2022 ben ik werkzaam als junior docent aan de Universiteit Utrecht.