Publicaties

2023

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2023). [Recensie van] Charlotte J.C. Broer, Uitzicht op Oudwijk. Bisschoppen, burggraven en het circa 1135 gestichte wereldlijk vrouwensticht in Oudwijk bij Utrecht in de twaalfde en vroege deriende eeuw (Utrecht, 2021: eigen beheer). Signum : Tijdschrift van de contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen, 2023. http://contactgroepsignum.eu/node/7464
Mostert, M. (2023). Beyond the pale? Those who were not worthy to be named. In E. Ingrand-Varenne, E. Pallottini, & J. Raaijmakers (Eds.), Writing Names in Sacred Spaces: Inscriptions in the West, from Late Antiquity to the Early Middle Ages (pp. 317-326). (Utrecht Studies in Medieval Literacy; Vol. 56). Brepols. https://doi.org/10.1484/M.USML-EB.5.133544
Mostert, M. (2023). Admonitio generalis c. 70: Reading, Education and Reform. In I Franchi: Spoleto, 21-27 aprile 2022 (pp. 995-1020). (Settimane di Studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo). Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo.
Mostert, M. (2023). Changes in the Grammar of Legibility: Influences on the Development of 'New Communities of Interpretation'? In É. Boillet, & I. Johnson (Eds.), Religious Transformations in New Communities of Interpretation in Europe (1350-1570): Bridging the Historiographical Divides (pp. 83-95). (New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies, and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe ; Vol. 3). Brepols.
Hansen, J., Janác, J., Krász, L., & Mostert, M. (2023). Science and Technological Change in Early Modern History (ca. 1500-1800). In J. Hansen, J. Hung, J. Ira, J. Klement, S. Lesage, J. L. Simal, & A. Tompkins (Eds.), The European Experience: A Multi-Perspective History of Modern Europe (pp. 431-440). OpenBook Publishers. https://doi.org/10.11647/OBP.0323
Mostert, M. (2023). De bul en zijn grootzegel binnen de Universiteit Utrecht. In M. Huisman, J. Koch, & D. van Miert (Eds.), Tastend door de tijd: Een greep uit vier eeuwen Utrechtse wetenschapsgeschiedenis (pp. 16-17, 90). Uitgeverij Matrijs.

Vakpublicaties

Mostert, M. (Author). (2023). Een verknipte initiaal. Web publication/site, Utrecht University. https://verrassendemiddeleeuwen.sites.uu.nl/2022/12/21/een-verknipte-initiaal/

2022

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2022). [Review of] Fiorella Magnano (ed.), Boethius. On Topical Differences. A Commentary, Turnhout (Brepols), Rome, Barcelona. Francia-Recensio, 2022(4). https://doi.org/10.11588/frrec.2022.4.92116
Mostert, M. (2022). Was Ademar uniek? Over sporen van schoolmeesters in handschriften uit de eerste helft van de elfde eeuw. Paper presented at Studiemiddag de aantekenboekjes van Ademar van Chabannes (989-1034), Leiden, Netherlands.
Mostert, M. (2022). Studying Communication in the Margins of Society. In S. C. Thomson (Ed.), Strangers at the Gate!: Multidisciplinary Explorations of Communities, Borders, and Othering in Medieval Western Europe (pp. 23-40). (Explorations in Medieval Culture; Vol. 21). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004511910_003
Mostert, M. (2022). Urban Culture in the Early Medieval West: The Case of the Episcopal Towns in the German Kingdon. In C. Brélaz, & E. Rose (Eds.), Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages (pp. 363-389). (Cutural Encounters in Late Antiquity and the Middle Afes; Vol. 37). Brepols. https://doi.org/10.1484/m.celama-eb.5.123827
Mostert, M. (2022). [review of] R. Gallagher u.a. (Hrsg.): The Languages of Early Medieval Charters. H-Soz-Kult. http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-96991

Vakpublicaties

Mostert, M. (2022). 1113: Hollandse polders bij Bremen. In L. Heerm van Voss, N. Bouras, M. 't Hart, M. van der Heijden, & L. Lucassen (Eds.), Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland (pp. 103-108). Ambo/Anthos.
Mostert, M. (2022). Elfhonderd jaar Egmond: 15 juni 922: Egmond voor het eerst genoemd. Benedictijns tijdschrift voor evangelische bezinning, 2022(2), 50-58.

Populariserende publicaties

Mostert, M. (2022). Egmond tussen Noormannen, koningen en graven. In Adelbert. 1100 jaar religieus leven in Egmond (pp. 10-13). Abdij van Egmond.

2021

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2021). Troublemakers at the Edges of the Empire: 1018: Emperor Henry II between Boleslav the Brave and Dirk III, Cout of Holland. In A. Krawiec, J. Kujawinski, & M. Delimata-Proch (Eds.), Totius mundi philohistor: Studia Georgio Strzelczyk octuagenario oblata (pp. 455). Wydzial Histoii UAM.
Mostert, M. (2021). Anselme Davril, Annie Dufour, and Gillette Labory, eds. and trans., Les miracles de Saint Benoît: Miracula sancti Benedicti. (Sources d’histoire médiévale 45.) Paris: CNRS Éditions, 2019. Pp. 648; 1 map. €90. ISBN: 978-2-2711-2970-3. Speculum, 96(4), 1169-1170. https://doi.org/10.1086/716317
Mostert, M. (2021). Communicating Ideas and Emotions in the Long Sixteenth Century: The Spectacle of the Saints, their Relics and Souvenirs in the Northern Low Countries. Forum for Modern Language Studies, 57(1), 78-98. https://doi.org/10.1093/fmls/cqaa028

Vakpublicaties

Mostert, M. (2021). In memoriam Janneke Raaijmakers (1973-2021). Madoc, 35(2), 110-111.

Populariserende publicaties

Mostert, M. (2021). Literatuur en schriftcultuur. Paper presented at Het raadsel van de Middeleeuwen, Amsterdam, Netherlands.

2020

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2020). Libraries as an Expression of Monastic Identities: The case of Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire). In N. Eichenberger, E. C. Lutz, & C. P. (Eds.), Bücher und Identitäten: Literarische Reproduktionskulturen der Vormoderne. Überstorfer Colloqium 2016 (pp. 13-32 and figs. 1-4). Reichert Verlag.
Mostert, M. (2020). Koning van de Friezen: Wat we te weten kunnen komen over het koningschap van Redbad. De vrije Fries, 100, 42-49.
Mostert, M. (2020). Boniface in Frisia. In M. Aaij, & S. Goodlove (Eds.), A Companion to Boniface (pp. 327-354). (Brill's Companions to the Christian Tradition; Vol. 92). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004425132_016
Mostert, M. (2020). [review of] Ingrid Rembold, Conquest and Christianization: Saxony and the Carolingian World, 772-888. Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, Fourth Series. Cambridge: Cambridge University Press. 2018. Early Medieval Europe, 28(2), 326-328. https://doi.org/10.1111/emed.12403

2019

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2019). Urban Panegyric and the Transformation of the Medieval City, 1100-1300 Paul Oldfield Oxford , Oxford University Press, 2019, ISBN: 9780198717737; 224pp. Reviews in History, 1-4. https://doi.org/10.14296/RiH/2014/2360
Mostert, M. (2019). Linguistics of contact in the Northern Seas. In R. Strootman, F. van den Eijnde, & R. van Wijk (Eds.), Empires of the Sea: Maritime Power Networks in World History (pp. 179-193). (Cultural Interactions in the Mediterranean; Vol. 4). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004407671_008
Mostert, M. (2019). Saint Martin parmi les Frisons: le culte du saint à Utrecht dans le haut Moyen Âge. In B. Judic, R. Beck, C. Bousquet-Labouérie, & E. Lorans (Eds.), Un nouveau Martin: Essor et renouveaux de la figure de saint Martin IVe-XXIe siècle (pp. 99-108). (Perspectives Historiques). Presses Universitaires Francois-Rabelais.
Mostert, M. (2019). [Besprechung von] Andrew Brown / Jan Dumolyn: Medieval Urban Culture. (= Studies in European Urban History (1100-1800), 43), Turnhout: Brepols Publishers NV 2017, ISBN 978-2-503-57742-5, EUR 81,00. Sehepunkte. Rezensionsjournal für die Geisteswissenschaften, 2019(5). http://www.sehepunkte.de/2019/05/31364.html
Mostert, M. (2019). [Besprechung von] Eline van Onacker: Village Elites and Social Structures in the Late Medieval Campine Region. (= The Medieval Countryside, Vol. 17), Turnhout: Brepols Publishers NV 2017, ISBN 978-2-503-55459-4, EUR 100,00. Sehepunkte. Rezensionsjournal für die Geisteswissenschaften, 2019(5). http://www.sehepunkte.de/2019/05/31491.html
Mostert, M. (2019). Michael T. Clanchy (1936-). In L. Duranti, & P. C. Franks (Eds.), Encyclopedia of Archival Writers, 1515-2015 (pp. 129-131). Rowman & Littlefield.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/426225/Mostert_Entry.pdf?sequence=1
Mostert, M. (2019). [Besprechung über] Christian D. Liddy: Contesting the City. The Politics of Citizenship in English Towns, 1250-1530 (= Oxford Studies in Medieval European History), Oxford: Oxford University Press 2017, ISBN 978-0-19-870520-8, GBP 75,00. Sehepunkte. Rezensionsjournal für die Geisteswissenschaften, 2019(3). http://www.sehepunkte.de/2019/03/31281.html
Mostert, M. (2019). Between Carelessness and Wilful Destruction: The Demise of Texts and Their Manuscripts in the Medieval West. In C. Kühne-Wespi, K. Oschema, & J. F. Quack (Eds.), Zerstörung von Geschriebenem: Historische und transkulturelle Perspektiven (pp. 149-165). (Materiale Textkulturen; Vol. 22). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9873110629040-005

Vakpublicaties

Mostert, M. (2019). Koning van de Friezen: Wat we te weten kunnen komen over het koningschap van Redbad. Paper presented at Sieperda Symposium 2019, Leeuwarden, Netherlands.

Overige resultaten

Mostert, M. (2019). About Utrecht Studies in Medieval Literacy. Paper presented at Research Network of Urban Literacy, Ribe, Denmark.

2018

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2018). Urban Culture in the Medieval West: The Case of the Episcopal Towns in the German Kingdom. Paper presented at Civic Identity and Civic Participation in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Rome, Italy.
Mostert, M. (2018). Book Reviews: Thomas Cohen and Lesley Twomey (ed.), Spoken Word and Social Practice. Orality in Europe (1400–1700) (Medieval and Renaissance Authors and Texts, 14). Leiden and Boston: Brill 2015. XV + 499 pp. ISBN: 978-90-04-28868-3. € 168.00. The Medieval Low Countries, 4, 327-330. https://doi.org/10.1484/J.MLC.5.114821
Mostert, M. (2018). Medieval Sermons as Forms of Communication: Between Written Text and Oral Performance. In A. Heneveld, C. Meli, & G. Aubert (Eds.), L'éloquence de la chaire entre écriture et oralité (XIIIe-XVIIIe siècles): Actes du colloque international de Genève, 11-12 septembre 2014. (pp. 23-35). (Colloques, congrès et conférences sur le classicisme; Vol. 20). Honore Champion.

Vakpublicaties

Mostert, M. (2018). Onruststokers aan de randen van het Rijk: 1018: Keizer Hendrik II tussen Boleslaw Chrobry en Dirk III. Historisch Tijdschrift Holland, 50(4), 274-280.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/418645/Holland_20184_binnenwerk.indb.pdf?sequence=1
Mostert, M. (2018). Ottar: Europa wächst zusammen. In M. Bormpoudaki, M. van den Doel, W. Hupperetz, K-P. Kalafati, L. Morehouse, L. Mulvin, & M. Schmauder (Eds.), Europa in Bewegung: Lebenswelten im frühen Mittelalter (pp. 172-174). WBG.
Mostert, M. (2018). Wissen, Gelehrsamkeit und Wissenschaft in Europa (300-1000). In M. Bormpoudaki, M. van den Doel, W. Hupperetz, K-P. Kalafati, L. Morehouse, L. Mulvin, & M. Schmauder (Eds.), Europa in Bewegung: Lebenswelten im frühen Mittelalter (pp. 162-171). WBG.
Mostert, M. (2018). 690: Heidenen bekeren is lastig werk. In L. Heerma van Voss, M. 't Hart, K. Davids, K. Fatah-Black, L. Lucassen, & J. Touwen (Eds.), Wereldgeschiedenis van Nederland (pp. 87-92). Ambo/Anthos.
Mostert, M. (2018). 650: Friese handelaren in mondiale netwerken. In M. 't Hart, L. Heerma van Voss, K. Davids, K. Fatah-Black, L. Lucassen, & J. Touwen (Eds.), Wereldgeschiedens van Nederland (pp. 81-86). Ambo/Anthos.
Mostert, M. (2018). Verbruikt, hergebruikt en bestudeerd: Over het onderzoek naar fragmenten van handschriften. In B. Jaski, M. Mostert, & K. van Vliet (Eds.), Perkament in stukken: Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten (pp. 12-21, 269-272). Uitgeverij Verloren.
Mostert, M., Jaski, B., & van Vliet, K. (Eds.) (2018). Perkament in stukken: Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten. Uitgeverij Verloren.

2017

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2017). Entre la destrucción circunstancial y la intencionada: La desaparición de textos y sus manuscritos en el occidente medieval. In J. Vergara Ciordia, & A. Sala Villaverde (Eds.), Censura y libros en la edad moderna (pp. 401-416). Dykinson.

Vakpublicaties

Mostert, M. (2017). Ohthere: het Noorden gaat bij Europa horen. In M. Bormpoudaki, M. van den Doel, W. Hupperetz, F. Kalafati, L. Morehouse, L. Mulvin, & M. Schmauder (Eds.), Crossroads. Reiden door de Middeleeuwen (pp. 172-173). W Books.
Mostert, M. (2017). Kennis, geleerdheid en wetenschap in Europe, 300-1000 n. Chr. In M. Bormpoudaki, M. van den Doel, W. Hupperetz, F. Kalafati, L. Morehouse, L. Mulvin, & M. Schmauder (Eds.), Crossroads: Reizen door de Middeleeuwen (pp. 162-171). W Books.
Mostert, M. (2017). Ohthere: The North becomes part of Europe. In M. Bormpoudaki, & E. al. (Eds.), Crossroads: Travelling through the Middle Ages (pp. 171-172). W Books.
Mostert, M. (2017). Knowledge, scholarship and science in Europe, AD 300-1000. In M. Bormpoudaki, M. van den Doel, W. Hupperetz, F. Kalafati, L. Morehouse, L. Mulvin, & M. Schmauder (Eds.), Crossroads: Travelling through the Middle Ages (pp. 162-171). W Books.

2016

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2016). Diglossia, Authority and Tradition: The Influence of Writing on Learned and Vernacular Languages. In T. M. S. Lehtonen, & L. Kaljundi (Eds.), Re-forming Texts, Music, and Church Art in the Early Modern North (pp. 97-121). (Crossing Boundaries: Turku Medieval and Early Modern Studies). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.1515/9789048524938-006
Mostert, M. (2016). [Review of] Murphy, G. Ronald, SJ. Tree of Salvation: Yggdrasil and the Cross in the North. New York: Oxford University Press, 2013. xiv+239 pp. The Journal of Religion, 96(2), 287-288. https://doi.org/10.1086/685001
Mostert, M. (2016). '... but they pray badly using corrected books': errors in early Carolingian copies of the Admonitio generalis. In R. Meens et al., C. van Rhijn, J. Raaijmakers, B. van den Hoven van Genderen, D. van Espelo, & I. van Renswoude (Eds.), Religious Franks: Religion and Power in the Fankish Kingdoms: Studies in Honour of Mayke de Jong (pp. 112-127). Manchester University Press.

Vakpublicaties

Mostert, M. (2016). De Friezen en de zee: Over de maritieme identiteit van de proto-Hollanders. Historisch Tijdschrift Holland, 23(04), 116-125, 199-200.

Populariserende publicaties

Mostert, M. (2016). Een uit meer dan zevenduizend: Het Utrechts Psalter onder de negende-eeuwse handschriften. In Utrechts Psalter 2016 A.D.: Twintig (strip)tekenaars geïnspireerd door het Utrechts Psalter (pp. 5-6). de inktpot.

Overige resultaten

Mostert, M. (Author). (2016). One of more than seven thousand: The Utrecht Psalter under the ninth-century manuscripts. Web publication/site, Interalia Magazine. http://www.interaliamag.org/articles/albo-helm-utrecht-psalter/?utm_medium=email&utm_campaign=July%202016&utm_content=July%202016+CID_ea303b34304ac59cee47f2ccef1aba5e&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Read%20more
Mostert, M. (2016). Religion: The elephant in the room. Paper presented at Methodological approaches to the investigation of processess of conversion and religious hybridization, Utrecht, Netherlands.
Mostert, M. (2016). Making Written Texts Palatable Before and After Gutenberg, or: What Did Printing Add to the Grammar of Legibility?. Paper presented at International Medieval Congress 2016, Leeds, United Kingdom.
Mostert, M. (2016). Printing and Changes in the Grammar of Legibility. Paper presented at Les Langues du livre / Languages of the Book, Paris, France.

2015

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2015). [Review of] Annemarieke Willemsen, Gouden Middeleeuwen. Nederland in de Merovingische wereld, 400-700 na Chr. Zutphen: Walburg Pers, 2014. The Medieval Low Countries, 2, 251-253.
Mostert, M. (2015). [Review of] Michael Pye, The Edge of the World: How the North Sea Made Us Who We Are. London: Viking, 2014. The Medieval Low Countries, 2, 297-299.
Mostert, M. (2015). Review of Pierre Chastang, La ville, le gouvernement et l'écrit à Montpellier (XIIe-XIVe siècle): Essai d'histoire sociale (Histoire Ancienne et Médiévale 121). Paris: Publications de la Sorbonne, 2013. Speculum, 90(4), 1099-1101. https://doi.org/10.1017/S0038713415002274
Mostert, M. (2015). Schrift als Ausdruck von Mentalität und die Gründe ihres Wandels. In P. Dinzelbacher, & F. Harrer (Eds.), Wandlungsprozesse der Mentalitätsgeschichte (pp. 93-120). Deutscher Wissenschafts-Verlag (DWV).
Mostert, M. (2015). Christianising the landscape: The example of the county of Holland. In Memoria viva: Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014) (pp. 79-87). Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Mostert, M. (2015). Deventer – Douai – Cracovie – Moscou: L’histoire du Speculum exemplorum. In B. Działoszyński (Ed.), Ecclesia Regnum Fontes: Studia z dziejów średniowiecza (pp. 436-446). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Vakpublicaties

Mostert, M. (2015). Ongeletterde eeuwen? Over de rol van het schrift in de middeleeuwen. In R. Meens, & C. van Rhijn (Eds.), Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen: Beeldvorming en perspectieven (pp. 148-169). Open Universiteit.
Mostert, M. (2015). 1250: De overeenkomst tussen de abt van Egmond en zijn pachters te Schagen: een episode in het slepende conflict tussen Kennemers en Westfriezen? Historisch Tijdschrift Holland, 47(1), 4-13.

Populariserende publicaties

Mostert, M. (2015). Invloeden oeralfabet? De Telegraaf, 2015.

Overige resultaten

Mostert, M. (Author). (2015). Review of Nicole Nyffenegger, Authorising History. Gestures of Authorship in Fourteenth-Century English Historiography. Web publication/site, Sehepunkte.de. http://www.sehepunkte.de/2015/06/25399.html
Mostert, M. (2015, Jul). [Besprechung von] D. Barthélemy, R. Grosse (dir.), Moines et démons. Autobiographie et individualité au Moyen Âge (VIIe-XIIIe siècle), Genève (Librairie Droz) 2014, 224 p., 8 ill. (École pratique des hautes études. Sciences historiques et philologiques, V. Hautes études médiévales et modernes, 106) ... Max Weber Stiftung. http://www.perspectivia.net/publikationen/francia/francia-recensio/2015-2/MA
Mostert, M. (2015). Reorganizing the Lectionaries of Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire): Stability or Change?. Paper presented at International Medieval Congress 2015, Leeds, United Kingdom.

2014

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M., & Adamska, A. (Eds.) (2014). Writing and the Administration of Medieval Towns: Medieval Urban Literacy I. (Utrecht Studies in Medieval Literacy ed.) Brepols.
Mostert, M., & Adamska, A. (Eds.) (2014). Uses of the Written Word in Medieval Towns: Medieval Urban Literacy II. (Utrecht Studies in Medieval Literacy ed.) Brepols.
Mostert, M. (2014). Fleury. In M. Lapidge, J. Blair, S. Keynes, & D. Scragg (Eds.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Anglo-Saxon England (pp. 192-193). Wiley.
Mostert, M., & Adamska, A. (2014). Introduction. In M. Mostert, & A. Adamska (Eds.), Uses of the Written Word in Medieval Towns: Medieval Urban Literacy II (pp. 1-16). (Utrecht Studies in Medieval Literacy; No. 28). Brepols.
Mostert, M. (2014). Abbo of Fleury. In M. Lapidge, J. Blair, S. Keynes, & D. Scragg (Eds.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Anglo-Saxon England (pp. 3-4). Wiley.
Mostert, M., & Adamska, A. (2014). Introduction. In M. Mostert, & A. Adamska (Eds.), Writing and the Administration of Medieval Towns: Medieval Urban Literacy II (pp. 1-10). (Utrecht Studies in Medieval Literacy; No. 27). Brepols.
Mostert, M. (2014). Wytwarzanie, przechowywanie i uzytkowanie. O roli tekstu pisnego w sredniowieczu. In A. Adamska, & P. Kras (Eds.), Kultura pisma w sredniowieczu. Znane problemy, Nowe metody (pp. 17-35). (Colloquia Mediaevalia Lublinensia; No. 2). Wydawnictwo KUL.
Mostert, M. (2014). Frisians. In M. Lapidge, J. Blair, S. Keynes, & D. Scragg (Eds.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Anglo-Saxon England (pp. 200-201). Wiley.
Mostert, M. (2014). Some thoughts on urban schools, urban literacy, and the development of western civilisation. In M. Mostert, & A. Adamska (Eds.), Writing and the Administration of Medieval Towns (pp. 337-348). (Utrecht Studies in Medieval Literacy; No. 27), (Medieval urban literacy; Vol. 1). Brepols.
Mostert, M. (2014). Edmund, St, King of East Anglia. In M. Lapidge, J. Blair, S. Keynes, & D. Scragg (Eds.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Anglo-Saxon England (pp. 165-166). Wiley.
Mostert, M., & Adamska, A. (2014). Whither the study of medieval urban literacy? In M. Mostert, & A. Adamska (Eds.), Uses of the Written Word in Medieval Towns (pp. 427-431). (Utrecht Studies in Medieval Literacy; No. 28), (Medieval urban literacy; Vol. 2). Brepols.

Vakpublicaties

Mostert, M. (2014). From the Periphery to the Center. In E. Besamusca, & J. Verheul (Eds.), Discovering the Dutch: On Culture and Society of the Netherlands. Revised and Enlarged Edition (pp. 97-107). Amsterdam University Press.
Mostert, M. (2014). De graaf van Holland, het grafelijk hof en de hoven van de graaf (tot het einde van de 13e eeuw). In T. de Ridder, E. Bult, & E. Beukers (Eds.), Graven in Holland : de hoven van de Hollandse graven tot het eind van de 13e eeuw in vergelijkend perspectief (pp. 7-14). (Westerheem: Specials; Vol. 3). Archeologische Werkgemeenschap Nederland.

Populariserende publicaties

Mostert, M. (2014). Willibrord. In De canon van Nederland: Onze geschiedenis in 50 thema's (pp. 21). Meulenhoff.
Mostert, M. (2014). De Romeinse Limes. In R. Bouwman (Ed.), De canon van Nederland: Onze geschiedenis in 50 thema's (pp. 17). Uitgeverij J.M. Meulenhoff.

Overige resultaten

Mostert, M., & Sahadat, I. (2014, Nov 27). Als 'vampiers' begraven Polen waren afkomstig uit de streek. (27-11-2014 ed.) de Volkskrant.

2013

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2013). Abbo of Fleury. In K. Pollmann, & W. Otten (Eds.), The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine, 3 vols., vol. 2 (pp. 489-490). Oxford University Press.
Mostert, M. (2013). Willibrord. In M. Lapidge, J. Blair, S. Keynes, & D. Scragg (Eds.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Anglo-Saxon England (pp. 499-499). Wiley.
Mostert, M. (2013). Communicating the Faith: the Circle of Boniface, Germanic Vernaculars, and Frisian and Saxon Converts. Amsterdamer Beitrage zur alteren Germanistik, 70, 87-130.
Mostert, M., Garrison, M., Orban, A. P., & van Egmond, W. S. (Eds.) (2013). Spoken and Written Language. Relations between Latin and the Vernacular Languages in the Earlier Middle Ages. (Utrecht Studies in Medieval Literacy ed.) Brepols.
Mostert, M. (2013). Studying Urban History: Questions and Issues. In G. Declercq, M. Mostert, W. Ysebaert, & A. Adamska (Eds.), New Approaches to Medieval Urban Literacy (pp. 9-14). Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
Mostert, M., Declercq, G., Ysebaert, W., & Adamska, A. (Eds.) (2013). New Approaches to Medieval Urban Literacy. (Contactforum ed.) Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
Mostert, M. (2013). A Short List of Works on Medieval Urban Communication. In G. Declercq, M. Mostert, W. Ysebaert, & A. Adamska (Eds.), New Approaches to Medieval Urban Literacy (pp. 63-73). Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Populariserende publicaties

Mostert, M. (2013). De geschreven bronnen en de vraag naar de identiteit van de Franken (Friezen en Saksen). In Friezen Franken en Saksen. oude en nieuwe visies (pp. 11-27). Papieren Tijger.

2012

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2012). Medieval monastic scribes. Artisans or intellectuals? In R. Alcoy et al. (Ed.), Le plaisir de l'art du Moyen Âge. Commande, production et réception de l'oeuvre d'art. Mélanges en hommage à Xavier Barral i Altet (pp. 865-870). Picard.
Mostert, M. (2012). Using and keeping written texts. Reading and writing as forms of communication in the early Middle Ages. In Scrivere e leggere nell'alto medioevo (pp. 71-96). CISAM.
Mostert, M. (2012). Latin Learning and Learning Latin: Knowledge Transfer and Literacy in the European Middle Ages. In W. S. van Egmond, & W. H. van Soldt (Eds.), Theory and Practice of Knowledge Transfer. Studies in School Education in the Ancient Near East and Beyond. Papers Read at a Symposium in Leiden, 17-19 December 2008 (pp. 25-37). Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten.
Mostert, M. (2012). The memory of writing. Thoughts about how the introduction of written culture restructured memory in the Middle Ages. In H. Brandt, B. Pohl, W. M. Sprague, & L. K. Hörl (Eds.), Erfahren, Erzählen, Erinnern. Narrative Konstruktionen von Gedächtnis und Generation in Antike und Mittelalter (pp. 15-58). University of Bamberg Press.
Mostert, M. (2012). De verschriftelijking van Noord-Holland in de dertiende eeuw -- Een Fries, West-Fries of Hollands fenomeen? It beaken, 74(1/2), 63-75.
Mostert, M. (2012). Boekbespreking: Ludo Milis, Van waarheden en werkelijkheid. De opvattingen van de middeleeuwers in het blikveld van nu. Hilversum: Verloren 2011. 160 p. ISBN 9789087042202. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 9, 117-119.
Mostert, M. (2012). Het conflict tussen paus en keizer. De Investituurstrijd. In F. W. Lantink, & J. Koch (Eds.), De paus en de wereld. Geschiedenis van een instituut (pp. 103-116). Boom.
Mostert, M. (2012). A Bibliography of Works on Medieval Communication. (Utrecht Studies in Medieval Literacy ed.) Brepols.

Vakpublicaties

Mostert, M. (2012). Communicatie in de Middeleeuwen. Madoc, 26(4), 195-203.

2011

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2011). Relations between Fleury and England. In D. Rollason, C. Leyser, & H. Williams (Eds.), England and the Continent in the Tenth Century: Studies in Honour of Wilhelm Levison (1876-1947) (pp. 185-208). Brepols.
Mostert, M. (2011). Boekbespreking Astrid Houthuys, Middeleeuws kladwerk. De autograaf van de Brabantsche yeesten, boek VI (vijftiende eeuw). Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de middeleeuwen 4. BMGN - The Low Countries Historical Review, 126, 113-115.
Mostert, M. (2011). Orality, Non-Written Communication and Monastic Studies. In S. Vanderputten (Ed.), Understanding Monastic Practices of Oral Communication (Western Europe, Tenth-Thirteenth Centuries) (pp. 367-388). Brepols.
Mostert, M. (2011). Boekbespreking: Astrid Houthuys, Middeleeuws kladwerk. De autograaf van de Brabantsche yeesten, boek VI (vijftiende eeuw). Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen 4. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 126, 113-115.
Mostert, M., & Barnwell, P. S. (2011). Medieval Legal Process: Physical, Spoken and Written Performance in the Middle Ages. (Utrecht Studies in Medieval Literacy ed.) Brepols.
Mostert, M. (2011). Making Court Decisions Known in Medieval Holland. In M. Mostert, & P. S. Barnwell (Eds.), Medieval Legal Process: Physical, Spoken and Written Performance in the Middle Ages (pp. 281-299). Brepols.
Mostert, M. (2011). Introduction. In M. Mostert, & P. S. Barnwell (Eds.), Medieval Legal Process: Physical, Spoken and Written Performance in the Middle Ages (pp. 1-25). Brepols.
Mostert, M. (2011). Boekbespreking Annalen van Egmond. De Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse Leven van Thomas Becket uitgegeven en vertaald door Marijke Gumbert-Hepp en J.P. Gumbert. Het Chronicon Egmundanum uitgegeven door J.W.J. Burgers. Millennium, 24, 165-168.

Vakpublicaties

Mostert, M. (2011). Het verrassende verhaal van Marco Mostert. Historisch Nieuwsblad, 20, 55-55.

Overige resultaten

Mostert, M. (2011). General Editor Utrecht Studies in Medieval Literacy.
Mostert, M., & Adamska, A. (2011). Two sessions and a round table: Clergymen, Noblemen and Peasants: Oral and Literate Communication in the Medieval Countryside. Paper presented at International Medieval Congress, Leeds(UK).

2010

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2010). The Early History of Written Culture in the Northern Netherlands. In S. Rankovic, L. Melve, & E. Mundal (Eds.), Along the Oral-Written Continuum: Types of Texts, Relations and their Implications (pp. 449-488). Brepols.
Adamska, A., & Mostert, M. (2010). The Literacies of Medieval Towndwellers and Peasants: a Preliminary Investigation. In A. Bartoszewicz (Ed.), Swiat sredniowiecza. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi (pp. 317-330). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Mostert, M. (2010). Reactie van de auteur. Millennium, 24, 60-63.
Mostert, M. (2010). Boekbespreking Les librairies aristocratiques dans les anciens Pays-Bas au Moyen Age. Actes de la journée d'étude organisée à Bruxelles (Palais des Académies), le 20 octobre 2006. Millennium, 24, 92-93.

Populariserende publicaties

Mostert, M. (2010). From the Periphery to the Center. In E. Besamusca, & J. Verheul (Eds.), Discovering the Dutch. On Culture and Society of the Netherlands (pp. 85-95). Amsterdam University Press.

Overige resultaten

Mostert, M. (2010, Jan 3). De lange weg naar Darwin: over Walafrid de tuinman. VPRO radio.
Mostert, M. (2010). Maken, bewaren en gebruiken : over de rol van geschreven teksten in de Middeleeuwen. Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/42969/Mostert_Marco_oratie.pdf?sequence=1
Mostert, M. (2010, Sept 12). Over boekverbrandingen in de geschiedenis. VPRO radio.

2009

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2009). In de marge van de beschaving. De geschiedenis van Nederland, 0-1100. Uitgeverij Bert Bakker.
Mostert, M. (2009). Utrecht Studies in Medieval Literacy. (Utrecht Studies in Medieval Literacy ed.) Brepols.
Mostert, M. (2009). Reactie op: Arnoud-Jan Bijsterveld, Het schrijven van een geschiedenis van Nederland tot 1100. Millennium, 23(2), 000-000.
Mostert, M. (2009). O sposobach uprawiania dyplomatiki miejskiej. Przyklad holenderski. In Z. Piech (Ed.), Miasta, ludzie,instytucje, znaki (pp. 477-486). Societas Vistulana.

Vakpublicaties

Mostert, M. (2009). De ongeletterde middeleeuwen. Vooroordelen over analfabetisme. Kleio, 50(2), 20-23.
Mostert, M., van Dongen, E., de Vries, I., & Wijnen, F. N. K. (2009). Wetenschappelijk dagdromen over 2059. Geestdrift. Facultair magazine voor Geesteswetenschappen Utrecht, 5(1), 24-24.

2008

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2008). Christelijk heidendom. Hoe vroegmiddeleeuwse missionarissen heidenen produceerden. Millennium, 21(2), 75-88.
Mostert, M., & Burgers, J. W. J. (2008). 'De manie overal vervalsingen te zien.' Oorkondenvervalsingen in Egmond en Holland. In G. N. M. Vis, & J. W. J. Burgers (Eds.), Het klooster Egmond: hortus conclusus (pp. 103-123). Verloren.
Mostert, M. (2008). Schrift, Wahrheit und Betrug im frühen und hohen Mittelalter. In R. Härtel, & G. Hödl (Eds.), Schriftkultur zwischen Donau und Adria bis zum 13. Jahrhundert. Akten der Akademie Friesach "Stadt und Kultur im Mittelalter" Friesach (Kärnten), 11.-15. September 2002 (pp. 273-291). Wieser Verlag.
Mostert, M., Schulte, P., & van Renswoude, I. (2008). Strategies of Writing. Studies on Text and Trust in the Middle Ages. Brepols.
Mostert, M. (2008). Forgery and Trust. In P. Schulte, M. Mostert, & I. van Renswoude (Eds.), Strategies of Writing. Studies on Text and Trust in the Middle Ages (pp. 37-59). Brepols.

Overige resultaten

Mostert, M. (Author). (2008). Medieval Literacy Platform. Web publication/site, Universiteit Utrecht. http://www2.hum.uu.nl/Solis/ogc/medievalliteracy/contact.htm

2007

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2007). Utrecht Studies in Medieval Literacy. Brepols.
Mostert, M., & Adamska, A. (2007). The 'Violent Death' of Medieval Charters: Some Observations on the Symbolic Uses of Documents. In P. Kras, & A. Januszek (Eds.), Ecclesia, Cultura, Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa (pp. 699-710). Societas Vistulana.
Mostert, M. (2007). De verschriftelijking van middeleeuws Friesland - voorbeeld van een algemeen Europees patroon? Us Wurk - Tydskrift foar Frisistyk, 56(1-2), 3-25.

Vakpublicaties

Mostert, M. (2007). Dokkum: 754, Bonifatius vermoord. In W. Blockmans, & H. Pleij (Eds.), Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm (pp. 86-97). Prometheus.

2006

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2006). Remembering the Barbarian Past: Oral Traditions about the Distant Past in the Middle Ages. In E. Kooper (Ed.), The Medieval Chronicle IV (pp. 113-125). Rodopi.
Mostert, M. (2006). Utrecht Studies in Medieval Literacy. Editor Boekenserie. Brepols.
Mostert, M. (2006). Nuovi approcci alla comunicazione nel Medioevo? Comunicazione, alfabetismo e lo sviluppo della società Medievale. In G. Albertoni, & H. Obermair (Eds.), Schrift Stadt Region / scrittura città Territorio (= Geschichte und Region / Storia e regione 15 (2006) 1 (pp. 17-37). StudienVerlag.

Populariserende publicaties

Mostert, M. (2006). Mensch und Schrift im Mittelalter. In P. Erhart, & L. Hollenstein (Eds.), Mensch und Schrift im frühen Mittelalter (pp. 25-27). (Mensch und Schrift im frühen Mittelalter). Stiftsarchiv Sankt Gallen.

2005

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M., & Hageman, M. (2005). Reading Images and Texts: Medieval Images and Texts as Forms of Communication. Brepols.
Mostert, M., de Nie, G., & Morrison, K. F. (2005). Seeing the Invisible in Late Antiquity and the Early Middle Ages. Brepols.
Mostert, M. (2005). Analytical Postscript. In G. de Nie, & K. F. Morrison (Eds.), Seeing the Invisible in Late Antiquity and the Early Middle Ages (pp. 521-533). Brepols.
Mostert, M. (2005). Reading, Writing and Literacy: Communication and the History of Medieval Societies. In P. Hermann (Ed.), Literacy in Medieval and Early Modern Scandinavian Culture (pp. 261-285). University Press of Southern Denmark.
Mostert, M. (2005). Reading Images and Texts: Some Preliminary Observations Instead of an Introduction. In M. Hageman, & M. Mostert (Eds.), Reading Images and Texts: Medieval Images and Texts as Forms of Communication (pp. 1-7). Brepols.
Mostert, M. (2005). Communication, Literacy and the Development of Early Medieval Society. In Comunicare e significare nell'Alto Medioevo (Settimane di Studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo 52) (pp. 29-55). Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo.

Vakpublicaties

Mostert, M. (2005). Het bloed der martelaren. Geweld en kerstening van vroegmiddeleeuws Europa. Leidschrift, 20(1), 55-69.

Populariserende publicaties

Mostert, M. (2005). Bonifatius spoorde zijn leerlingen vriendelijk aan tot het martelaarschap. Historisch Nieuwsblad, (juni), 26-29.

2004

Wetenschappelijke publicaties

Adamska, A., & Mostert, M. (2004). Preface. In A. Adamska, & M. Mostert (Eds.), The Development of Literate Mentalities in East Central Europe (Utrecht Studies in Medieval Literacy 9) (pp. 1-4). Brepols.
Adamska, A., & Mostert, M. (2004). The Development of Literate Mentalities in East Central Europe (Utrecht Studies in Medieval Literacy 9). Brepols.
Mostert, M. (2004). 'Bonifatius komt naar u toe'. Historisch Nieuwsblad, 13(5), 38-39.

Vakpublicaties

Mostert, M. (2004). Karel de Grote (747-814). In E. Kloek (Ed.), Verzameld verleden. Veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis (pp. 11-13). Verloren.
Mostert, M. (2004). Utrecht zwischen York und Fulda. Anfänge niederländischer Schriftlichkeit im Frühmittelalter. In U. Zellmann, A. Lehmann-Benz, & U. Küsters (Eds.), "Wider den Müssiggang ..."Niederländisches Mittelalter im Spiegel von Kunst, Kult und Politik (pp. 21-37). Grupello.
Mostert, M. (2004). Bonifatius - Vermoord in 754, herdacht in 2004. Groniek, 37(164), 437-446.
Mostert, M. (2004). Laurens Janszoon Coster en de uitvinding van de boekdrukkunst (1441). In E. Kloek (Ed.), Verzameld verleden. Veertig gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis (pp. 34-37). Verloren.

2003

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M., & Monnet, P. (2003). Round-Table Diskussion Die Geschichtswissenschaft im internationalen Vergleich. In H. W. Goetz, & J. Jarnut (Eds.), Mediävistik im 21. Jahrhundert. Stand und Perspektiven der internationalen und interdisziplinären Mittelalterforschung (pp. 119-132). Wilhelm Fink Verlag.
Mostert, M., & Barnwell, P. S. (2003). Political Assemblies in the Earlier Middle Ages (= Studies in the Early Middle Ages 7). Brepols.
Mostert, M., & Burgers, J. (2003). O faszerstwach dokumentów w redniowiecznej Holandii. Roczniki historyczne, 69, 49-70.
Mostert, M., & Burgers, J. (2003). Oorkondenvervalsing in Holland? De rehabilitatie van het 12de- en 13de-eeuwse Hollandse oorkondenwezen. Historisch Tijdschrift Holland, 35(3), 134-151.
Mostert, M. (2003). Das Studium von Handschriften und Schriftkultur. In H-W. Goetz, & J. Jarnut (Eds.), Mediävistik im 21. Jahrhundert. Stand und Perspektiven der internationalen und interdisziplinären Mittelalterforschung (pp. 327-331). Wilhelm Fink Verlag.

2002

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2002). Jezus, de gelovige missionarissen en de heidense Friezen. Spiegel Historiael, 37(3-4), 128-133.
Mostert, M. (2002). Introduction. In Les échanges culturels au Moyen Âge. XIIIe Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public (pp. 9-21). Publications de la Sorbonne.
Mostert, M. (2002). Veelkleurige religie en zakelijk schriftgebruik. Religie en schrift in middeleeuws Holland. In T. Nijs, & E. Beukers (Eds.), Geschiedenis van Holland. Deel 1: tot 1572 (pp. 149-196). Verloren.
Mostert, M. (2002). Lezen, schrijven en geletterdheid. Communicatie en verschriftelijking en de sociale geschiedenis van de Middeleeuwen. Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 28(2), 203-221.

2001

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2001). Bedenksels die de wereld bewegen. Historisch Nieuwsblad, 48-49.
Mostert, M. (2001). Kansspelen in laatmiddeleeuws Italië. In M. Mostert, & W. S. van Egmond (Eds.), Spelen in de Middeleeuwen. Over schaken, dammen, dobbelen en kaarten (pp. 188-207). Verloren.
Mostert, M. (2001). Reflections on Canonization and the Authority of the Word in Judaism, Christianity and Islam: By Way of Comment. In E. Cohen, & M. B. de Jong (Eds.), Medieval Transformations. Texts, Power and Gifts in Context (pp. 13-24). Brill.
Mostert, M. (2001). De erotiek van gemengd schaken. Historisch Nieuwsblad, 9-10, 41-41.
Mostert, M., & van Egmond, W. S. (2001). Spelen in de Middeleeuwen. Over schaken, dammen, dobbelen en kaarten. Verloren.
Mostert, M. (2001). Herinneringen aan het barbaarse verleden: mondelinge tradities in de vroegmiddeleeuwse historiografie. In R. E. V. Stuip, & C. Vellekoop (Eds.), Omgang met het verleden (pp. 9-43). Verloren.
Mostert, M. (2001). Het spelelement in de middeleeuwse beschaving. In M. Mostert, & W. S. van Egmond (Eds.), Spelen in de Middeleeuwen. Over schaken, dammen, dobbelen en kaarten (pp. 9-27). Verloren.
Mostert, M. (2001). Gerbert d'Aurillac, Abbon de Fleury et la culture de l'An Mil: Étude comparative de leurs oeuvres et de leur influence. In F. G. Nuvolone (Ed.), Gerberto d'Aurillac da Abate di Bobbio a Papa dell'Anno 1000. Atti del congresso internazionale Bobbio 28-30 settembre 2000 (pp. 397-431). Archivum Bobiense. Rivista degli Archivi Storici Bobiensi.

Vakpublicaties

Mostert, M. (2001). De verschriftelijking van de middeleeuwse cultuur. In I. Bejczy (Ed.), Een kennismaking met de middeleeuwse wereld (pp. 99-99). Coutinho.
Mostert, M. (2001). Quo vadis, Mediaevista? De toestand in de historische mediëvistiek volgens Hans- Werner Goetx. Madoc, 15(2), 100-105.

2000

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (2000). Les livres de la christianisation: Manuscrits entre Meuse et Moselle des débuts de la culture de l'écrit jusqu'à l'époque carolingienne. In M. Polfer (Ed.), L'evangélisation des régions entre Meuse et Moselle et la fondation de l'abbaye d'Echternach (5e-9e siecle) (10ès Journées Lotharingiennes, 28-30 octobre 1998) (pp. 245-260). CLUDEM.
Mostert, M. (2000). Das Studium alter Handschriften als Beitrag zu einer modernen Kulturwissenschaft. In H. W. Goetz (Ed.), Die Aktualität des Mittelalters: Neue Ansätze in der mediävistischen Geschichtswissenschaft (pp. 287-315). Verlag Dr. D. Winkler.
Mostert, M. (2000). Quelques observations à propos des colophons de manuscrits du Haut Moyen Âge. Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, 1(1), 4-4.
Mostert, M. (2000). Op zoek naar de kracht van het geschreven woord. Uitleg, 16(1), 8-15.

Vakpublicaties

Mostert, M. (2000). De historicus als menseneter. Een impressie van het werk van Jacques Le Goff. Madoc, 14(1), 22-27.

1999

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (1999). Guglielmo Libri et le Moyen Age. Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, 215-221.
Mostert, M. (1999). De Vijf Boeken der Historiën van Rodulfus Glaber. Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 6, 13-29.
Mostert, M. (1999). A Bibliography of Works on Medieval Communication. In M. Mostert (Ed.), New Approaches to Medieval Communication (pp. 193-318). Brepols.
Mostert, M. (1999). Table ronde. In A. Despy-Meyer, & D. Devriese (Eds.), Positivismes. Philosophie, Sociologie, Histoire, Sciences (De diversis artibus: Collection de travaux de l'Académie Internationale d'Histoire des Sciences 39 (pp. 289-300). Brepols.
Mostert, M. (1999). New Approaches to Medieval Communication. Brepolis.
Mostert, M. (1999). 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord. Verloren.
Mostert, M. (1999). New Approaches to Medieval Literacy. (Utrecht Studies in Medival Literacy 1 ed.) Brepols.
Mostert, M. (1999). Comment étudier le culte des saints? En guise de conclusion. In M. Derwich, & M. Dmitriev (Eds.), Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Age et à l'époque moderne. Approche comparative (pp. 469-473).
Mostert, M. (1999). Het jaar 1000 in Holland. Historisch Tijdschrift Holland, 31(4/5), 193-198.
Mostert, M. (1999). La christianisation en profondeur en Silésie. Quelques réflexions occidentales à propos du catalogue de superstitions de Frater Rudolfus (vers 1235-1250). In J. Kloczowski, P. Kras, & W. Polak (Eds.), Christianity in East Central Europe: Late Middle Ages. Proceedings of the Commission Internationale d'Histoire Ecclésiastique Comparée, Lublin 1996 (pp. 105-110). Instytut Europy Srodkowo Wschodniej.
Mostert, M. (1999). Mar Bloch et le positivisme. In A. Despy-Meyer, & D. Devriese (Eds.), Positivismes. Philosophie, Sociologie, Histoire, Sciences (De diversis artibus: Collection de travauz de l'Académie Internationale d'Histoire des Sciences 39 (N.S. 2) (pp. 195-209). Brepols.
Mostert, M. (1999). Editorial Preface. In M. Mostert (Ed.), New Approaches to Medieval Communication (pp. VII-VIII). Prepols.
Mostert, M. (1999). New Approaches to Medieval Communication? In M. Mostert (Ed.), New Approaches to Medieval Communication (pp. 15-37). Brepols.
Mostert, M. (1999). Qu'est-ce qu'une image? En guise de conclusion. In J-M. Sansterre, & J-C. Schmitt (Eds.), Les images dans les sociétés médiévales: Pour une histoire comparée. Actes du colloque international organisé par l'Institut Historique Belge de Rome en collaboration avec l'École Francaise de Rome et l'Université Libre de Bruxelles (pp. 265-271). Institut Historique Belge de Rome.

Vakpublicaties

Mostert, M. (1999). De elfde eeuw. Spiegel Historiael, 34(1), 32-34.
Mostert, M. (1999). De orale lezer. In W. Moor, & B. Vanheste (Eds.), De lezer in ogenschouw. Een caleidoscoop van het lezen (pp. 19-32). Biblion.
Mostert, M. (1999). Zoals een zeeman aan het einde van de reis. Madoc, 13(4), 195-202.

Overige resultaten

Mostert, M. (Author), & van Renswoude, I. (Author). (1999). Website Pionier Project Verschriftelijking. Software, OGC. http://www.let.uu.nl/ogc.PPV

1998

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (1998). Abbo of Fleury. In M. E. A. Lapidge (Ed.), The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England (pp. 3-3). Blackwell Publishers Ltd..
Mostert, M. (1998). Willibrord. In M. E. A. Lapidge (Ed.), The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England (pp. 478-478). Blackwell Publishers Ltd..
Mostert, M. (1998). Frisians. In M. E. A. Lapidge (Ed.), The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England (pp. 195-196). Blackwell Publishers Ltd..
Mostert, M. (1998). Edmund, St., King of East Anglia. In M. E. A. Lapidge (Ed.), The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England (pp. 160-161). Blackwell Publishers Ltd..
Mostert, M. (1998). De vroegste geschiedenis van de schriftcultuur in Holland. In D. P. E. A. Blok (Ed.), Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (pp. 315-330). (Publicatie van het Meertens Instituut; No. 29)..
Mostert, M. (1998). Oraliteit. Amsterdam University Press.
Mostert, M. (1998). Fleury. In M. E. A. Lapidge (Ed.), The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England (pp. 187-188). Blackwell Publishers Ltd..
Mostert, M. (1998). New perspectives for the study of East Central European christianization? Christian behaviour in Utrecht hagiography. In P. Urbancyk (Ed.), Early Christianity in Central and East Europe (pp. 175-186). (Christianity in East Central Europe and its Relations with; No. 1). Wydawnictwo Naukowe Semper.

Vakpublicaties

Mostert, M. (1998). De dichter bij de Merovingers. Hofcalligrafen! Hier drijft de laatste harpsnaar voorbij. Parmentier, 9.1, 69-71.
Mostert, M. (1998). Pausin Johanna. Rondom het Woord, mei, 25-29.

Overige resultaten

Mostert, M. (Author). (1998). Medewerking aan IKON-radioprogramma (27-12-1998) over 'Het jaar 1000'. Digital or Visual Products
Mostert, M. (Author). (1998). Medewerking aan Teleac/NOT-radioprogramma Faros (9 juli 1998) n.a.v. verschijnen van Oraliteit. Digital or Visual Products

1997

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (1997). De geschiedenis van lezen en schrijven - een nieuwe vorm van cultuurgeschiedenis. Theoretische geschiedenis, 23, 129-144.
Mostert, M. (1997). Nawoord. In J-C. Schmidt (Ed.), Bijgeloof in de Middeleeuwen (pp. 169-174). SUN.
Mostert, M. (1997). Discussione sulla lezione Wormald. La giustizia nell'alto medioevo, 995-996.
Mostert, M. (1997). Bibliografie. In J-C. Schmidt (Ed.), Bijgeloof in de Middeleeuwen (pp. 175-187). SUN.
Mostert, M. (1997). The tradition of Classical Texts in the Manuscripts of Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire). In C. A. Chavannes-Mazel, & M. M. Smith (Eds.), Medieval Manuscripts of the Latin Classics: Production and Use. (pp. 19-40). Anderson-Lovelace/The Red Gull Press.
Mostert, M. (1997). Un escroc de haut vol: "L'affaire Libri". In L. Holtz (Ed.), 'Dedens mon livre de penser..' De Grégoire de Tours à Charles d'Orléans. Une histoire du livre médiéval en région Centre (pp. 149-149). CNRS.
Mostert, M. (1997). Les péripéties des manuscrits de Fleury. In L. Holtz (Ed.), 'Dedens mon livre depenser..' De Grégoire de Tours à Charles d'Orléeans. Une historie du livre médiéval en région Centre (pp. 134-139). CNRS.
Mostert, M. (1997). Les Moines à Utrecht au temps de Willibrord. In J. Heucin (Ed.), Les moines et la ville (pp. 33-45).
Mostert, M. (1997). Les traditions manuscrites des oeuvres de Gerbert. In N. Charbonnel, & J. E. Iung (Eds.), Gerbert l'Européen. Actes du colloque d'Aurilaac 4-7 juin 1996 (pp. 307-324). (Mémoires / Société des lettres, sciences et arts "La Haute-Auvergne"; Vol. 3). Société des lettres, sciences et arts "La Haute-Auvergne".

1996

Wetenschappelijke publicaties

Mostert, M. (1996). -. Francia : Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, 23.1, 248-249.

Vakpublicaties

Mostert, M. (1996). Bibliomaniakken en boekendieven. Vooys, 14, 29-30.
Mostert, M. (1996). Georges Duby: een bevlogen verteller. Historisch Nieuwsblad, 5(6), 10-10.